Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/03-15   -   Pressemeddelelse

Pressede unge vil finde styrken i fælleskaber

Forslag til projekter, som styrker de unges livslyst, identitet og fælleskaber er strømmet ind til Nordea-fonden, som i 2015 har øremærket op til 100 mio. kr. til "Det gode, unge liv." Tendensen er klar i de 440 forslag: de unge vil hinanden og samfundet.

Der er snart projekter på vej til de tusindvis af unge danskere over hele landet, som bakser med at leve op til høje forventninger fra forældre, fra skole, fra samfund og fra sig selv. Nordea-fonden har netop valgt 26 forslag ud blandt ikke mindre end 440 tilsendte projektforslag, som alle støtter op om fondens fokus på "Det gode, unge liv".

Der findes næppe den forening, institution, bevægelse eller kommune i landet, som ikke har spillet ind med idéer, og med så mange forslag er mangfoldigheden selvsagt stor. Alligevel viser projektforslagene nogle tendenser.

Det er kendetegnende, at mange forskellige aktører, som ikke har tradition for at udvikle fælles projekter, er gået sammen i utraditionelle samarbejder, og vi er glade for at se, at de unge i stort omfang selv er inddraget i idéudviklingen.

"Når vi har valgt at øremærke 100 mio. kr. til projekter for unge, så skyldes det blandt resultaterne fra en undersøgelse, vi har foretaget. Den viser, at alt for mange unge ofte eller altid føler sig pressede. Det går ud over livslysten, og vores mission er at støtte op om de gode liv i alle livets faser," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Masser af ung virkekraft
Mange unge ønsker ifølge undersøgelsen at udvikle sig i fællesskaber med andre unge, og det bærer de indkomne forslag præg af. En del forslag kredser omkring uddannelse, udkantsområder og frivillighed, ligesom der er forslag om virtuelle fællesskaber, demokratisk dannelse og unge som rollemodeller.

Nordea-fonden har tidligere støttet projekter for unge fx udbredelsen af gadeidræt og Foodmaker, et projekt, hvor unge laver mad sammen, men de øremærkede 100 mio. kroner er den første deciderede ungerettede kampagne.

Nordea-fonden er med forslagene blevet bekræftet i, at der er mange unge som vil gøre noget for fællesskaber og for at styrke livslyst og identitet blandt jævnaldrende. "Der er masser af idealisme og virkekraft blandt de unge. Forslagene er en mangfoldighed af nye inspirerende ideer og utraditionelle samarbejder, som de unge selv har været med til at udvikle. Selv om det kribler i fingrene for at vise nogle af de umiddelbart bedste idéer frem, så bliver vi nødt til at vente lidt. Vi arbejder nemlig lige nu videre med 26 af ideerne," siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden.

De udvalgte 26 forslagsstillere inviteres nu til at indsende en egentlig ansøgning og sidst på året offentliggøres det hvilke af disse projekter, der får del i støtten.

Kontakt Nordea-fonden: direktør Henrik Lehmann Andersen, T 4070 3780
Foto til frit brug ved omtale.

Billeder


Pressekontakt

Tine wickers
Kommunikationschef
  +45 40 70 37 84

Firma

Nordea-fonden
Overgaden neden Vandet 11
1414 København K, Danmark

  +45 40 60 30 40
  +45 40 70 37 84

http://www.nordeafonden.dk

Modtag nyheder fra Nordea-fonden på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire