Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/06-21   -   Pressemeddelelse

Lions pris på 350.000 kr. går til forskning i prognoser ved hjerneskader

På Aalborg Universitet, Neurokirurgisk afdeling, kan man nu gå i gang med tre studier til forbedring af prognoser for patienter med svær hjerneskade. Lions Danmark har lørdags tildelt professor, specialeansvarlig overlæge, ph.d., dr.med., Carsten Reidies Bjarkam årets Lions Pris på 350.000 kr.

Overrækkelsen af prisen fandt sted på Lions årsmøde i Vejle af guvernørrådsformand Karl Jakobsen og formand for Lions Pris udvalget Peter Møller.

Sukkeromsætningen i grises hjerne

Ved svær hjerneskade er det vigtigt at kunne følge hjernens sukkeromsætning, så man ved skæve værdier kan modvirke udvikling af yderligere skade på hjernen. For at kunne optimere den vigtige måleteknik, ønsker man i forskningsprojektet gennem eksperimenter med grise at undersøge, hvornår et hjernesukkerniveau bliver for lavt og om grænseværdierne ændrer sig, hvis hjernen er skadet i forvejen.
Målet er, at den erhvervede viden kan forbedre prognosen – og dermed behandlingen - for de hårdest ramte patienter med svær hjerneskade
.
Studiets idé

Der er tale om tre studier til kortlægning af hjernens sukkeromsætning hos neurointensive patienter ved brug af cerebral mikrodialyse (CMD)
Først undersøges sammenhængen mellem hjernesukker og blodsukker i grise
Her belyses sammenhængen mellem blod- og hjernesukker, og den nedre grænseværdi for hjernesukker i forhold til udvikling af hjerneskade identificeres.

Samme undersøgelse gentages, men nu er hjernen skadet
Hvis hjernen er skadet i forvejen, hvordan vil forholdet mellem blod- og hjernesukker samt hjernens sukkeromsætning så ændre sig.

Endelig skal der udarbejdes en klinisk anvendelig matematisk model til at beskrive sammenhængen mellem hjernesukker og blodsukker hos den hjerneskadet patient.

Vil kunne redde liv

Peter Møller, formand for Lions Pris udvalget, er glad for at kunne tildele Lions Prisen til dette hjerneskadestudie. "Lions Prisen skal gå til forskning og udvikling af projekter til gavn for mennesker”, udtaler Peter Møller, ”og her føler vi, at Lions Prisen kan gøre stor gavn for fremtidige hjerneskadede patienter.”
Lions Prisen opstår gennem frivillige indbetalinger fra landets Lions klubber. Prisen har de senere år ligget på 500.000 kr., men på grund af corona er prisen lavere i år. Prisens formål er bl.a. forskning og udvikling inden for sundhed mv. Årets pris er indstillet af Lions Svenstrup.

Hvem står bag og hvor

Studierne ledes af en meget erfaren fagperson på området, professor, specialeansvarlig overlæge, ph.d., dr.med., Carsten Reidies Bjarkam, Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, der også er forfatter til flere lærebøger om neuroanatomi. Projektets kliniske del udføres på Neurokirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, mens den eksperimentelle del udføres i dyrestalden under Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Få yderligere oplysninger om årets Lions Pris hos Peter Møller på mobil 4037 2043 eller expotrain@post.com eller Carsten Reidies Bjarkam på bjarkam@dcm.aau.dk eller på tlf. 2116 7118

Relevant information

Carsten R. Bjarkam med Lions prisen


Billeder


Pressekontakt

Peter Møller
Formand Lions Pris udvalget
   4037 2043
   4037 2043

Firma

Lions Danmark
Vesterballevej 5
7000 Fredericia, Danmark

  +45 24 99 93 10
  +45 48 25 56 34

http://www.lions.dk

Modtag nyheder fra Lions Danmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire