Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/09-17   -   Pressemeddelelse

Smart farming: Bæredygtig ukrudtsrydning af marken

Forskningssamarbejde mellem Bosch og Bayer gør bondegården digital.

- Sprøjtemidler anvendes kun dér, hvor der virkelig er brug for dem
- Med ny teknologi kan landmændene anvende pesticider mere effektivt
- Markus Heyn fra ledelsen hos Bosch: Med smart spraying ryddes markerne bæredygtigt for ukrudt. Det sikrer udbyttet og skåner samtidig miljøet.
- Tobias Menne, leder af Digital Farming hos Bayer: Vi vil sammen gå nye veje ved at kombinere forskellige teknologier og kompetencer.

Stuttgart og Monheim, Tyskland - Mens verdens befolkning stiger, falder landbrugsarealet pr. indbygger på verdensplan. Ifølge prognoser fra FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) skal landmændene frem til 2050 på bæredygtig vis generere ca. 50 % mere udbytte for at ernære den globale befolkning. For at få denne ligning til at gå op i fremtiden, er sprøjtemidler og teknisk innovationer nødvendige i landbruget. Begge dele skal være så miljøvenlige som muligt. For at gøre dette muligt har Bosch og Bayer slået sig sammen. Virksomhederne vil i et treårigt forskningssamarbejde udvikle en smart spraying-teknologi, der udnytter pesticiderne mere effektivt. "Med smart spraying ryddes markerne bæredygtigt for ukrudt. Det sikrer udbyttet og skåner miljøet, siger Markus Heyn fra ledelsen hos Bosch. Forskningskonceptet vil blive præsenteret på dette års Agritechnica-messe i Hannover.

Sprøjtning og besparelse
På markerne konkurrerer afgrøder som majs og hvede med ukrudt om en plads i solen for at få vand og næringsstoffer. Resultatet er dårligere afgrøder. For effektivt at bekæmpe de uønskede planter er omfattende brug af sprøjtemidler for øjeblikket som regel den eneste løsning, selvom ukrudt ikke altid gror jævnt fordelt på marken. Resultatet er, at afgrøder og landbrugsjord også sprøjtes med sprøjtemidler - og det kan skade miljøet. "Sammen med Bosch ønsker vi at gå nye veje ved at kombinere forskellige teknologier. Det er vores mål, at sprøjtemidler kun anvendes dér, hvor der virkelig er brug for dem," siger Tobias Menne, leder af Digital Farming hos Bayer. Især i den tidlige vækst er ukrudt vanskeligt at identificere. Med kamerasensorer kan den nye smart spraying-teknologi differentiere mellem afgrøder og ukrudt og med en speciel applikationsteknik målrettet sprøjte ukrudtet med sprøjtemidler og dermed skåne miljøet. Med smart spraying tilfører vi mere intelligens til markerne, siger Johannes-Jörg Rüger, der er leder af enheden Commercial Vehicles and Off-Road hos Bosch. Det, der adskiller systemet fra eksisterende/tidligere systemer på markedet, er, at de kun leverer "grøn identificering," men ikke kan skelne mellem afgrøder og ukrudt.

Kort og klart formuleret
Sådan virker det: Inden landmændene kører ud på deres marker, hjælper en digital "markmanager" med at bedømme situationen på marken og anbefaler det bedste tidspunkt for ukrudtsbehandling. I en arbejdsgang identificeres ukrudtet nøjagtigt, og sprøjtemidlet sprøjtes ud, når sprøjten kører over marken. Mange kameraer spredt over hele sprøjten tager en løbende serie billeder, identificerer de forskellige slags ukrudt og giver mulighed for at definere den optimale behandling. Mens sprøjten stadig kører over marken, sprøjtes der sprøjtemiddel ud i den nødvendige mængde og blanding ved hjælp af passende applikationsparametre. Mens det relevante ukrudt sprøjtes målrettet, forbliver ukrudtsfri områder uberørt. Alt dette sker med lynets hast inden for millisekunder.

"Smart spraying er et kvantespring inden for ukrudtsbekæmpelse, siger Björn Kiepe, der er leder af Agronomy i Bayer's enhed Digital Farming. "Vi kombinerer moderne teknologi til ukrudtsidentifikation med evnen til at anvende forskellige aktive stoffer, alt efter hvad situationen kræver. Denne proces er meget præcis med en rumlig opløsning på godt under en meter. Det vil gøre det endnu nemmere for landmændene at praktisere bæredygtig beskyttelse af afgrøderne." Vigtigst af alt: Systemet tager højde for forbehandlinger, vekselvirkning mellem forskellige aktive stoffer og den bedst mulige virkningsgrad for de sprøjtemidler, der anvendes, for at forhindre ukrudtet i at udvikle resistens.

I Bosch's forskning ligger hovedvægten på højeffektiv sensorteknologi, intelligente analyseprocedurer og det selektive sprøjtesystem. I partnerskabet med Bosch tilfører Bayer sin erfaring inden for geografiske informationssystemer (GIS) - inkl. udvikling af algoritmer som grundlag for agronomiske beslutninger, integreret plantebeskyttelse, formelteknologi og applikationsteknologi.

Pressekontakt

Lisa Berg Nielsen
Kommunikationschef
  +45 44 89 82 11

Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire