Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/10-01   -   Pressemeddelelse

På vej mod en renere bil

Europæisk On Board Diagnose, EOBD, er et vigtigt skridt på vejen mod en yderligere reduktion af de forurenende stoffer i de benzindrevne bilers udstødning. Bosch Prøveteknik har de rigtige testere til at foretage en perfekt diagnose.

"Den europæiske kommission for transport, miljø og industri har sammen med automobil- og olieindustrien udarbejdet retningslinier, der fastlægger en gradvis reduktion af emissionsværdierne - EOBD."
Sådan lyder retningslinierne og målsætningen for en udvikling, som er en ny vigtig etape på vejen mod en renere bil med benzinmotor.

"Smog" - menneskeskabt tåge
Men det hele startede i Californien. Her skabte varm luft og meget tæt trafik tidligt et sundhedsfarligt miljø i storbyerne, hvor trafikanterne kæmpede mod en tæt tåge kaldet "smog". Denne menneskeskabte tåge dannes under bestemte vejrforhold i forbindelse med udstødningen fra de mange biler, og den indeholder en stor mængde skadelige stoffer fra udstødningen.

Lambda-sonden
Skærpede lovkrav til bilernes forurening i Californien og senere hele USA førte i 1976 til en ny vigtig etape på vejen mod en renere bil med benzinmotor. Dette år havde Bosch færdigudviklet Lambda-reguleringen som svar på de skærpede miljøbeskyttelseslove. Ved at lade benzinindsprøjtningen være styret af en målesonde i udstødningen, Lambda-sonden, i forbindelse med en 3-vejs katalysator og blyfri benzin var det nu muligt at opnå en væsentlig reduktion af de skadelige stoffer i udstødningen

OBD - selvovervågning
Men Californien ville videre med endnu renere udstødning fra bilerne. For yderligere at reducere den trafikbetingede luftforurening indførtes i 1988 skærpede emissions-grænseværdier for alle benzindrevne køretøjer i den amerikanske stat. Samtidig indførtes en selvovervågning - On Board Diagnose - af alle udstødningsrelaterede komponenter ved hjælp af de elektroniske styreenheder. For at give føreren mulighed for at registrere en fejlfunktion i den OBD-kontrollerede emissionskreds, blev der foreskrevet en fejllampe i køretøjerne.

Fra USA til Europa
En yderligere skærpelse af emissions-grænseværdierne førte i 1996 til OBD II. I overensstemmelse med den amerikanske OBD II blev EOBD - Europæisk On Board Diagnose - indført i Europa.
Fra 01.01.2001 er det kun nye biler med benzinmotor med EOBD, som godkendes.

OBD-diagnose med Bosch Prøveteknik
Alt efter krav og ønsker tilbyder Bosch Prøveteknik løsninger, som giver mulighed for at foretage en perfekt EOBD og OBD II diagnose.

Til kontrolbrug
KTS 100 er en ren EOBD-diagnose tester til kontrolbrug, da den er begrænset til de rene miljørelevante faktorer. Den er derfor ideel til brug i forbindelse med f.eks myndighedernes kontrol af EOBD.

Til værkstedsbrug
Men værkstederne skal jo kontrollere andet på bilerne end systemer, som har indflydelse på miljøet. Derfor er Bosch testerne KTS 500 eller FSA 560 den rigtige løsning til dette brug. Udover EOBD kan de jo også kontrollere en stor del af bilens andre systemer fra motorstyring og ABS til airbag og klimaanlæg.

Relevant information

http://www.bosch.dk


Pressekontakt


Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire