Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/05-17   -   Pressemeddelelse

God start på året: Bosch øger omsætningen inden for alle områder og regioner

Ny oplevelse af mobilitet, ny opfattelse af teknologi

- Omsætningsstigning i første kvartal 2017 på 12 %
- Mål for omsætningsvækst for 2017: mellem 3 og 5 %
- Omsætning 2016: 73,1 mia. euro
- Resultat før renter og skatter i 2016: 4,3 mia. euro
- Udgifter til forskning og udvikling: 7 mia. euro
- Koncernchef hos Bosch Volkmar Denner: "Bosch former fremtidens verden."

Stuttgart / Renningen, Tyskland - Bosch-koncernen har oplevet en god start på det nye regnskabsår. Leverandøren med fokus på teknologi og serviceydelser havde en omsætning, der steg 12 % i første kvartal og 11 % valutakurskorrigeret. Alle områder og regioner kunne tegne sig for stigninger i de første tre måneder af 2017 - og nogle af dem markant. For indeværende år tilstræber Bosch pga. forsigtige økonomiske udsigter og geopolitisk usikkerhed en omsætningsvækst mellem 3 og 5 %. Trods fortsat høje forudbetalte investeringer i fremtidssikring skal resultatet stige. Vores forretningssucces i dag giver os spillerum til at forme fremtidens verden, sagde koncernchef Volkmar Denner på den årlige pressekonference på Bosch's forskningscampus i Renningen. Det er vores strategi for transformationsprocessen at videreudvikle vores eksisterende forretning, åbne adgang til nye forretningsområder og være teknologisk førende. Det centrale i denne transformation er ændringer inden for mobilitetsområdet samt sammenkobling via IoT. Vi er førende rent innovativt og former og fremskynder transformationen, tilføjede Denner.

Regnskabsåret 2016: Forudbetalte investeringer på rekordniveau
I 2016 steg Bosch-koncernens omsætningen til 73,1 mia. euro. Det svarer til en vækst på 3,6 % eller 5,5 % valutakurskorrigeret. Negative effekter af valutakurser beløb sig sidste år til 1,3 mia. euro.
Resultat før renter og skatter beløb sig til 4,3 mia. euro og investeringsafkast 5,8 %. I resultatudviklingen 2016 afspejles høje forudbetalte investeringer i fremtidssikring. Sidste år øgede Bosch omkostningerne til forskning og udvikling med knap 10 % til 7 mia. euro. Bosch skal foretage betydelige forudbetalte investeringer i transformationsprocessen og samtidig sikre høj rentabilitet på den lange bane, sagde Stefan Asenkerschbaumer, der er økonomichef og stedfortrædende formand i ledelsen hos Bosch. Resultat før renter og skatter blev påvirket af negative ekstraordinære effekter i 2016 og lå på 3,3 mia. euro.

Ny oplevelse af mobilitet: Ingen emission, ingen stress, ingen ulykker
Mobilitetsområdet står foran store omvæltninger. Bosch vil gøre en ny slags mobilitet mulig - en mobilitet, der er uden emission, uden stress og uden ulykker. Det er ikke længere kun et spørgsmål om at lave bedre biler. Vi skal genopfinde mobiliteten, sagde Denner. Han tilføjede, at det er en fælles opgave for industri, politikere og samfund at forbedre luftkvaliteten i byerne - hvor 70 % af verdens befolkning vil bo inden 2050. Med henblik på den aktuelle debat om kørselsforbud for dieseldrevne køretøjer betonede koncernchefen, at både målsætninger og tiltag for bedre luftkvalitet skal være teknologineutrale. Vores ingeniørers kreativitet må ikke begrænses politisk til en bestemt teknologi, sagde Denner. Koncernchefen ser et stort potentiale i yderligere forbedringer af forbrændingsmotoren. RDE-måleproceduren (real driving emisssions), der gælder fra efteråret 2017, vil bidrage til en yderligere reduktion af kvælstofoxidemissionen fra biler. Bosch arbejder for øjeblikket på ca. 300 RDE-udviklingsprojekter. For benzindrevne biler har virksomheden længe kæmpet for udbredt anvendelse af partikelfiltre. For området omkring Stuttgart har Bosch udviklet en assistent for intermodal transport. Og fra 2018 vil community-based parking udviklet af Bosch gå i serieproduktion.

Elektrificering af mobilitet: en kombination af strøm og brændstof
Bosch investerer også meget arbejde i at fremme elektrisk kørsel. En ny forretningsenhed for elektromobilitet vil samle alle virksomhedens aktiviteter inden for dette område. Ud over milliardinvesteringer for videreudvikling af forbrændingsmotorerne investerer virksomheden ca. 400 mio. euro om året for at opnå et gennembrud for elektromobilitet. Det centrale er her forskning og udvikling inden for batteriområdet. Bosch forsker både i aktuelle og fremtidige battericelleteknologier. Virksomheden har allerede vundet mere end 30 elektromobilitetsrelaterede ordrer. I 2016 vandt man yderligere 11 i Kina, verdens største marked for elektromobilitet. Fra starten af 2018 tilbyder det nye Bosch-område Powertrain Solutions med 88.000 medarbejdere alle teknologier til drivlinjen fra én enkelt kilde. Hvad enten der er tale om brændstof eller strøm, vil Bosch også i fremtiden tilføre energi til drevet. Vi er og ønsker at blive ved med at være vores kunders udviklings- og teknologipartner nr. 1, sagde Denner

Automatisering af mobilitet: forretningssucces
Tekniske fremskridt og forretningssucces opnår Bosch også ved automatiseret kørsel. I 2016 har virksomheden for første gang genereret mere end en milliard euro med førerassistentsystemer og vundet ordrer til en værdi af 3,5 mia. euro. Alt i alt vil Bosch vokse hurtigere end markedet med førerassistentsystemer i 2017 - et marked, der forventes at vokse 30 %. Ca. 3.000 ingeniører fra Bosch arbejder nu på automatiseret kørsel, 500 mere end sidste år. Sammen med Daimler arbejder Bosch på at fremme fuldautomatiseret og førerløs kørsel ved bykørsel. Det er målet, at bilerne skal køre fuldstændig autonomt i byerne i starten af det næste årti. En af nøglekomponenterne er her Bosch AI onboard computer - en bilcomputer med kunstig intelligens - hjernen for selvkørende biler. Inden udgangen af dette årti vil virksomheden have skabt et meget nøjagtigt digitalt kort på basis af radarsignaler. Sådan et kort er en væsentlig forudsætning for automatiseret kørsel. I udviklingspartnerskaber med Vodafone, Telekom, Huawei og Nokia arbejder Bosch desuden på infrastruktur til den automatiserede og forbundne trafik. Fx udfører man tests for at finde driftssikker trådløs bil-til-bil kommunikation.

Netværksforbundet mobilitet: den mobile butler
Allerede i år starter Bosch Automotive Cloud Suite en ny platform for mobilitetstjenester, så som alarm ved spøgelsesbilister, forudseende diagnose, forbundet parkering og personlige assistenter. Bosch Automotive Cloud Suite er det teknologiske element for serviceydelser i forbindelse med den netværksforbundne bil. Vi vil bruge den til at forbinde bilister, biler, bilproducenter og leverandører af andre mobilitetstjenester, sagde Denner. Bosch Automotive Cloud Suite kombinerer virksomhedens autorelaterede ekspertise og it-ekspertise. PwC forventer, at det globale marked for forbundet mobilitet vil stige næsten 25 % om året i årene frem til 2022, mens Gartner skønner, at 250 millioner forbundne biler vil køre på vejene over hele verden i 2020.

Ny opfattelse af teknologi: intelligent og emotionelt
Bosch forventer også, at det globale marked for IoT vil stige med 35% hvert år indtil 2020, og vil nå en værdi af 250 mia. dollar. I 2016 solgte virksomheden allerede 27 millioner webegnede produkter. Inden 2020 vil alle nye elektroniske Bosch-produkter kunne netværksforbindes. Med hvert produkt skal der fremover også tilbydes ledsagende serviceydelser. Nøglen er her kunstig intelligens (AI). Om ti år udvikles, fremstilles eller udstyres næsten alle Bosch-produkter med kunstig intelligens. Over de næste fem år vil Bosch investere 300 millioner euro i sit eget center for kunstig intelligens. For øjeblikket opstår "Cyper Valley" i Baden-Württemberg med hjælp fra Bosch. Alliancen af politikere, forretningsfolk og videnskabsfolk skal give AI-forskningen et boost. Sammen med universitetet i Amsterdam driver Bosch Delta Lab, et forskningslaboratorium for Deep Learning. Koncernchef Denner: Kunstig intelligens vil gøre den forbundne verden personlig, noget der kan opleves på et emotionelt niveau. Digitale assistenter vil blive klogere og klogere og aflaste brugerne for daglige pligter. Tractica forudser, at antallet af mennesker, der bruger digitale assistenter, vil blive tredoblet til mere end 1,5 mia. i starten af det nye årti.

Regnskabsåret 2016 efter regioner
I Europa genererede Bosch-koncernen en omsætning på 38,6 mia. euro. I forhold til året før øgedes provenuet 3,4 % (valutakurskorrigeret 4,8 %). I 2016 var valutakurseffekterne usædvanlig høje bl.a. pga. devalueringen af det britiske pund. Efter et meget stærkt foregående år faldt Bosch-koncernens omsætning i Nordamerika sidste år 2,2 % til 12,3 mia. euro eller 1,8 % valutakurskorrigeret. I Sydamerika kunne Bosch-koncernen for første gang igen øge omsætningen med 2,4 % valutakurskorrigeret. Nominelt faldt omsætningen 5 % til 1,4 mia. euro. I Asien/Stillehavsområdet registrerede Bosch i 2016 en klar omsætningsstigning på 8,3 % til 20,8 mia. euro (valutakurskorrigeret 12 %). Bosch genererer nu næsten 30 % af omsætningen i Asien/Stillehavsområdet.

Regnskabsåret 2016 efter områder
Af virksomhedens fire områder tegnede Mobility Solutions sig for den kraftigste vækst. Omsætningen steg 5,5 % til 43,9 mia. euro (valutakurskorrigeret 6,9 %). Områdets investeringsafkast beløb sig til 6,0 % af omsætningen. Industrial Technology, især divisionen Drive and Control Technology, kæmpede også i 2016 med et vanskeligt markedsmiljø. Omsætningen faldt 5,2 % til 6,3 mia. euro (4,2 % valutakurskorrigeret). Områdets tilbagevenden til overskudszonen var glædelig. Valutakurser påvirkede især omsætningen fra Consumer Goods negativt. Korrigeret for disse effekter steg områdets omsætning 5,7 %. Den nominelle omsætningsvækst var 2,6 % til 17,6 mia. euro. Områdets investeringsafkast steg 1 procentpoint til 8,2 %. Energy and Building Technology nåede op på en omsætning på 5,2 mia. euro i 2016. Også her påvirker valutakurser omsætningen negativt. Korrigeret for disse effekter steg omsætningen 4,5 %. Det nominelle tal var 1,7 %. Forretningsområdets investeringsafkast lå på 4,3 % i 2016.

Antal medarbejdere: Stort behov for personale med it- og softwareekspertise
Pr. 31. december 2016 havde Bosch-koncernen ca. 390.000 medarbejdere på verdensplan. Sidste år steg antallet af medarbejdere 14.500. Regionalt var beskæftigelsesstrukturen stort set uændret. Virksomheden har for øjeblikket et stort behov for specialister og ledere, især med software- og it-ekspertise. Allerede i dag beskæftiger Bosch mere end 20.000 softwareingeniører, deraf knapt 4.000 alene inden for IoT.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Koncernen har ca. 390.000 ansatte på verdensplan (pr. 31. december 2016). I 2016 opnåede virksomheden en omsætning på 73,1 mia. euro. Bosch-koncernen er opdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhed tilbyder Bosch innovative løsninger til smart homes, smart cities, connected mobility og connected industry. Med sin kompetence inden for sensorteknologi, software og serviceydelser samt sin egen IoT-cloud kan virksomheden tilbyde kunderne forbundne løsninger på tværs af domæner fra en og samme udbyder. Det er Bosch-koncernens strategiske mål at skabe løsninger til det forbundne liv og at forbedre livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceydelser, der er innovative og vækker begejstring. Kort sagt, Bosch skaber teknologi, der er "Invented for life".

Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og ca. 440 datter- og regionalselskaber i ca. 60 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere dækker Bosch's internationale produktions-, udviklings- og salgsnetværk næsten alle lande i verden. Grundlaget for virksomhedens fremtidige vækst er dens innovative styrke. Bosch har 59.000 ansatte inden for forskning og udvikling på 120 lokationer over hele verden.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som "værksted for finmekanik og elektroteknik". Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sikrer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Relevant information

Link til billedmateriale:
http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/good-start-to-the-year-bosch-improves-sales-in-all-business-sectors-and-regions-102784.html

Bosch IoT film
http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/bosch-iot-film-102592.html

The manufacturing of the future with Industry 4.0
http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/future-production-with-industry-4-0-45904.html


Pressekontakt

Lisa Berg Nielsen
Kommunikationschef
  +45 44 89 82 11

Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire