Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/05-19   -   Pressemeddelelse

Bosch investerer milliarder i klimabeskyttelse og luftkvalitetResultat 2018: Omsætning og resultat på rekordniveau

- Omsætningen stiger i 2018 til 78,5 mia. euro
- Operativt EBIT når i 2018 op på 5,5 mia. euro
- Bosch efterlader sig ikke længere CO2-aftryk fra 2020
- Projekt „Vision Near Zero Immission“: Trafik, der ikke belaster luften
- Koncernchef hos Bosch Volkmar Denner: Økonomisk klimabeskyttelse og løsninger for luftkvalitet stabiliserer et samfundsnyttigt klima.

Stuttgart/Renningen – For Bosch-koncernen var 2018 et succesrigt regnskabsår. Virksomheden øgede omsætningen til et rekordhøjt beløb på 78,5 mia. euro. Resultat før finansresultat og skatter (operativt EBIT) nåede op på 5,5 mia. euro. Trods store investeringer til fx elektrificering og automatisering af trafikken forbedredes den operative EBIT-forrentning igen i 2018. Den steg fra 6,8 % i 2017 til 7,0 %. Udgifter til forskning og udvikling steg til hhv. 7,3 mia. euro og 9,3 mia. euro af omsætningen. Investeringerne i materielle anlægsaktiver steg 14 % til hhv. 4,9 mia. euro og 6,3 % af omsætningen. Næsten 8.000 nye arbejdspladser blev skabt på verdensplan, heraf mere end halvdelen inden for forskning og udvikling.

For indeværende år forventer Bosch kun en forsigtig økonomisk udvikling. Verdensøkonomien vil efter virksomhedens prognose stige med kun 2,3 %. Bl.a. belastes verdenskonjunkturerne af handelskonflikter, europæiske landes høje gældsætning og den faldende bilproduktion. Trods det vanskelige miljø i industrier og regioner, der er vigtige for Bosch, forventer selskabet, at salget i 2019 vil overstige 2018-niveauet. Efter en svag omsætningsudvikling i første kvartal satser Bosch først og fremmest på andet halvår. Trods de kortsigtede perspektiver øger Bosch-koncernen sine bestræbelser inden for klimabeskyttelse og bedre luftkvalitet.

”Klimaændringer er ikke science fiction. De sker rent faktisk. Hvis vi vil tage klimaaftalen fra Paris alvorligt, skal klimabeskyttelse ikke kun forstås som et mål på lang sigt. Det skal ske på kort sigt”, sagde koncernchef Volkmar Denner ifm. pressekonferencen ved præsentationen af virksomhedens regnskab. ”Vi føler os også forpligtet i forhold til folks ønske om god luftkvalitet i byerne. Som førende rent innovativt vil vi levere tekniske svar på økologiske spørgsmål.“ Denner fortsatte: ”Køreforbud, protester mod diesel, demonstrationer udført af De Gule Veste og fredagsdemonstrationer – alt dette viser, at økonomisk klimabeskyttelse og nye løsninger for luftkvaltiet også kan stabilisere samfundsklimaet.”

Bosch fra 2020 første klimaneutrale industrivirksomhed
Ifølge det Internationale Energiagentur IEA er industrien ansvarlig for næsten en tredjedel af verdens kuldioxidemission. Bosch intensiverer derfor sine allerede vellykkede bestræbelser på en CO2-reduktion. „Vi er den første store industrivirksomhed, der realiserer det ambitiøse mål om at være CO2-neutral om mindre end et år. Fra 2020 vil Bosch ikke længere efterlade CO2-aftryk “, sagde Denner. „Alle 400 Bosch-lokationer over hele verden vil være klimaneutrale fra 2020.“ Virksomheden satser i den forbindelse på fire væsentlige tiltag. Bosch øger energieffektiviteten, øger andelen af vedvarende energi i energiforsyningen, tilkøber mere økostrøm og kompenserer for det uundgåelige CO2-udslip. 3,3 mio. t CO2 skal neutraliseres om året frem til 2020.

Bedre luftkvalitet: „Vision Near Zero Immission“
Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO lever ca. 90 % af verdens befolkning på steder med dårlig luftkvalitet. Bosch har derfor et ambitiøst mål: „Vi vil nulstille trafikkens belastning af luften. Vi ser derfor ud over motorhjelmen”, sagde Denner. Projektet „Vision Near Zero Immission“ omfatter tre søjler: Bosch udvikler miljøvenlig drivlinjeteknik, gennemfører projekter for trafikstabilisering med kommuner og omsætter virksomhedsmobilitetsmanagement på vores egne lokationer.

Optimeret forbrændingsmotor – også vha. kunstig intelligens
I 2030 vil ca. 75 % af alle nye personbiler og lette erhvervskøretøjer efter virksomhedens vurdering blive drevet af en forbrændingsmotor. Derfor investerer Bosch fortsat store beløb i optimering af benzin- og dieseldrev. Virksomheden bruger også kunstig intelligens til videreudvikling af forbrændingsmotorer. Vha. denne styrer Bosch fx forudseende røggasefterbehandling efter mønstre, der opstår ud fra den individuelle køreadfærd. Det kan reducere bilens emission yderligere. Ca. 3.500 medarbejdere inden for områderne rødgasefterbehandling og røggassensorik nåede i 2018 op på en omsætning på 2,3 mia. euro. I 2025 vil omsætningen nå op på 3 mia. euro.

Mobile målebokse: 20 % mindre kvælstofoxidemission
Bosch er i kontakt med næsten 100 europæiske kommunale myndigheder om, hvordan luftkvaliteten helt konkret kan forbedres. I Stuttgart, Paris og Marseille tester Bosch for øjeblikket en mobil måleboks. De nyudviklede bokse måler finmasket indholdet af skadelige stoffer i luften. Måleresultaterne og simuleringerne skal give yderligere indsigt i, hvilke sammenhænge der er mellem emission og immission, altså trafik og miljø. Fx har et projekt med byen Stuttgart vist, at regelmæssig trafik kan reducere flådens kvælstofoxidemission med op til 20 %. Fremover kan der udarbejdes højtopløsende immissionskort med dataene fra måleboksene, som trafikmanagement kan optimeres med.

Virksomhedsmobilitetsmanagement: Bedre luft i tæt bebyggede områder
Den tredje søjle i projektet ”Vision Near Zero Immission“ er virksomhedsmobilitetsmanagement. Det er målet først og fremmest at reducere Bosch-medarbejdernes trafik og dermed emission i tæt bebyggede områder. De gennemførte tiltag omfatter bl.a. shuttlebusser i store byer i Brasilien, Kina eller Tyrkiet, tilbud om at arbejde mobilt og leasing af cykler og elcykler. Bosch satser her også på forbunde løsninger. I nogle uger har de ca. 8.000 medarbejdere på lokationen i Reutlingen fx kunnet bruge car-pooling-platformen SPLT. Den gør det lettere for medarbejderne at arrangere samkørsel via ridesharing-app’en. I Stuttgart og omegn, hvor ca. 55.000 Bosch-medarbejdere hver dag tilbagelægger 1,5 mio. km, er virksomheden desuden medlem af ”Bündnis für Luftreinhaltung” (forbund for luftrenholdelse).

Elektromobilitet: 14 mio. køretøjer i udgangen af 2022
Bosch forventer også et væsentligt bidrag til renere luft i byerne med elkørsel. På det eksisterende massemarked for elektromobilitet bestræber Bosch sig også på at blive førende på markedet. I 2025 vil virksomheden nå en omsætning med elektromobilitet på 5 mia. euro, hvilket er 10 gange så meget som i 2018. ”I den stigende konkurrence om værditilvækst inden for drivlinjer ser vi gode muligheder. Vores system-knowhow, vores brede produktportefølje og skalaeffekter ved produktion gør os til partner nummer et for bilproducenter og mobilitetsudbydere over hele verden”, sagde Denner. Allerede nu kører mere end en million elbiler verden over med drevkomponenter fra Bosch. Ved udgangen af 2022 vil det være 14 millioner. Virksomheden har allerede realiseret drivlinjeprojekter for 50 elbilsplatforme. Alene sidste år kom der yderligere 30 nyerhvervede projekter til. ”Vi vil også sørge for, at brændselscelleteknikken får sit gennembrud”, understregede Denner. Bosch har i den forbindelse for kort tid siden bekendtgjort et samarbejde med Powercell, en svensk producent af brændselscellestaks. Stak udgør to tredjedel af et brændselscellesystems værdi. „Sammen med Powercell vil vi industrialisere staks og lancere dem på markedet senest i 2022 “, sagde Denner.

Automatiseret kørsel: Mindre forbrug og emission
Også automatisering af trafikken vil bidrage til en bedre luftkvalitet. Der kan spares over 30 % brændstof ved automatiseret kørsel ifølge forskningsvirksomheden KE Consult - på de tyske motorveje er det 15 %. Mere end 5.000 ingeniører arbejder nu på automatiseret kørsel hos Bosch – næsten dobbelt på mange som for to år siden. Denner: ”Frem til 2022 investerer vi ca. 4 mia. euro i automatisering og dermed i vedvarende mobilitet”. Drivkraften bag omsætningen på vejen mod automatiseret kørsel er førerassistentsystemer. Fra p.t. ca. 2 mia. euro forventes omsætningen at stige næsten 15 % i år. Salg af radarsensorer forventes at stige 20 %, mens salg af videosensorer forventes at stige 30 %. Denner: ”Automatiseret kørsel er et fremtidsområde, der allerede er et vækstområde for os.”

Regnskabsåret 2018: Omsætning og resultat på rekordniveau
„Regnskabsåret 2018 var et succesrigt år for Bosch-koncernen“, sagde Stefan Asenkerschbaumer, økonomidirektør hos Bosch-koncernen. Omsætning og resultat lå igen på det høje niveau fra 2017. Omsætningen nåede op på 78,5 mia. euro. Betydelige valutakurseffekter på 2,1 mia. euro belastede omsætningen. Valutakurskorrigeret steg omsætningen uden konsolideringseffekter 5 %, nominelt 2,2 %. Det operative resultat før finansresultat og skatter (operativt EBIT) nåede op på 5,5 mia. euro efter 5,3 mia. euro året før. ”Trods de økonomiske udfordringer vil vi også i 2019 investere høje beløb i udvikling af nye teknik- og forretningsområder og dermed i virksomhedens fremtidssikring”, understregede Asenkerschbaumer. „Heller ikke vores bidrag til CO2-reduceringen og dermed klimabeskyttelsen vil rette sig efter kassesituationen, men en bæredygtig natur.“

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Koncernen har ca. 410.000 ansatte på verdensplan (pr. 31.12.2018). Virksomheden opnåede i 2018 en driftsomsætning på 78,5 mia. euro.
Bosch-koncernen er opdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhed tilbyder Bosch innovative løsninger til smart homes, smart cities, forbundet mobilitet og forbundet industri. Med sin kompetence inden for sensorteknologi, software og serviceydelser samt sin egen IoT-cloud kan virksomheden tilbyde kunderne forbundne løsninger på tværs af domæner fra en og samme udbyder. Det er Bosch-koncernens strategiske mål at skabe løsninger til det forbundne liv. Bosch forbedrer livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceydelser, der er innovative og vækker begejstring. Kort sagt, Bosch skaber teknologi, der er “Invented for life”.

Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og ca. 460 datter- og regionalselskaber i ca. 60 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere dækker Bosch’s internationale produktions-, udviklings- og salgsnetværk næsten alle lande i verden. Grundlaget for virksomhedens fremtidige vækst er dens innovative styrke. Bosch har ca. 68.700 ansatte inden for forskning og udvikling på 130 lokationer over hele verden.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”værksted for finmekanik og elektroteknik”. Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sikrer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Relevant information

Flere informationer på:
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/news


Billeder


Pressekontakt

Lisa Berg Nielsen
Kommunikationschef
  +45 44 89 82 11

Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire