Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/04-23   -   Pressemeddelelse

H.K.H Kronprinsessen besøger Dagcenter Christianehøj i Søborg d. 8. maj kl. 13.30

Gladsaxe Kommune, Dagcenter Christianehøj, Christianehøj 3, 2860 Søborg.I anledningen af at Dagcenter Christianehøj har 50 -års jubilæum får vi besøg af H.K.H Kronprinsessen d. 8. maj 2023.

Invitation til pressen

Program for besøg d. 8. 5.23
13.30-13.40: H.K.H. Kronprinsessen ankommer på parkeringsplads. Modtagelse af Lisa Skov-Awad
(forstander), Lis Napstjert (Bestyrelsesformand), Lasse Folkmann (medlem) og Borgmesteren Trine
Græse
13.40- 13.50: Taler i hallen (Borgmester, bestyrelsesformand og forstander)
13.50-13.55: Vi synger Christianehøj sangen.
13.55-14.15: Kronprinsessen får en rundvisning på Christianehøj på udvalgte steder.
14: 15: Vi siger farvel ude på parkeringspladsen.

Lidt baggrund
Christianehøj er et § 104 dagcenter for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelser, samt et
særligt tilbud for personer med erhvervet hjerneskade.
Vi er et selvejende dagcenter, der har driftsoverenskomst med Gladsaxe kommune. Andre kommuner
kan også købe plads hos os. Vi samarbejder pt. med 16 kommuner.
Christianehøjs hverdag er bygget op over hold. Medlemmerne har mulighed for at deltage i hold både
formiddag og aften.
Vi arbejder med fysiske og kognitive træningshold under pædagogisk og ergoterapeutisk vejledning.
Eksempler på vores hold:
- Debatgrupper
- Styrke/balance hold
- Hjernegymnastik/taletræning
- Mindfulness/Yoga
- Sang og musikhold

Lions bag etableringen:
I slutningen af 1960erne besluttede LIONS Bagsværd at finde på noget
som kunne samle udsatte borgere. Der var mange forskellige forslag, men til sidst faldt valget på at
etablere et tilbud for Psykisk og fysisk udfordrede mennesker.
Lions henvendte sig til Vanførefonden for råd og økonomisk tilskud. De henvendte sig ligeledes til
Gladsaxe kommune, om kommunen kunne være interesseret i et sådant initiativ og om de så et behov.
Første spadestik blev taget i 1972.

Tilmelding/presseadgang skal ske senest 3. maj til Lis Napstjert på Mobil 41691920 napstjert@hotmail.com

Billeder


Pressekontakt

Flemming Høj Sørensen
  24272039
Lis Napstjert
Lions og bestyrelsesformand
  Mobil 41691920
  Mobil 41691920

Firma

Lions Danmark
Vesterballevej 5
7000 Fredericia, Danmark

  +45 24 99 93 10
  +45 48 25 56 34

http://www.lions.dk

Modtag nyheder fra Lions Danmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire