Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/01-17   -   Pressemeddelelse

3D-teknologi giver nye muligheder inden for miljøkortlægningRådgivende ingeniørfirma OBH-Gruppen er specialister i miljøkortlægning med bygningsundersøgelser af bygninger for miljøfarlige stoffer, som er blevet anvendt i byggeriet gennem tiden. Som noget nyt har OBH-Gruppen inddraget virksomhedens kompetencer inden for 3D-modellering af bygninger og senest anvendt dem på miljøkortlægning af Sønderborg sygehus.

Med bygge- og modelleringsprogrammet Revit er det muligt at lave interaktive 3D-tegninger af bygninger. Det er et redskab, som artikter bruger i stor stil. Nu har OBH-Gruppen kombineret anvendelsen af Revit-tegninger med deres miljøkortlægning, så ingeniørerne nu bedre kan tydeliggøre farligt og forurenet stof på en 3D-tegning, og arkitekter nemt kan læse resultatet. Gevinsten er mere overskuelige miljøkortlægninger, hvor fagfolk har digital adgang til projektet, som gør planlægningen af en miljøsanering nemmere for kunden.

En del af Sønderborg Sygehus skal bygges om til gigthospital og i den forbindelse har OBH-Gruppen foretaget en miljøkortlægning af bygningen. Miljøkortlægning er i dag en kompliceret opgave i renoveringsprojekter, hvor det er vigtigt at få udspecificeret miljøfarlige bygningsmaterialer, som er blevet anvendt i bygningen. Til at visualisere farlige tungmetaller i bygningen har OBH-Gruppen benyttet sig af programmet Revit, der egentlig er et professionelt bygge- og modelleringsprogram.

Salgschef i OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører, Kresten Jensen, fremhæver, at anvendelse af 3D-teknologi gør miljøsanering langt mere overskueligt:

"Med store og komplicerede bygninger kan det være en stor hjælp med Revit-tegningerne i 3D i en miljøkortlægning. Anvendelse af Revit-tegninger gør store og komplicerede bygninger mere simple og overskuelige, så miljøfarlige områder bliver mere tydelige, og det minimerer risikoen for fejl. Og så kan man opdatere tegningerne, så der også efter miljøsaneringen er styr på, hvor i bygningen, at der er forurenet affald. "

Tidligere brugte man en todimensionel tegning af bygningen sammen med et Excel-ark, hvor der stod, hvor store rummene var, hvor det forurenede og farlige materiale var og omfanget af det farlige materiale. På baggrund af det kunne man foretage manuelle udregninger af, hvor meget materiale der skulle fjernes.

Med Revit får man nu en interaktiv 3D-tegning af bygningen, der kan folde sig ud. 3D-tegningen viser tydeligt med farvekoder, hvilke områder indeholder farligt eller forurenet affald, og farvekoderne indikerer hvilken type affald, der er tale om. Med hjælp fra Revit kan man også udregne mængden af det forurenede eller farlige affald.

Revit-tegninger er en fordel bagefter
Når miljøsaneringen er udført, bliver tegningerne overdraget til de involverede parter, der skal ombygge sygehuset, og de kan gøre flere ting med tegningerne: De kan se, hvilken slags affald bygningen indeholder, og hvor det sidder, og så kan de bruge Revit til at beregne, hvor stor en mængde affald, der skal fjernes. På den måde er det både nemmere og hurtigere at beregne, hvor meget det kommer til at koste, når der skal fjernes farligt og forurenet affald.

Når man har tegningerne i Revit, er det ud fra farvekoderne nemt at se, hvilke rum man har miljøsaneret og registreret. I en bygning, der er så stor som Sønderborg Sygehus, betyder det, at det bliver let og overskueligt at se, om man har husket at få alle elementer af bygningen med.

3D-tegningerne er ikke kun gode i selve ombygningsfasen. Fordi tegningerne er interaktive, er det muligt løbende at opdatere dem, når der er blevet fjernet farligt eller forurenet materiale fra bygningen. På den måde kan Revit-tegningerne hele tiden afspejle bygningens tilstand.

FAKTABOKS OM MILJØKORTLÆGNING
- Man miljøsanerer, når en bygning skal rives ned eller bygges om. Her undersøger man bygningen for asbest, PCB, klorparaffiner og andre tungmetaller. Byggeaffald kategoriseres enten som rent, lettere forurenet eller farligt. Det bestemmes af, hvor forurenet affaldet er. Afhængigt af hvilken type affald der er tale om, skal det håndteres forskelligt.

- De skadelige stoffer bliver frigivet, når man begynder at rive ned eller bygge om, og derfor er det altså vigtigt at vide, hvor de farlige stoffer sidder, inden man begynder at rive ned og bygge om.

Relevant information

Miljøkortlægning OBH-Gruppen
http://www.obh-gruppen.dk/da/erhverv/miljokortlaegning-af-byggeri

Revit projektering OBH-Gruppen
http://www.obh-gruppen.dk/da/offentlig/intelligent-projektering-revit-bim


Billeder


Pressekontakt

Peter Danielsen
Marketingchef
  +45 70 21 72 40

Firma

OBH-Gruppen A/S
Agerhatten 25
5220 Odense SØ, Danmark

  +45 70 21 72 40
  +45 27 26 49 45

http://www.obh-gruppen.dk

Modtag nyheder fra OBH-Gruppen A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire