Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/12-14   -   Pressemeddelelse

Smag på Aarhus

En gåtur i Aarhus kan snart blive en kulinarisk oplevelse, når Aarhus Kommune med en uddeling på 15 mio. kr. fra Nordea-fonden kan realisere planerne om at gøre byens grønne rum spiselige. Fra januar 2015 stiller kommunen en række byrum til rådighed for, at borgerne kan dyrke, plukke og smage på frugter, bær, krydderurter og grøntsager.

Sundhed, madglæde og fællesskab
Smag på Aarhus skal fra januar 2015 til 2019 gentænke byens grønne rum og gøre dem til spiselige og sanselige miljøer. Aarhusianerne skal selv være med til at dyrke jorden og skabe erfaringer med dyrkning, råvarer og opskrifter. Alle kommunens borgere kan deltage, og møde medborgere på tværs af generationer, kulturelle, etniske og sociale skel. Visionen med Smag på Aarhus er, at øge aarhusianernes livskvalitet ved etablere 600 spiselige byrum i bl.a. parker, boligkarréer, vejrabatter og havhaver

"Smag på Aarhus er startskuddet til at omdefinere byrummet og fremme det gode liv. De næste fire år skal vi gøre erfaringer med forskellige typer af byrum, planter, events og involveringsmetoder, så vi er rustet til at skabe en blivende kulturændring og nogle byrum, som kan få borgerne til at stoppe op, dufte, smage og mødes", siger borgmester Jacob Bundsgaard.

En grøn ambassade midt i midtbyen
For at gøre projektet synligt og let tilgængeligt har Smag på Aarhus valgt at etablere en "grøn ambassade", der flytter rundt på byens centrale pladser. Her vil projektteamet holde til, og dørene vil være åbne for borgere, som ønsker rådgivning, viden om projektet eller at blive godkendt som ansvarlig for et af kommunens områder. Det er også i den grønne ambassade og en hjemmeside, at borgerne kan deltage i workshops, kurser og inspirationsoplæg.

Erfaringer at bygge videre på
Smag på Aarhus løber over fire år, men ønsket er, at det efterfølgende kan videreføres.

"Sundhed handler ikke blot om mager kost og vitaminer men også om velvære, madglæde og nysgerrighed. Smag på Aarhus skal give store og små aarhusianere lyst til at smage på nye råvarer, møde nye mennesker, bevæge sig i nye områder og bruge byen på nye måder," siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø.

600 spiselige byrum og 300 offentlige arrangementer
I projektperioden skal der etableres 600 spiselige byrum i bl.a. parker, boligkarréer, vejrabatter og havhaver. Aarhus Kommune har ansvar for 100, mens 500 skal drives af borgere. Sideløbende skal der afholdes 300 offentlige arrangementer med fokus på mad, natur og dyrkning. Projektet bakkes op af en digital platform, hvor borgerne kan udveksle erfaringer om såvel såteknikker som haveevents, madopskrifter og meget mere.

Betydning for livskvaliteten i smilets by
Aarhus Kommune evaluerer løbende, hvilke byrum og aktiviteter der har størst effekt på borgernes sundhed og engagement. Nordea-fonden vurderer, at den helhedsorienterede tilgang til sundhed, aktivitet og natur vil bidrage positivt til det gode liv i byen, og direktør Henrik Lehmann Andersen glæder sig til at se resultaterne:

"Byens rum skal være indbydende både visuelt og socialt, før vi har lyst til at opholde os der. Smag på Aarhus imødekommer netop disse ønsker med byrum, der giver plads til smukke planter, smage og dufte og mulighed for fællesskab og nye input. Jeg glæder mig til at følge projektet og se, hvilken betydning de grønne oaser vil få for aarhusianernes sundhed, livskvalitet og bylivet i hele Aarhus."

Fakta - Om projektet
· Aarhus Kommune står bag 'Smag på Aarhus' og samarbejder med bl.a. AgroFoodPark, Naturhistorisk Museum og Den Gamle By.
· Smag på Aarhus er for alle borgere i Aarhus Kommune.
· Formålet er at gentænke byens grønne rum og involvere borgere fra forskellige generationer, kulturer og sociale lag i at gøre Aarhus smukkere, sundere og rarere at færdes i.
· Frem til slutningen af 2018 er det målet at etablere 600 spiselige byrum i forskellig skala, tilknytte 50 foreninger og afholde 300 arrangementer med fokus på mad, natur og dyrkning.
· Projektet er støttet af Nordea-fonden med 15 mio. kr. Aarhus Kommune medfinansierer en del af projektet.

Faktaboks -Det gode liv i byen
· Nordea-fonden støtter aktiviteter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
· I 2014 har Nordea-fonden fokus på gode liv i byen.
· Nordea-fonden har modtaget 603 projektforslag og udvalgt 13 projekter, som er nytænkende, aktivitetsbaserede og involverende.
· Alle projekter offentliggøres 6. januar 2015
· Læs mere om de projekter, fonden har valgt at støtte på nordeafonden.dk

Billeder


Pressekontakt

Tine wickers
Kommunikationschef
  +45 40 70 37 84

Firma

Nordea-fonden
Overgaden neden Vandet 11
1414 København K, Danmark

  +45 40 60 30 40
  +45 40 70 37 84

http://www.nordeafonden.dk

Modtag nyheder fra Nordea-fonden på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire