Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/04-16   -   Pressemeddelelse

Energirenovering af ældre fredet klosterDet er bygninger med bygningsdele tilbage fra 1812, som lige nu er i gang med at få lavet en gennemgribende energirenovering. OBH-Gruppen renoverer i øjeblikket Dalum Kloster, hvor formålet er en stor besparelse på klosterets energiforbrug.

Store driftsudgifter på den fredede bygning fik nonnerne fra Dalum Kloster til at søge professionel energirådgivning og få lavet en gennemgang af klosteret for at se, hvor meget der kunne spares på varmeregningen, hvis der blev lavet en renovering. Efter gennemgangen af klosteret kom der en række konkrete forslag fra rådgivende ingeniørfirma OBH-Gruppens Team Energi. Team Energi er et specialiseret team i OBH-Gruppen, som er specialister i at optimere bygningers drift. OBH-teamet bag denne energiopgave består af Brian Rask Madsen, Søren Dahl Rasmussen og Nick Moritzen, der er projekterende i renoveringssagen. Dalum Kloster valgte at få lavet alle de foreslåede besparelsestiltag.

"Lige nu er vi i gang med en omfattende renovering af hele tageetagen. Det indebærer, at hele etagen ryddes for indervægge, lofter og andet interiør, hvorefter der udføres en komplet omlægning af varme- og vandinstallationen", siger Nick Moritzen.

Sparer 25-30% på energiforbrug
I forbindelse med undersøgelsen af klosteret, har OBH-Gruppen udregnet besparelserne på varmeregningen. Her er det vurderet, at Dalum Kloster kommer til at kunne spare 25-30% på deres varmeregning. Den store besparelse skyldes blandt andet, at klosteret mange steder ikke var isoleret, og at de eksisterende rørinstallationer lå uisolerede uden for klimaskærmen.
"Hele tagetagen isoleres og de nye rør vi lægger bliver isoleret efter gældende love og regler og placeres i en isoleret kasse i det nye isoleringslag. Derudover var varmeanlægget meget gammelt, og det er derfor blevet renoveret", siger Nick Moritzen.

Udfordringer i energirenoveringen
Udfordringen er, at man skal energioptimere på en ældre fredet ejendom, hvor renoveringen skal være i harmoni med bygningen. Der skal holdes fast i den oprindelige stil, og renoveringen skal forblive tro mod bygningen. Gennemgang, beregning og rapportering af tiltag på Dalum Kloster tog en måned, og nu er håndværkerne i gang med renoveringen, som forventes at tage seks måneder. Klosteret er oprindeligt opført omkring år 1200 som Benediktinerkloster, og det er gennem tiden blevet erstattet med en hovedbygning og to tilhørende fløje fra 1800-tallet. Sidenhen er der opført tilbygninger fra 1957 til 1966.

"Der har været lidt udfordringer i forbindelse med renoveringsarbejdet. Bygningens og installationernes alder, har været en udfordring, da der er en del uforudsete ting efter nedbrydningen. Dertil har der været en del dialog med kulturarvsstyrelsen i forbindelse med fredningen/bevaringsværdigheden af klosteret, som også har bevirket, at der er ansøgt om tilladelse til at foretage bygningsarbejder på bygingen. Derudover bliver bygningerne også brugt samtidig med renoveringen, og det er selvfølgelig også noget vi skal tage højde for", siger Nick Moritzen.

Den gennemgribende renovering af klosteret forventes at være færdig i midten af 2016.Relevant information

Energirådgivning OBH-Gruppen A/S
http://www.obh-gruppen.dk/da/privat/energiradgivning

Energi OBH-Gruppen A/S
http://www.obh-gruppen.dk/da/privat/energimaerkning

Energirenovering OBH-Gruppen A/S
http://www.obh-gruppen.dk/da/boligforening/energirenovering


Billeder


Pressekontakt

Peter Danielsen
Marketingchef
  +45 70 21 72 40

Firma

OBH-Gruppen A/S
Agerhatten 25
5220 Odense SØ, Danmark

  +45 70 21 72 40
  +45 27 26 49 45

http://www.obh-gruppen.dk

Modtag nyheder fra OBH-Gruppen A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire