Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/05-19   -   Pressemeddelelse

Klimabeskyttelse: Bosch vil være CO2-neutral over hele verden i 2020Første CO2-neutrale internationale industrivirksomhed

- Bosch‘s CO2-neutrale initiativ uden fortilfælde i omfang og tidsperspektiv
- Investeringer i fabrikker, bygninger, vedvarende energi og grøn strøm
- Mere end en milliard euro til energieffektivitet

Stuttgart / Renningen – Allerede til næste år vil Bosch være helt klimaneutral. Fra 2020 vil de over 400 Bosch-lokationer på verdensplan – fra udvikling til produktion og administration – ikke længere efterlade CO2-aftryk. Bosch er dermed den første store industrivirksomhed, der realiserer dette ambitiøse mål om mindre end et år. ”Vi ser klimabeskyttelse som vores ansvar og handler derfor nu”, siger koncernchef Volkmar Denner. For hurtigt at blive CO2-neutral vil Bosch på kort sigt tilkøbe mere økostrøm og udligne uundgåelig CO2-emission med kompenseringstiltag. Frem til 2030 vil virksomheden successivt øge andelen af vedvarende energi både i sin egen forsyning og i tilkøb. Derudover vil Bosch investere en milliard euro i energieffektivisering af sine lokationer.

Når Bosch bliver klimaneutral, påvirker man ikke længere kuldioxidkoncentrationen i atmosfæren negativt. Dermed yder virksomheden et vigtigt bidrag til klimaaftalen fra Paris, der blev ratificeret i 2015. Den forudser, at den globale opvarmning begrænses til klart under to grader celcius i forhold til for-industrielle værdier. Alle skal bidrage til klimabeskyttelsen, fortsætter Denner.

Tidlig CO2-neutralitet pga. tidligt engagement
Industrivirksomheder som Bosch har stor indflydelse på udformningen af en stort set klimaneutral verden. Ifølge det Internationale Energiagentur tegner industrien sig for ca. 32 % af den globale kuldioxidemission. P.t. udsender Bosch ca. 3,3 mio. t CO2 om året. Siden 2007 har virksomheden allerede reduceret CO2-emissionen 35 % i forhold til sin egen værditilvækst. „Vi starter ikke fra scratch. Vi har altid ligget over vores hidtidige mål for en relativ reduktion af CO2-emissionen. Nu bliver det tid for absolutte mål. Den endelige nedtælling kan starte“, forklarer Denner.

Fokus på bæredygtig, vedvarende energiforsyning
Fra 2020 kompenserer Bosch først og fremmest for resterende og uundgåelig CO2-emission ved tilkøb af økostrøm fra eksisterende fabrikker og kompenseringsydelser. Her investerer virksomheden i miljøprojekter, der støtter den sociale og økologiske udvikling og er standardiseret efter strenge standarder. Frem til 2030 skal der successivt skæres ned på kompenseringstiltag. I den forbindelse øger Bosch sine investeringer i vedvarende energi. Virksomhedens egne fotovoltaikanlæg som fx på de indiske lokationer Nashik og Bidadi skal således udbygges. Alt i alt regner virksomheden derved med en tidobling af den allerede installerede energikapacitet. Endvidere indgår Bosch på verdensplan langsigtede og eksklusive leveringsaftaler med nye vind- og solvarmeparker, der således kan drives uden statsstøtte. Denner fortsætter: ”Med New Clean Power bidrager vi til et bæredygtigt skift til vedvarende energi uden statsstøtte.”

En milliard euro til energieffektivitet – også med forbundne løsninger
Øget energieffektivitet er et vigtigt redskab for at opnå CO2-neutralitet. Bosch investerer i de kommende ti år en milliard euro i energieffektivitet på sine fabrikker og bygninger. ”Vi vil reducere energiforbrug og kuldioxidemission absolut, ikke kun i forhold til værditilvæksten”, understreger Denner. Frem til 2030 skal der realiseres yderligere energibesparelser på 1,7 terawatt timer pr. år, mere end en femtedel af det aktuelle årsforbrug og svarende til strømforbruget i de private husholdninger i den tyske by Köln. Bosch har i adskillige år satset på konsekvent miljømanagement. Alene i 2018 blev der realiseret ca. 500 energieffektiviseringsprojekter, der har reduceret energiforbruget med knapt 1,5 %. Forbundet produktion er også blevet en væsentlig effektivitetsdrivkraft. På mere end 30 fabrikker over hele verden anvender Bosch allerede sin egen energiplatform, en del af virksomhedens portefølje af Industri 4.0-løsninger. Platformen er en cloudbaseret softwareløsning, der kan følge og styre den enkelte maskines strømforbrug.

Klimabeskyttelse kan godt betale sig både samfundsmæssigt og økonomisk
Ved tilkøb af økostrøm, CO2-kompenseringsydelser og forsyning med vedvarende energi opstår der frem til 2030 meromkostninger på en milliard euro for virksomheden. I samme tidsrum investerer Bosch en milliard euro i at øge sin egen energieffektivitet. Den stigende energieffektivitet giver Bosch en besparelse på ca. en milliard euro. Dermed reduceres virksomhedens udgifter til CO2-neutralitet frem til 2030 fra ca. to milliarder til en milliard euro. „Klimabeskyttelse er realistisk og kan hurtigt opnås med den nødvendige konsekvens“, understregede Denner. ”Vores investeringer er ikke kun til gavn for os hos Bosch, de gavner også menneskeheden generelt.”

Billeder


Pressekontakt

Lisa Berg Nielsen
Kommunikationschef
  +45 44 89 82 11

Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire