Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/11-16   -   Pressemeddelelse

Regulering af boligbobler kræver ydmyghed

Forsøg på at adfærdsregulere ejendomsmarkedet for at undgå boligbobler bør ske med stor ydmyghed. Samtidig bør ansvaret hvile på politikerne, da regulering kan have store konsekvenser for hele eller dele af befolkningen. Tiltag bør rettes direkte imod låntagerne frem for at prøve at adfærdsregulere låntagerne igennem restriktioner på den finansielle sektor.

Det er hovedbudskaberne i Realkreditrådets høringssvar på Det Systemiske Risikoråds oplæg om initiativer rettet mod ejendomsmarkedet, såkaldt makroprudentiel styring.

"Adfærdsregulering af ejendomsmarkedet for at mindske risikoen for boligbobler er en besnærende tanke, men er altså ikke en eksakt videnskab. Samtidig kan der være store velfærdstab forbundet med forkert eller for meget regulering. Derfor synes jeg, at ydmyghed og omtanke bør være vores ledestjerne i det arbejde, samt at eventuelle tiltag altid bør bero på en politisk beslutning", siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, i forbindelse med offentliggørelsen af Realkreditrådets høringssvar og fortsætter,

"Ingen ønsker en ny boligboble, og det er godt at holde øje med udviklingen på boligmarkedet. Men lige nu bør vi afvente effekten af de mange tiltag, som er indført over for den finansielle sektor, låntagerne og investorerne siden finanskrisen. Er der behov for yderligere tiltag i fremtiden, bør de rettes direkte mod låntagerne. Det giver gennemsigtighed - både for låntagere og kreditgivere - hvorimod det kan være sværere for låntagerne at gennemskue indirekte tiltag, fx tiltag der øger bankers og realkreditinstitutters løbende finansieringsomkostninger og fører til højere renter og bidrag på boliglån."

Ane Arnth Jensen deltog også i en paneldebat på en konference om makroprudentielle instrumenter i forhold til ejendomsmarkedet, som blev afholdt i Danmarks Nationalbank fredag den 18. november.

Pressekontakt

Pressetelefon
  + 45 33 12 48 11

Firma

Finans Danmark
Amaliegade 7
1256 København K, Danmark

  33 12 48 11

http://www.finansdanmark.dk

Modtag nyheder fra Finans Danmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire