Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/04-21   -   Pressemeddelelse

For Bosch er AI, elektrificering og grøn brint vejen frem

- Bosch's koncernchef Denner udtaler: "Bosch kom godt igennem 2020 på trods af coronaviruspandemien." - Bosch's CFO, Asenkerschbaumer: "Bosch startede 2021 med et succesfuldt første kvartal." - AIoT: et salgsmål på 8 millioner forbindelsesaktiverede enheder til hjemmet. - Brændselsceller: fra 2021 til 2024 planlægger Bosch at investere over en milliard euro i denne teknologi. - Regnskabsåret 2020: omsætning på 71,5 milliarder euro, Resultat 2,0 milliarder euro.

Renningen og Stuttgart, Tyskland – Bosch kombinerer tingenes internet (IoT) med kunstig intelligens (AI) og er overbeviste om, at elektromobilitet vil gøre det muligt at udvikle nye forretningsmuligheder på baggrund af de dybtgående teknologiske og økologiske forandringer, der i øjeblikket sker. "Bosch kom godt igennem det første år med coronaviruspandemien," sagde Dr. Volkmar Denner, koncerncehf for Robert Bosch GmbH, under præsentationen af selskabets årsregnskab for 2020. "Vi er en af vinderne i overgangen til elektromobilitet, og vi udvider vores softwareforretning betydeligt ved at inkorporere kunstig intelligens."

Inden for drevteknologi etablerer elektromobilitet sig som en kerneforretning hos Bosch. Volkmar Denner udtalte, at virksomheden foretager store forhåndsinvesteringer på dette område – yderligere 700 millioner euro alene i år. Indtil nu udgør selskabets forhåndsinvesteringer i elektromobilitet fem milliarder euro. I øjeblikket vokser Bosch's salgsindtægter fra elektriske drivlinjekomponenter dobbelt så hurtigt som markedet, med næsten 40 procent. Målet er at femdoble det årlige salg til i alt omkring fem milliarder euro inden 2025 og nå break-even allerede et år tidligere. "Elektromobilitet er for længst ophørt med at være et væddemål om fremtiden. Vores forhåndsinvesteringer begynder nu at betale sig," sagde Bosch's koncernchef på dette års online pressekonference. Samlet set havde Bosch opnået ordrer til en værdi af over 20 milliarder euro ved udgangen af 2020.

I årets første tre måneder af 2021 steg Bosch-koncernens omsætning med 17 procent sammenlignet med året før. "Bosch startede 2021 med et succesfuldt første kvartal," sagde Dr. Stefan Asenkerschbaumer. Han var fortrøstningsfuld i forhold til 2021, men forventer, at det bliver endnu et udfordrende år. For den aktuelle rapporteringsperiode forventes salget at stige omkring 6 procent sammenlignet med året før, mens resultatet af driften forventes at forbedres en smule til omkring 3 procent. "2021 vil være en vigtig milepæl på vores vej til at genvinde vores overskudsgrad på omkring 7 procent i de næste to til tre år," sagde Asenkerschbaumer. Det opmuntrende forretningsår 2020 – på trods af pandemien – med et driftsresultat (EBIT fra driften) på 2,0 milliarder euro er afgørende for Bosch, da det giver virksomheden mulighed for at fortsætte med at investere i områder, der har betydning for fremtiden. Med et salg på 71,5 milliarder euro forblev forsknings- og udviklingsudgifterne stort set uændrede på 5,9 milliarder euro, og EBIT-marginen fra driften nåede 2,8 procent. Korrigeret for omstruktureringsomkostninger, der desuden belastede resultatet i 2020, var tallet 4,7 procent.

Tilslutningsmuligheder - en ny megatrend: kunder bliver en integreret del af udviklingen
Bosch sigter mod at udnytte den konkurrencefordel, der stammer fra firmaets omfattende erfaring med at kombinere tilslutningsmuligheder (IoT) og kunstig intelligens (AI) for dermed at generere fremtidige forretningsmuligheder og blive en førende AIoT-virksomhed. Bosch forudser, at AI-kompatible produkter vil generere salg til en værdi af milliarder af euro i løbet af de næste par år. Salget af tilslutningskompatible enheder til hjemmet forventes at blive fordoblet: fra fire millioner sidste år til omkring otte millioner enheder i 2021. Derudover ønsker Bosch at bruge AI til at evaluere data om, hvordan kunderne bruger deres produkter, og på denne måde levere softwareopdateringer, der skaber nye funktioner og tjenester til disse kunder. "Ved at forbinde ting får man viden om, hvordan tingene anvendes," sagde Denner. "Det gør os i stand til løbende at forbedre vores produkter, holde dem ajour og give vores kunder flere fordele." Inden for videosikkerhed åbner der sig f.eks. nye muligheder for videoanalyse baseret på neurale netværk. Til dette formål integrerer Bosch detektorer både i nye kameraer og i en AI-boks, der kan tilsluttes installerede enheder. Den første applikation er en trafikdetektor, der i første omgang kan registrere og lokalisere køretøjer nøjagtigt i travle trafiksituationer, selv under vanskelige belysningsforhold.
Jo flere data, der strømmer ind i kundeapplikationen, jo mere vil AI være i stand til at gøre, herunder nøjagtig registrering af ulykker, siger virksomheden.

Elektrificering - en ny megatrend: nye muligheder inden for flere forretningsområder
Den globale indsats for at bekæmpe klimaændringerne fremmer elektrificering og grøn brint. Denner mener, at elektrificering åbner nye muligheder inden for flere forretningsområder: "Elektrificering kræver løsninger ikke kun til elbilkørsel, men også til elopvarmning i bygninger."
Inden for elektromobilitet er de vigtigste drivkræfter bag forandringer faldende batteriomkostninger og emissionsstandarder, der er beregnet til at opfylde målene for klimaindsatsen. Inden for bygningsteknologi, især inden for opvarmning og klimaanlæg, spiller brugen af varmepumper og vedvarende energi en voksende rolle.

Inden for Thermotechnology vækster Bosch for eksempel meget hurtigere end markedet med løsninger baseret på elektricitet. Salget af varmepumper steg med mere end 20 procent i 2020; Denner forventer, at det tredobles i 2025. Virksomheden forventer også, at den renovering af beboelsesejendomme, der kræves i henhold til European Green Deal, vil give et stærkt incitament til vækst. Med dette i tankerne ønsker Bosch at udnytte sin "investeringsstyrke, store produktionskapacitet og know-how inden for industrialisering."

Brint - en ny megatrend: brændselscellemarkedet er milliarder værd
Bosch fokuserer også på et vækstmarked for brint som en ny megatrend: virksomheden mener, at markedet for grøn brint i EU vil være næsten 40 milliarder euro værd i 2030 – med årlige vækstrater på 65 procent. Brændselsceller omdanner brint til elektricitet, og Bosch udvikler både stationære og mobile brændselscelleløsninger. Fra 2021 til 2024 planlægger Bosch at investere en milliard euro i brændselscelleteknologi. "Bosch er allerede H2-klar," sagde Denner. Planen er at sætte 100 stationære brændselscelleanlæg i drift i år. De vil levere elektricitet til brugere som datacentre, industriproducenter og boligområder. En stationær brændselscelle med solid oxygen, der ligger i centrum af Bamberg, Tyskland, blev sat i drift i slutningen af marts 2021 sammen med Stadtwerke Bamberg, byens offentlige forsyningsvirksomheder.

Bosch anslår, at markedet for mobile brændselscellekomponenter vil være omkring 18 milliarder euro værd ved udgangen af dette årti. Denner mener, at Bosch er i en god position her: "Vi har, hvad det kræver også at være førende på dette marked." Bosch indgik for nylig et joint venture med Kinas Qingling Motor Group for at producere brændselscelledrivlinjer. En testvognpark på 70 lastbiler skal køre på vejene inden udgangen af i år.

Denner: EU-planer kan true CO2-neutralitet
Denner mener ikke, at EU's oprindelige planer for Euro 7-emissionsstandarden giver mening. Han udtrykte dog tilfredshed med, at debatten nu viser tegn på bevægelse og bliver mere objektiv. Han forklarede hvorfor: "Klimaindsatsen handler ikke om enden på forbrændingsmotoren. Den handler om enden på fossile brændstoffer. Og mens elektromobilitet og grøn opladningsstrøm gør vejtransport CO2-neutral, gør vedvarende brændstoffer det også." Bosch's koncernchef mindede om, at klimaneutral mobilitet er næsten lige så ambitiøst et mål, som det at flyve til månen var i 1960'erne. Men i stedet for blot at sætte det store mål om "første mand på månen" og overlade det til ingeniører at beslutte, hvordan man opnår det, som USAs præsident Kennedy gjorde dengang, gør Europa-Kommissionen tingene omvendt. "Dette er en sikker måde at afskære alternative veje til klimaindsatsen," sagde Denner. "Hvis samfundet virkelig ønsker klimaindsats, er det vigtigt, at vi ikke spiller teknologiske tilgange ud mod hinanden. I stedet skal vi kombinere dem."

CO2-reduktion hos Bosch: i hele værdikæden
Bosch presser på med sine egne mål for klimaindsatsen som planlagt: nu, hvor Bosch-koncernens klimaneutrale status med sine mere end 400 lokationer på verdensplan er blevet certificeret, giver Bosch konkret form til sine planer for det, der er kendt som Scope 3. Inden 2030 sigter man mod at reducere CO2-udledningen med 15 procent i hele værdikæden, fra leverandører til kunder, – en reduktion på 67 millioner tons CO2-udledning. "Vores indsats er sikker på at drive vores produktportefølje i retning af energieffektivitet eller endda teknologisk forandring. I fremtiden vil en leverandørs eller logistikudbyders CO2-aftryk være et af kriterierne for tildeling af nye indkøbskontrakter," sagde Denner. " Med hensyn til at afbøde den globale opvarmning, vil det betale sig. ”

Forventninger til 2021: trods tillid er året stadig udfordrende
Bosch forventer, at den globale økonomi vil vokse med knap 4 procent i år efter en nedgang på omkring 3,8 procent sidste år. "Selvom vi gik ind i 2021 med stor tiltro, udgør pandemien fortsat betydelige risici," sagde Asenkerschbaumer. Bosch er især opmærksom på markeds-flaskehalse i bilindustrien, især for halvledere, som er i stor efterspørgsel, sagde CFO'en.
Virksomheden gør alt for at støtte sine kunder i denne anspændte situation. En forbedring på kort sigt kan imidlertid ikke forventes, og situationen kan også påvirke forretningsudviklingen i indeværende år. På lang sigt mener Asenkerschbaumer, at det er nødvendigt at gøre forsyningskæderne i bilindustrien generelt mere modstandsdygtige.

Desuden kræver tilpasning af sin mobilitetsforretning til områder af fremtidig betydning, som f.eks. elektromobilitet, automatiseret kørsel og fremtidige elektronikarkitekturer, enorme startinvesteringer. "I denne gennemgribende transformation er 2021 et meget vigtigt år for os."

Forretningsåret 2020: Coronapandemikrise overvundet
I 2020 udgjorde Bosch-koncernens salg 71,5 milliarder euro. Som følge af pandemien lå salget 6,4 procent under niveauet fra det foregående år (4,3 procent efter justering for valutakurseffekter). Virksomheden genererede en indtjening fra drift før renter og skat (EBIT fra driften - justeret for virkningerne af købsprisallokeringer hos Automotive Steering og BSH Hausgeräte) på 2,0 milliarder euro. EBIT-resultatet fra driften udgjorde 2,8 procent. Egenkapitalprocenten forblev på et højt niveau på 44 procent, mens den frie cash-flow nåede et rekordniveau på 5,1 milliarder euro.

Forretningsåret 2020: Forretningsdivisionernes udvikling
Bosch-koncernens vidtstrakte diversificering blev igen retfærdiggjort i 2020, hvilket afbalancerede forskellige forretningsudviklinger. Inden for Mobility Solutions udviklede salget sig bedre end markedet. Med 42,1 milliarder euro, gik salget 10 procent ned i forhold til året før. Den globale bilproduktion faldt imidlertid 16 procent i samme periode. Efter justering for kurseffekter faldt salget 8,2 procent. EBIT-marginen fra driften var minus 1,3 procent, og omlægningen af forretningen havde også en effekt. I forretningssektoren Industrial Technoogy nåede salget op på 5,1 milliarder euro. Da markedet allerede var i tilbagegang før coronaviruspandemien, styrtdykkede salget med 17 procent , eller med 15 procent efter justering for valutakurseffekter. Med 4,7 procent var EBIT-marginen lavere end året før. I forretningssektoren Consumer Goods steg efterspørgslen efter husholdningsapparater og elværktøj betydeligt under pandemien. Salget steg med 5,1 procent til 18,7 milliarder euro. Efter justering for kurseffekter var væksten i salg 8,4 procent. Marginen fra driften var fantastiske 11,5 procent. Salget i forretningssektoren Energy and Building Technology faldt med 2,7 procent, eller med 0,8 procent efter justering for valutakurseffekter. EBIT-marginen var 4,6 procent fra et salg på 5,5 milliarder euro.

Ansatte: forandring giver også nye muligheder
Denner indrømmede, at Bosch's transformation vil koste arbejdspladser på den ene side, men tilføjede, at det også vil åbne nye perspektiver for ansatte den anden. På sine centrale anlæg tager Bosch færdigheder fra udvikling og produktion af benzin- og dieselsystemer og anvender dem på nye teknologier såsom brændselsceller.
"Vi har allerede besat mere end halvdelen af vores elektromobilitetsrelaterede job med medarbejdere fra vores forbrændingsmotorforretning," sagde Bosch's koncernchef.
Også i sine digitale kvalifikationsprogrammer gør Bosch fremskridt: siden begyndelsen af 2020 er virksomhedens interne læringsportal blevet tilgået mere end 400.000 gange. I 2020 var mere end en tredjedel af uddannelsestilbuddene tilgængelige online, og inden 2023 forventes dette tal at stige til halvdelen.

Pr. 31. december 2020 beskæftigede Bosch-koncernen omkring 395.000 medarbejdere på verdensplan. På verdensplan steg antallet af forskere og ingeniører med omkring 600 til omkring 73.200. Antallet af softwareudviklere steg også med mere end 10 procent til omkring 34.000.

1. Sammenlignet med tallet fra det foregående år, der er justeret for virkningen af frasalget af forretningsområdet for Packaging Technology.

Relevant information

Llink til flere billeder:
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/news/


Billeder


Pressekontakt

Lisa Berg Nielsen
Kommunikationschef
  +45 44 89 82 11

Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire