Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/05-17   -   Pressemeddelelse

Finans Danmark: Vismænd er optimistiske

Finans Danmarks vurdering er, at vismændenes prognose for væksten i de kommende år er til den optimistiske side.

- Vismændene er fortsat positive, når det kommer til en prognose af Danmarks konjunktursituation og vækstudsigterne. Her kan vi godt være i tvivl, om optimismen holder stik. Særligt er vi i tvivl, om den indenlandske efterspørgsel via privat forbrug og investeringer vil stige så kraftigt, som prognosen lægger op til, siger Ulrik Nødgaard adm. direktør i Finans Danmark.

Finans Danmark deler dog DØR-formandsskabets vurdering af, at den planlagte opstramning af finanspolitikken er hensigtsmæssig nu, hvor dansk økonomi er tæt på det strukturelle niveau for BNP og beskæftigelse.

Moderat vækst i boligudlånet trods høje priser i de større byer
DØR-formandskabet vurderer, at renteniveauet i Danmark er lavere, end den økonomiske situation tilsiger. Det kan medføre en øget risiko for, at priserne på boligmarkedet stiger.

- Vores vurdering er, at boligpriserne ikke er højere end, hvad de ekstraordinært lave renter og øvrige økonomiske forhold tilsiger. De høje boligpriser, vi ser nu, er afgrænset til de store byer alene. Man skal derfor være varsom med at konkludere, at de nuværende boligpriser i byområderne indebærer systemiske risici, lyder det fra Ulrik Nødgaard.

Den samlede udlånsvækst i Danmark er på et moderat niveau. Det er kun i de store byer, at udlånsvæksten er øget. Og udviklingen i udlån er under alle omstændigheder afdæmpet i forhold til 00'erne og udviklingen i Sverige og Norge. Finans Danmark er dog enig med vismændene og flere andre i, at situationen med de høje og stigende priser i de større byer skal følges nøje, og at det er vigtigt at fastholde standarderne i kreditpolitikken.

Finans Danmark fastholder derudover, at de nye grænser for belåning af sommerhuse ikke rokker ved sikkerheden i realkreditten. DØR-formandskabets bekymring for, at stigningen i belåningsgrænsen fra 60 til 75 pct. kan svække sikkerheden bag danske realkreditobligationer deles ikke af Finans Danmark, da forhøjelsen ikke er ikke det samme som en garanti. Både ejendommen og låntager skal opfylde en række krav, lige som det gælder for realkreditudlån til helårsboliger.

Vigtigt at danskerne sparer op til tiden efter arbejdslivet
Finans Danmark mener ligesom DØR-formandskabet, at det er vigtigt at samspilsproblematikken mellem private pensionsopsparinger og offentlige ydelser adresseres.

- Pensionssystemet bør indrettes med skattemæssige vilkår, der sikrer gode incitamenter til at spare op hele arbejdslivet. For os er det vigtigt, at danskernes muligheder for at spare op til pension ikke indskrænkes mere end, hvad der allerede er sket i de senere år. Vi ser fx gerne at loftet for ratepension hæves, slutter Ulrik Nødgaard.

Pressekontakt

Stine Luise Hansen
Pressechef
  30 16 10 09

Firma

Finans Danmark
Amaliegade 7
1256 København K, Danmark

  33 12 48 11

http://www.finansdanmark.dk

Modtag nyheder fra Finans Danmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire