Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/05-22   -   Pressemeddelelse

Bosch investerer milliarder i klimaneutral teknologiEt succesfuldt forretningsår i 2021 – usikkerheder og omkostningsstigninger lægger en dæmper på udsigterne for det indeværende år.

- 2021: Salg: 78,7 mia. euro/EBIT: 3,2 mia. euro.
- På vej ind på 14 mia. euro-markedet for brintelektrolyse – Bosch vil investere næsten 500 mio. euro i dette nye forretningsområde inden 2030
- Ordrer på elektromobilitet overstiger ti mia. euro for første gang.
- Stefan Hartung: "Elektrificering er den hurtigste vej til klimaneutralitet."
- Dr. Markus Forschner: "Bosch-koncernen havde et godt tag på udfordringerne i 2021, men presset på resultatet intensiveres".
- Filiz Albrecht: "I tider med forandring betyder social ansvarlighed at tage så mange ansatte som muligt med os ind i nye forretningsområder".
- Dr. Christian Fischer: "Bosch vil investere 300 mio. euro i varmepumpeforretningen inden 2025".
- Rolf Najork: "Forbundet energistyring åbner døre for energieffektivitet på fabrikker".
- Dr. Markus Heyn: "Bosch er den førende leverandør af elektriske drivlinjer på vejene".

Stuttgart og Renningen, Tyskland – I regnskabsåret 2021 opnåede Bosch en betydelig vækst i salg og resultat på trods af vanskelige forhold. Omsætningen steg med 10,1 procent til 78,7 mia. euro, og driftsresultatet (EBIT fra driften) steg med mere end halvdelen og nåede 3,2 mia. euro. EBIT-marginen fra driften blev forbedret med 4 procent sammenlignet med 2,8 procent året før. "Det vellykkede resultat i regnskabsåret 2021 styrker vores selvtillid, når vi skal tackle det udfordrende miljø i indeværende år", sagde Dr. Stefan Hartung, bestyrelsesformand for Robert Bosch GmbH, ved præsentationen af virksomhedens årstal.

En af de væsentlige usikkerheder er krigen i Ukraine og alle dens konsekvenser. Virksomheden tager sit ansvar for sine ansatte meget alvorligt. Samtidig har firmaet ydet omfattende humanitær bistand siden dag ét, især for at lindre flygtningenes lidelser. "Hvor folk kæmper for at overleve, er de i vores tanker, og vi deler deres frygt", sagde Bosch-chefen. Han tilføjede, at krig ikke kan løse politisk konflikt. Ifølge hans mening understreger den nuværende situation presset på de politiske beslutningstagere og samfundet for at blive mindre afhængige af fossile brændstoffer og for energisk at fortsætte udviklingen af nye energikilder. Derfor, sagde han, fortsætter Bosch-koncernen systematisk sine bestræbelser på at afbøde den globale opvarmning på trods af det udfordrende økonomiske miljø. Desuden meddelte Hartung, at Bosch vil investere tre mia. euro over tre år i klimaneutral teknologi såsom elektrificering og brint.

Hartung mener, at krigen vil bremse fremskridtene med at reducere kulstofemissioner på kort sigt. På lang sigt vil det imidlertid fremskynde den teknologiske omstilling i Europa. "Politikere kunne tage dette som et signal til at handle med mere beslutsomhed – uanset det er ved at give incitamenter til at gøre eksisterende bygninger mere energieffektive eller ved massivt at udvide produktion af vedvarende energi", sagde Hartung. Han mener, at elektrificering er den hurtigste vej til klimaneutralitet, forudsat at den er baseret på grøn elektricitet. Derfor driver Bosch bæredygtig mobilitet fremad: I 2021 oversteg virksomhedens ordrer vedrørende elektromobilitet for første gang ti mia. euro.

Men Hartung understregede, at der også er brug for brint. "Politikken inden for industrien bør fokusere på at gøre alle sektorer i økonomien klar til brint", sagde han. "Elektricitetsbaserede løsninger har prioritet, men brintbaserede løsninger skal også have mere fart på. Vi får brug for begge dele, hvis vi skal leve bæredygtigt på vores blå planet." Samtidig meddelte Bosch-chefen, at virksomheden i løbet af de næste tre år vil investere yderligere ti mia. euro på digital omstilling af sine forretninger. "Digitalisering har også en særlig rolle at spille for bæredygtighed – og vores løsninger tager udgangspunkt i denne forudsætning", sagde Hartung. Eksempler på sådanne løsninger i Bosch-porteføljen omfatter smart home-energistyring og den tilsluttede produktionsenergiplatform.

Udsigter for 2022: Høj grad af usikkerhed i et udfordrende miljø
Bosch-koncernen øgede sit salg med 5,2 procent i første kvartal.
"Vi fik en solid start i 2022. På nuværende tidspunkt forventer vi at overgå prognosen om vækst i salg på 6 procent i vores årsrapport", sagde Dr. Markus Forschner, medlem af bestyrelsen og økonomidirektør i Robert Bosch GmbH. "De store usikkerheder, vi står over for, betyder imidlertid, at det stadig er svært at give et mere præcist skøn for indeværende år som helhed". Ifølge Forschner vil virksomheden ikke helt nå sit mål om at matche sidste års EBIT-margin. På trods af en forventet stigning i salget bør dette ligge i intervallet 3 til 4 procent. "Presset på vores resultat vokser betydeligt, primært på grund af stigninger i omkostningerne til energi, råvarer og logistik". Især i vores forretningsområde Mobility Solutions er omkostningspresset i øjeblikket meget højt – priserne på visse råvarer er omtrent tredoblet siden 2020. "Vi skal forberede os på fortsat høje priser og meget omskiftelige markeder", sagde Forschner. "Det er ikke kun bilproducenterne, der skal indføre prisstigninger, men også leverandørerne".

I lyset af den nuværende situation har Bosch allerede i væsentlig grad revideret sine forventninger til den globale økonomi. Virksomheden forventer at vokse med knap 3½ procent i år – i starten af året var forventningen stadig omkring 4 procent. Den tidligere prognose for bilproduktion på omkring 88 millioner køretøjer og den forventede stigning fra år til år på 9 procent vil sandsynligvis heller ikke blive opfyldt. Forschner ser årsagerne til dette i en genopblussen af negative virkninger fra coronaviruspandemien i Kina og den aktuelle chipmangel. Overordnet set er han dog fortsat fortrøstningsfuld: "Bosch vil klare udfordringerne, også i denne vanskelige fase. Det, der er vigtigt her, er at have banebrydende produkter og et klart langsigtet strategisk fokus – og vi har begge dele."

Brintelektrolyse: Indtræden på et marked på 14 mia. euro
Af hensyn til en effektiv klimaindsats går Bosch ind i komponentforretningen inden for brintelektrolyse. Virksomheden planlægger at investere næsten 500 mio. euro i dette nye forretningsområde inden udgangen af årtiet, halvdelen ved markedslanceringen, som er planlagt til 2025. "Vi har et bredt grundlag for at udvikle brintteknologier og ønsker at fremme brintproduktionen i Europa", sagde Hartung. "Vi forventer, at det globale marked for elektrolysatorkomponenter vil løbe op i omkring 14 mia. euro i 2030." Bosch vil levere staks – kernen i brintelektrolysesystemet – som kombineres med strømelektronik, sensorer og en styreenhed for at skabe et intelligent modul. Staks til H2-generation forventes at gå i produktion allerede i 2025.

Bæredygtighed: Social ansvarlighed under omstilling til nye energikilder
Bosch støtter EU's Green Deal og mener også selv at have et særligt ansvar med hensyn til bæredygtighed: Med sine 400 virksomhedslokationer verden over har Bosch været CO2-neutral siden 2020. Med hensyn til kvaliteten af virksomhedens kulstofneutralitet gør den bedre fremskridt end forventet. Bosch har allerede realiseret en tredjedel af de energibesparelser, som virksomheden ønskede at opnå inden udgangen af årtiet. "Bæredygtighed er ikke længere et perifert emne. Det skal være en del af kerneforretningen i enhver virksomhed", sagde Filiz Albrecht, medlem af bestyrelsen og direktør for arbejdsmarkedsrelationer hos Robert Bosch GmbH. Bosch' sociale virksomhedsansvar omfatter trioen af økonomiske, sociale og økologiske hensyn. "Det er ikke let at holde disse tre ting i balance. I tider med forandring betyder social ansvarlighed for os at tage så mange ansatte som muligt med os ind i nye forretningsområder." Som Albrecht påpegede, udvikler Bosch primært klimaneutral teknologi på lokationer, hvor der tidligere blev produceret forbrændingssystemer. Omskolingsprogrammer og den interne jobplaceringsplatform betyder, at hele 1.400 medarbejdere inden for drivlinjeaktiviteter allerede har påtaget sig nye job inden for områder såsom software og elektromobilitet. "Ved udgangen af året vil næsten 2.300 medarbejdere arbejde på mobile og stationære brændselsceller – og næsten alle rekrutteret internt", sagde Albrecht og tilføjede: "Dette er en transformation, som Bosch har skabt". Hun kunne også rapportere, at virksomheden har til hensigt at ansætte 10.000 nye softwareingeniører rundt om i verden i år.

Termoteknik: 300 mio. euro til varmepumpeforretningen
"Mere end en tredjedel af kulstofemissionerne kommer fra bygninger, så klimaindsatsen skal også finde sted i folks hjem", sagde Dr. Christian Fischer. Som næstformand for bestyrelsen for Robert Bosch GmbH er han også ansvarlig for energi og bygningsteknologi. "Overgangen til alternativ opvarmning starter med varmepumpen, der ideelt set drives af grøn elektricitet". De lovmæssige krav til nye bygninger rundt om i verden afspejler i større og større grad dette: Alene i Tyskland skal 65 procent af de nye varmesystemer f.eks. være drevet af vedvarende energi inden 2024. "Bosch vil investere yderligere 300 mio. euro i varmepumpeforretningen i midten af årtiet", sagde Fischer og tilføjede: "Markedet vil vokse med 15 til 20 procent årligt fra nu af og indtil 2025. Vi sigter mod at vokse dobbelt så hurtigt som markedet." Bosch ønsker også at gøre sit i eksisterende bygninger: Med sine brintklare gasfyrede kedler gør virksomheden skiftet fra naturgasvarmesystemer til brint nemmere. Ved at forbinde og integrere bygningssystemer bevæger Bosch sig samtidig tættere på sit mål om at generere en større andel af de løbende indtægter fra serviceydelser. "Vores strategiske mål – at hjælpe med at forme klimaindsatsen med teknologi og udvide vores serviceydelsesforretning – supplerer hinanden".

Industriel teknologi: Energieffektivitet via digitalisering
Inden for industriel produktion intensiverer Bosch indsatsen for at forbedre energi- og omkostningseffektiviteten på sine fabrikker. "Digitalisering af industriproduktionen bidrager til klimaindsatsen", sagde Rolf Najork, medlem af bestyrelsen for Robert Bosch GmbH, der fører tilsyn med forretningsdivisionen Industrial Technology. "Takket være forbundet energistyring alene reducerer vi det årlige energiforbrug i vores produktionsaktiviteter med i gennemsnit 5 procent". Energiplatformen fra Industry 4.0-porteføljen er allerede i brug i 80 kundeprojekter og på 120 Bosch-lokationer. Samtidig omfavner Bosch-koncernen elektrificering i sin industrielle teknologi, tilføjede Najork. Virksomheden forventer, at 30 procent af de mobile maskiner vil være elektrificeret i 2030. Bosch ønsker også at fremme elektrisk kørsel gennem sin industrielle teknologi. "I en projektenhed med VW arbejder vi på at etablere en virksomhed, der vil udstyre battericellefabrikker i Europa", sagde Najork. "Vores fælles mål er at være omkostnings- og teknologileder inden for systemer til volumenproduktion af batterier". Eksperter forventer, at produktionsteknologien for battericeller vil nå en kumuleret markedsvolumen på 50 mia. euro på verdensplan inden 2030.

Overgangen til alternativ mobilitet: Elektrificering med batteri- og brændselscelledrivlinjer
Bosch forventer, at EU's Green Deal vil sætte afgørende skub i elektrificeringen af vejtrafikken. "Alle bilproducenter er ivrige efter at sikre sig den størst mulige andel af det voksende marked for elektriske køretøjer", sagde Dr. Markus Heyn, medlem af bestyrelsen i Robert Bosch GmbH og formand for forretningsområdet Mobility Solutions. "Bosch ser sig selv som den førende leverandør af elektriske drivlinjer på vejene". En vigtig teknisk opgave, sagde han, er at bevare drivlinjen, herunder batteriet, ved den rigtige temperatur og at sørge for den nødvendige klimatiske komfort i kabinen. Intelligent varmestyring alene kan øge den elektriske rækkevidde med 25 procent, påpegede han. Til dette formål har Bosch udviklet en præintegreret løsning: den fleksible varmeenhed eller FTU. Med FTU'en udnytter Bosch et marked, som de forventer vil nå et volumen på 3,5 mia. euro inden udgangen af årtiet. Til elektrisk mobilitet baseret på brændselsceller vil Bosch i år starte produktionen af brændselscelledrivlinjer til lastbiler. "På fabrikken i Bamberg sigter vi mod at producere staks med gigawatt-produktion senest i midten af årtiet", sagde Heyn. "I 2030 bør det ikke koste mere at drive en brændselscellelastbil end en diesel – det er vores mål". Bosch har endnu en gang øget sine kapitaludgifter til mobile brændselsceller til næsten en mia. euro mellem 2021 og 2024.

Regnskabsåret 2021: Udfordringer overvindes – trods omkostningspres
"Samlet set klarede Bosch-koncernen sine udfordringer godt i 2021", sagde Forschner. "Vi var i stand til at øge salget med 10,1 procent, og vores EBIT fra driften voksede med mere end 50 procent". Alt dette opnåede Bosch på trods af den igangværende coronaviruspandemi, fortsatte flaskehalse for halvledere og råvarepriser, der allerede var betydeligt højere. "Ud over vores gode salgstal har vores omfattende omkostningsreducerende foranstaltninger også betalt sig", sagde Forschner. "Vores orientering mod fremtiden afspejles også i vores sunde økonomiske resultat". Bosch-koncernens forsknings- og udviklingsomkostninger holdt sig stabile på 6,1 mia. euro (2020: 5,9 mia. euro), og kapitaludgifterne steg en smule til 3,9 mia. euro (2020: 3,3 mia. euro). Forsknings- og udviklingsomkostninger fokuserede på elektromobilitet og førerassistancesystemer samt på elektrificering i industrien og varmeteknologi. Soliditetsgraden blev yderligere forbedret med 1,3 point og steg til 45,3 procent.

Regnskabsåret 2021: Udvikling efter forretningsområde
Alle forretningsområder bidrog til denne positive forretningsudvikling. Mobility Solutions, der genererer det højeste salg, registrerede en stigning i salget på 7,6 procent og nåede dermed 45,3 mia. euro. "Mobility Solutions er særligt udsat for chipmangel og er nødt til at forberede sig på dybtgående ændringer i mobiliteten", tilføjede Forschner. "Samtidig foretager sektoren betydelige forudgående investeringer i elektromobilitet og automatiseret kørsel og har allerede været nødt til at påtage sig betydeligt højere omkostninger til råvarer og logistik." Derudover oplyste han, at forretningsområdet Industrial Technology nød godt af genopretningen af vigtige maskintekniske markeder og var i stand til at øge salget med 18,9 procent til 6,1 mia. euro. Efter en stærk præstation sidste år kunne forretningsområdet Consumer Goods øge sit salg igen, denne gang med 12,7 procent til 21 mia. euro. Området Energy and Building Technology øgede sit salg med 7,8 procent. Som Forschner påpegede: "Vores klimavenlige opvarmningsteknologi har ydet et stort bidrag til disse vellykkede tal".

Billeder


Pressekontakt

Lisa Berg Nielsen
Kommunikationschef
  +45 44 89 82 11

Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire