Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/02-17   -   Pressemeddelelse

Bosch former ændringen af drivlinjenNy division samler kompetencen. Elektromobilitet er et vigtigt område i fremtiden. Forbrændingsmotoren er fortsat en vigtig del af kombinationen af forskel-lige drivlinjetyper. Ny division Powertrain Solutions med 88.000 medarbejdere. Bosch er aktivt med til at forme ændringen inden for mobilitet og udnytter alle sine muligheder

Stuttgart, Germany - Bosch vurderer, at der vil blive fremstillet næsten 20 millioner hybrid- og elbiler i 2025. Bosch ser elektromobilitet som et vigtigt område i fremtiden. Derfor etablerer leverandøren af teknologi og service-ydelser nu sin egen enhed specielt for elektromobilitet. Enheden vil være en del af den nye division Powertrain Solutions. Fra starten af 2018 vil denne omfatte virksomhedens aktiviteter inden for elektromobilitet samt de nuvæ-rende divisioner Gasoline Systems og Diesel Systems. Fremover vil Bosch derfor levere al drivlinjeteknologi til eksisterende og nye kunder fra et og samme sted. Parallelt med udbygningen af elektromobiliteten arbejder Bosch intensivt på at videreudvikle forbrændingsmotorteknologien. Ud over de 20 millioner hybrid- og elbiler i 2025 vil der være ca. 85 millioner nye benzin- og dieseldrevne biler.

Hvad enten det er inden for dieselteknologi, benzinteknologi eller elektromo-bilitet er Bosch udviklings- og teknologipartner nr. 1 for bilproducenterne. Vi er rent strategisk velforberedt på ændringen til elkørsel, siger Rolf Bulander fra ledelsen af virksomhedsområdet Mobility Solutions. Hvad enten det er brændstof eller elektricitet, vil Bosch også i fremtiden tilføre energi til drivlin-jen. Da det i dag fortsat er uvist, hvilken drivlinje eller hvilken kombination af de forskellige typer der vil dominere hvornår, har vi valgt en dobbelt løsning og fortsætter med at udbygge vores ekspertise og viden både inden for elek-tromobilitet og forbrændingsmotorer, tilføjer Bulander.
Som førende rent teknologisk og på drivlinjemarkedet spiller Bosch en aktiv rolle i udformningen af transformationen af mobilitetskoncepterne. Den nye division Powertrain Solutions vil fremover tilbyde en omfattende teknikporte-følje, der vil gøre det mere effektivt, økonomisk og miljøvenligt for mennesker over hele verden at komme fra A til B.

Store investeringer i innovative drivlinjeløsninger
Hvert år bruger Bosch adskillige milliarder euro på videreudvikling af drivlinjeløs-ninger. Alene i jagten på at få et gennembrud for elektromobilitet investerer virk-somheden 400 millioner euro om året. Det meste er gået til batteriforskning og -udvikling. På verdensplan er Bosch den eneste klassiske leverandør til bilindu-strien, der både forsker i nuværende og fremtidig celleteknologi. Virksomheden har allerede realiseret mere end 30 elektromobilitetsrelaterede projekter med in-ternatonale bilproducenter. Ca. 1.800 eksperter fra Bosch arbejder på fremtidens elektromobilitet.

Tættere på markedet og kunderne
Rent strategisk vil Powertrain Solutions fokusere på tre kernesegmenter: per-sonbiler og lastbiler med forbrændingsmotorer og hybriddrivlinjer og elbiler. Det giver højst forskellige udfordringer. Vi ser et stort vækstpotentiale i elek-tromobilitet og erhvervskøretøjer. Hvad angår personbiler med forbræn-dingsmotorer, vil vi primært koncentrere os om at forbedre effektiviteten, siger Bulander. Tekniske innovationer vil være nødvendige i alle drivlinjeløsninger. I sidste ende er det kun virksomheder, der markedsfører produkter, der redu-cerer brændstofforbrug og emission yderligere, der fortsat vil være konkur-rencedygtige på den lange bane.

Ændringer på markedet
Bosch vil i de kommende år videreudvikle alle disse teknologier parallelt. Kun på den måde kan virksomheden reagere hurtigt og fleksibelt på ændringer i markedet og på tværs af alle områder i forbindelse med drivlinjen. Der er in-gen tvivl om, at mobiliteten på lang sigt vil blive elektrisk. Men på nuværende tidspunkt kan det ikke forudsiges pålideligt, hvornår og hvor hurtigt ændrin-gen vil komme, og hvilken form den vil tage.

Powertrain Solutions vil samle ca. 88.000 medarbejdere på mere end 60
lokationer i 25 lande over hele verden. Dette samarbejde vil blive intensiveret i den nye division fra 2018. Antallet af medarbejdere bliver næsten uændret som følge af denne reorganisation.


Billeder


Pressekontakt

Lisa Berg Nielsen
Kommunikationschef
  +45 44 89 82 11

Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire