Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/07-09   -   Pressemeddelelse

Nyt termometer til overvågning af fødevaresikkerhed

FoodProPlus henvender sig til alle, der er omfattet af HACCP-reglerne. Instru-mentet kombinerer det velkendte IR-termometer med en indstiksprobe, så instrumentet er i stand til at måle både overflade- og kærne-temperatur.

Det letanvendelige og håndholdte instrument er designet specielt til kontrol af føde-varer. Instrumentet kan udføre meget præcise, berøringsfrie temperaturmålinger i området -35 til +275°C. Belysningen fra instrumentet indikerer det overfladeområde, der aktuelt måles på. Instrumentet kan afvaskes i hånden (IP-54 tæt) mhp. at opret-holde et tilfredsstillende hygiejneniveau. Instrumentet er forsynet med en HACCP zoneindikator, som klart angiver forskellen mellem sikre og usikre fødevarertempera-turer. Målingerne aktiverer enten en grøn (sikker) eller en rød (usikker) lampe over temperaturdisplayet, som indikerer hhv. at maden kan bruges til servering eller at der bør træffes foranstaltninger i retning af at forhindre at fødevarerne bliver ødelagt.

For at inspicere en mistænkt fødevare grundigere er FoodProPlus forsynet med en udfoldelig kontaktprobe til måling af de kritiske interne fødevarertemperaturer i området 40° - 200°. Herudover er instrumentet forsynet med en timer, der kan monitorerer kogetid, køletid og den tid, som emnet har været eksponeret for HACCP-kritiske temperaturer i. Displayet viser endvidere kontinuerligt den højeste temperatur der forekommer under scanningen.

Instrumentet leveres med certifikat vedr. sporbar kalibrering, der er brugeres garanti for at netop dette instrument viser et korrekt måleresultat med en meget lille, men veldefineret usikkerhed.

Da fødevare, som er serveret eller opbevaret ved forkert temperatur kan inficeres med forskellige parasitter og bakterier, er det af største betydning at der regelmæssigt foretages scanninger af temperaturer og eksponeringstider for at opretholde en forsvarlig fødevaresikkerhed. HACCP-programmerne, der definerer sikre temperatur-zoner for kogning, stegning, opbevaring og servering implementeres i flere og flere lande verden over som en del af bestræbelserne i retning af at undgå fødevarebårne sygdomme.

FoodProPlus serien giver fødevarepersonale og fødevareinspektører et letanvendeligt og kosteffektivt stykke værktøj, som hurtigt kan afgøre om fødevarer er indenfor de acceptable HACCP zoner.

For yderligere information Kontakt Metric Industrial A/S Telefon 43716444 eller se www.metric.dk

Relevant information

http://www.metric.dk


Pressekontakt


Firma

Metric Industrial A/S
Hassellunden 14
2765 Smørum, Danmark

  70 300 310
  2220 2618

http://www.metric.dk

Modtag nyheder fra Metric Industrial A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire