Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/02-20   -   Pressemeddelelse

Etisk regelsæt for kunstig intelligens: Bosch fastlægger interne retningslinjer for brug af kunstig intelligens- Etisk regelsæt for kunstig intelligens: Bosch udstikker retningslinjer til sine medarbejdere og tager stilling i debatten om AI.

- Overordnede principper: AI skal være sikker, pålidelig og forklarlig. Mennesker skal have kontrollen over kunstig intelligens.
- Boschs CEO udtaler: "Vores mål er, at folk skal have tillid til vores AI-baserede produkter."
- Alliancer og partnerskaber skal styrke tilliden til forbundne og intelligente produkter.

Stuttgart og Berlin, Tyskland – Bosch har udarbejdet en række bindende etiske regler for brugen af kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI) si sine intelligente produkter. Boschs etiske regelsæt for AI er baseret på følgende grundprincip: Mennesker skal have kontrollen over alle AI-baserede beslutninger. "Kunstig intelligens skal være til gavn for mennesker. Vores etiske regelsæt for AI giver vores medarbejdere en klar ramme for udviklingen af intelligente produkter," udtaler Boschs CEO, Volkmar Denner, ved åbningen af årets Bosch ConnectedWorld (BCW) i Berlin. "Vi vil gerne have, at folk har tillid til vores AI-produkter."

AI er en teknologi, der har afgørende betydning for Bosch. Det er Boschs mål, at ethvert Bosch-produkt enten indeholder AI eller er blevet udviklet eller produceret ved hjælp af AI inden 2025. Virksomheden har udstukket det mål for sig selv, at dets AI-produkter skal være sikre, pålidelige og forklarlige. "Tilliden vil kun opstå, hvis folk ikke betragter AI som en 'sort boks'. Denne tillid vil være en afgørende kvalitetsfaktor i den forbundne verden," forklarer Michael Bolle, som er CDO og CTO hos Bosch. Boschs mål er at producere AI-baserede produkter, der vækker tillid. Det etiske regelsæt er baseret på virksomhedens ledende princip: "Invented for Life", som kombinerer en stræben efter innovation med en sans for det samfundsmæssige ansvar. Bosch har planer om at uddanne 20.000 af sine medarbejdere i brugen af AI i løbet af de næste to år. Boschs etiske regelsæt for AI, der omhandler ansvarlig brug af teknologien, vil indgå i uddannelsesprogrammet.

Potentialet i AI er enormt
Kunstig intelligens er en global katalysator for udvikling og vækst. I god tid før indførelsen af bindende EU-standarder har Bosch derfor besluttet aktivt at tage fat på de etiske spørgsmål, som brugen af denne teknologi rejser. Virksomheden har baseret sine overvejelser på værdier som dem, der er nedfældet i FN's menneskerettighedserklæring.

Mennesker skal have kontrollen
Ifølge Boschs etiske regelsæt for AI må kunstig intelligens ikke træffe beslutninger, der påvirker mennesker, uden menneskeligt tilsyn. Desuden skal kunstig intelligens fungere som et redskab for mennesker. Der beskrives tre forskellige tilgange. Fælles for dem er, at i de AI-baserede produkter, som Bosch udvikler, vil mennesker bevare kontrollen over alle beslutninger, som teknologien træffer. Den første tilgang betragter udelukkende kunstig intelligens som et hjælpemiddel – f.eks. i beslutningsstøttesystemer, der hjælper folk med at klassificere genstande eller levende ting ("human-in-command", mennesket træffer beslutningen). I den anden tilgang ("human-in-the-loop", mennesket kan gribe ind) træffer et intelligent system selvstændige beslutninger, som mennesker dog kan tilsidesætte når som helst. Eksempler herpå kan være delvist automatiseret kørsel, hvor den menneskelige fører kan gribe direkte ind i f.eks. en parkeringsassistents beslutninger. Den tredje tilgang benyttes inden for anvendelsesområder som nødbremsesystemer. Under udviklingen af denne type intelligente produkter fastlægger eksperter visse parametre, som udgør grundlaget for AI-beslutningerne. Men mennesker kan ikke gribe ind i selve beslutningsprocessen. Efterfølgende kan teknikere kontrollere, om maskinen har overholdt de regler, den menneskelige programmør har udstukket. Om nødvendigt kan parametrene derefter ændres ("human-on-the-loop", mennesket sætter rammerne for beslutningen).

Vi skaber tillid sammen
Bosch håber også, at virksomhedens etiske regelsæt for AI vil bidrage til den offentlige debat om kunstig intelligens. "Eftersom kunstig intelligens vil få indflydelse på samtlige aspekter af vores liv, er den debat utrolig vigtig," mener Volkmar Denner. Det vil kræve mere end blot teknisk knowhow at skabe tillid til intelligente systemer – der er også behov for en tæt dialog mellem politikere, forskere og offentligheden. Derfor har Bosch tilsluttet sig ”the High-Level Expert Group on Artificial Intelligence” et organ udpeget af Europa-Kommissionen til at undersøge spørgsmål som de etiske aspekter ved kunstig intelligens. Som medlem af et globalt netværk, der i øjeblikket omfatter syv lokaliteter, og i samarbejde med University of Amsterdam og Carnegie Mellon University i Pittsburgh i USA forsker virksomheden også i sikker, tillidsvækkende AI. Tilsvarende investerer Bosch som stiftende medlem af forskningsalliancen Cyber Valley i Baden-Württemberg 100 millioner euro i opførelsen af en AI-campus, hvor 700 af virksomhedens egne eksperter snart vil arbejde side om side med eksterne forskere og nystartede virksomheders medarbejdere. Og sidst, men ikke mindst arbejder Digital Trust Forum, et udvalg stiftet af Bosch, på at fremme tæt dialog mellem eksperter fra førende internationale sammenslutninger og organisationer. Udvalgets 11 medlemmer skal mødes på Bosch ConnectedWorld 2020. "Vores fælles mål er at gøre tingenes internet sikkert og tillidsvækkende," forklarer Michael Bolle.

Hurtigt overblik over retningslinjerne i Boschs etiske regelsæt for AI
- Alle Boschs AI-produkter afspejler vores grund motto og ledende princip: "Invented for Life", som kombinerer en stræben efter innovation med en sans for vores samfundsmæssige ansvar.
- AI-beslutninger, der påvirker mennesker, må ikke træffes uden menneskeligt tilsyn. AI skal fungere som et hjælpemiddel og et redskab for mennesker.
- Vi udvikler sikre, pålidelige og forklarlige AI-produkter.
- Tillid er en af vores virksomheds grundværdier, og vi lægger stor vægt på, at AI skaber tillid.
- Når vi udvikler AI-produkter, overholder vi legalitetsprincippet og andre etiske principper.

Billeder


Pressekontakt

Lisa Berg Nielsen
Kommunikationschef
  +45 44 89 82 11

Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire