Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/09-09   -   Pressemeddelelse

Europæisk konference om plast og klima afholdes nu som forberedelse til COP15

Europæiske plastindustrisammenslutninger diskuterer d. 22. - 23. september i København, hvordan plast kan afhjælpe klimaproblemer

I december 2009 skal København være værtsby for FNs Klimakonference COP 15. Her forventer man at indgå ambitiøse globale aftaler, som måske endda kan resultere i en ny forpligtelse, der kan erstatte Kyotoprotokollen.

Den 22.-23. september mødes plastindustrisammenslutninger fra hele Europa i København for netop at gøre opmærksom på plastindustriens store potentiale inden for energibesparende og klimaforbedrende initiativer.

Store besparelser at hente på opvarmning ved plast-isolering
De europæiske plastindustrisammenslutninger vil især drøfte, hvordan plast kan bidrage væsentligt til at reducere energiforbruget samt udledning af drivhusgasser. I Europa anvendes reelt kun 4-6 % af verdens råolie til fremstilling af polymere til plastindustrien. Af råolien bliver 80 % brændt direkte af - enten ved kraft-varmeværker eller ved transport og opvarmning af husstande. Det er især inden for opvarmningen af private hjem, de største klimaforbedringer kan opnås: Når man ser på den energi, der er nødvendig for at kunne opvarme et hus, kan man med plastisolering spare ligeså meget olie på bare ét år, som der er anvendt i fremstillingen af isoleringen. Et ældre, dårligt isoleret parcelhus kan nemt forbruge 300kWh/m2/år, hvorimod et energirenoveret hus kun forbruger 75 kWh/m2/år - hvilket altså giver en besparelse på 75 %! Målt i olieforbrug for et 150 m2 hus, svarer det til, at man på årsbasis går fra et olieforbrug til opvarmning på 4.000 liter til blot 1.000 liter! Med en gennemsnitslevetid for isoleringen på 50 år udgør dette en besparelse på 150.000 liter olie!

Mindre CO2-udslip og fødevarespild ved emballering
Der er desuden et meget stort sparepotentiale inden for andre områder, fx emballagebranchen. På områder, hvor der ikke findes hensigtsmæssig fødevareemballage og logistik, går op til 50 % af fødevarerne til spilde. Et par gram plastemballage kan være med til at beskytte mod sådanne fødevaretab og dermed bidrage til, ikke bare at brødføde en voksende befolkning, men også til at mindske generelle drivhusgasudledninger, idet fødevarer har et højt CO2-indhold, eksempelvis op til 35 kg CO2/ per kilo oksekød.

Inden for transport bidrager letvægtsplast i høj grad til reducering af energiforbruget samt CO2-udledninger. Moderne kompositplast udgør op til 50 % af vægten af moderne fly, hvilket mindsker brændselsforbruget med ikke mindre end 20 %.

Industriens formål med konferencen
» I henhold til Kyotoprotokollen, som blev indgået af det internationale samfund i december 1997, skal det samlede antal drivhusgasudledninger reduceres med 5,2 % inden 2012 sammenlignet med 1990. Jeg er overbevist, om at dette kun er muligt ved at udnytte plastikkens unikke potentiale« siger direktør, Dr. Wilfried Haensel fra PlasticsEurope. Det er vigtigt for PlasticsEurope, at samfundet får øjnene op for den centrale rolle, plast spiller i kampen mod klimaforandringer, og hvordan plast kan bidrage til bæredygtig udvikling. Haensel udtaler, at han håber, at COP 15 vil give et vigtigt skub fremad.

Det er allerede blevet en tradition for de europæiske plastindustrisammenslutninger at mødes, sådan som det er planlagt i København i slutningen af september. Sådanne regelmæssige, halvårlige møder viser det glimrende samarbejde inden for plastindustrien og muliggør spændende nye synergier. Repræsentanter fra omkring 20 plastindustrisammenslutninger forventes at mødes i København udover plastindustrisammenslutninger på europæisk niveau såsom PlasticsEurope (plastproducenter), EuPC (plastomformere) og Euromap (producenter af maskiner til plastfremstilling).

Relevant information

http://www.plast.dk


Pressekontakt


Firma

Plastindustrien
Nørre Voldgade 48
1358 København K., Danmark

  33 30 86 30

http://www.plast.dk

Modtag nyheder fra Plastindustrien på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire