Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/09-16   -   Pressemeddelelse

Alvorligt svampeangreb i to ejendomme i VardeTo ældre ejendomme i Varde Midtby er blevet ramt af ægte hussvamp. Ægte Hussvamp er svær at opdage, og den kan forårsage voldsomme skader. Derfor er det en af de mest frygtede svampetyper.

Trænedbrydende svampe i huse er aldrig en sjov oplevelse for bygningsejeren, og i Varde er to ældre ejendomme ramt af voldsomme svampeskader på grund af den frygtede ægte hussvamp. Ægte Hussvamp er svær at opdage og kræver ofte specialiserede rådgivere til at identificere den. Hvis den ikke opdages, kan den forårsage store skader, og det er derfor en af de mest frygtede svampe i danske bygninger.

Typer af svampe
Der findes ca. 30 forskellige svampetyper, og der er en række trænedbrydende svampetyper, som er udbredt i Danmark. Det er blandt andet Korkhat. Korkhat viser sig enten som brunlige og gyldne konsollignende svampe-frugtlegemer, eller som knoldede former når svampen vokser i mørke. Den vokser ofte på varme tagkonstruktioner og facader og på vinduer mod syd og vest, hvor den nedbryder det træ, den lever på.

En af de mest hyppige svampearter i bygninger er Gul Tømmersvamp. Den kan angribe stort set alle konstruktioner. En Gul Tømmersvamp kan kendes på, at den giver flade, flossede gule og brune aftegninger på træet. Ved hurtigt forløbende nedbrydning forbliver det angrebne træ lyst, og man kan se gullige og brune stribede misfarvninger i træet.

"Angreb af tømmersvampe skal man tage meget alvorligt. Hvis man har mistanke om, at der er trænedbrydende svampe i ens bygning, så er det vigtigt at artsbestemme svampene, finde årsagen og få stoppet svampenes udbredelse", siger Laboratorieleder ved OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører Mads Peacock.

Svampeangreb på to ejendomme i Varde
Ægte Hussvamp er dog den mest alvorlige svampetype, der findes, og det er husene i Varde et godt eksempel på. Der hvor hussvampen adskiller sig fra andre svampe, er dens evne til at transportere fugt. Den har et såkaldt strengmycelium, som kan transportere fugten hen til områder som ellers ikke er ramt af fugtskader. Derudover kan den ægte hussvamp gå i dvale i flere år for så at blusse op igen ved fornyet fugttilførsel.

"Der er tale om et særdeles veletableret angreb af Ægte Hussvamp. Angrebet har spredt sig mere end seks meter i husets længderetning, og der er registreret frugtlegemer både i ejendommens kælder og loftrum, hvor svampen har fået ordentlig fat", siger fagleder og bygningskonstruktør fra OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører, Bjarne Pustelnik. Han har stået for at identificere, omfangsbestemme og rådgive omkring løsning af problemet, som er sket i samarbejde med SSG Skadeservice A/S, der er et udførende skadeservicefirma. Det er også de to firmaer, som nu står for at genoprette de store skader.

Efter ejeren af bygningen stødte på problemet blev Bjarne Pustelnik fra OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører tilkaldt for at afdække omfanget af skaden. For at kunne undersøge svampeangrebet helt til bunds er man nødt til at gå systematisk til værks.
"Når angrebet er så voldsomt, som det er, er vi nødt til at udføre ret destruktive indgreb i konstruktionerne. Hvis vi skal kunne afdække omfanget og skabe et overblik, går det ud over bygningen. I det her tilfælde fik vi assistance fra SSG Skadeservice A/S", siger Bjarne Pustelnik.

Nu venter en stor bekæmpelsesopgave for at sikre, at svampen ikke kommer igen.

Opdag råd og svamp i bygningen
OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører har en hel afdeling med eget bygningslaboratorium, som har specialiseret sig i rådgivning inden for råd og svamp i bygninger. Med mange års erfaring indenfor undersøgelse af trænedbrydende svampe har OBH en række konkrete bud på, hvordan man opdager råd og svamp i en bygning, så det ikke ender lige så galt, som det gjorde i Varde.

Det er blandt andet bæreevnesvigt i gulv, tag eller væg, som er første tegn på trænedbrydende svampeangreb i en bygning.
"Man skal også være opmærksom, hvis der begynder at lugte af champignon eller skovbund. Et andet tegn på trænedbrydende svamp er, hvis gulv eller fodlister begynder at revne eller falde fra hinanden. Det kan nemlig være et tegn på fugt, som giver gode vækstbetingelser for svamp. Er de mikrobiologiske forhold til stede i bygningen, så er der risiko for at sådanne typer af svampe vil kunne udvikle sig. Her er det vigtigt at få en rådgiver som OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører, som kan finde årsagen til problemet og den rigtige udbedringsmetode", siger Bjarne Pustelnik.

Fakta om ægte hussvamp:

· Ægte hussvamp lever bedst ved en temperatur under 25 grader.
· Væksten af ægte hussvamp går i stå ved temperaturer over 25 grader.
· Ægte hussvamp dør ved temperaturer over 37 grader.
· Ægte hussvamp er en brunmuldssvamp som nedbryder træets cellulose.
· Indtil 2013 troede man ikke at ægte hussvamp eksisterede i Europa. I 2013 fandt Steen Elborne dog ægte hussvamp i den danske natur.
· Ægte hussvamp kan vokse 3-5 mm om dagen.
· Ægte hussvamp kan gå i dvale, hvis dens vækstbetingelser ikke er gode. Den kan dog ligge i dvale i årevis, og komme i udbrud igen når vækstbetingelserne er gode igen.
· Hos OBH-Gruppens bygningslaboratorium koster det 750 kroner at få analyseret en materialeprøve for trænedbrydende svamp.


Relevant information

Ægte hussvamp tænedbrydende svamp
http://www.obh-gruppen.dk/da/artikler/laboratorieundersogelser/traenedbrydende-svampe-aegte-hussvamp

Korkhat trænedbrydende svamp
http://test.obh-gruppen.dk/da/artikler/laboratorieundersogelser/traenedbrydende-svampe-korkhat

Hvid tømmersvamp trænedbrydende svamp
http://test.obh-gruppen.dk/da/artikler/laboratorieundersogelser/traenedbrydende-svampe-hvid-tommersvamp


Billeder


Pressekontakt

Peter Danielsen
Marketingchef
  +45 70 21 72 40

Firma

OBH-Gruppen A/S
Agerhatten 25
5220 Odense SØ, Danmark

  +45 70 21 72 40
  +45 27 26 49 45

http://www.obh-gruppen.dk

Modtag nyheder fra OBH-Gruppen A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire