Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/09-02   -   Pressemeddelelse

Ren luft og god økonomi

Bosch anbefaler regelmæssig kontrol af Lambda-sonden på autoværkstedet.

For at kunne overholde de skærpede miljøkrav til bilers forurening og sikre en optimal driftsøkonomi, er det nødvendigt med en nøjagtig indsprøjtning af brændstof i bilens motor. Samtidig skal mængden af det indsprøjtede brændstof hele tiden være afstemt efter kørselsmåde og belastning.

Lambda-reguleringen
Alt efter hvordan en bil køres, forandres udstødningsgassens sammensætning. Det var baggrunden for at Bosch udviklede Lambda-reguleringen. Ved at lade benzinindsprøjtningen være styret af en målesonde i udstødningen, Lambda-sonden, i forbindelse med blyfri benzin og en 3-vejs katalysator, er det muligt at opnå en væsentlig reduktion af de skadelige stoffer i bilens udstødning .

"Spionen" i udstødningen
Den elektroniske "spion, Lambda-sonden, er en iltsensor, som måler udstødningsgas-værdierne mellem motor og katalysator. Ændres sammensætningen beregner elektronikken på et brøkdel af et sekund hvordan brændstof/luft-blandingen skal reguleres til den rigtige værdi og ændrer den i benzinindsprøjtningen. Lambda-sonden påvirker derfor både udstødning og brændstoføkonomi kraftigt.

Sonden kan ødelægges
På grund af Lambda-sondens placering som en del af bilens udstødningssystem, er den udsat for meget store termiske, mekaniske og kemiske belastninger, og derfor også for en vis slitage. Også forurenet eller blyholdig benzin kan ødelægge sonden. Det kan betyde at ældre Lambda-sonder under visse omstændigheder overskrider de tilladte værdier. For at forebygge dette anbefaler Bosch, at bilejeren får Lambda-sondens funktion kontrolleret på værkstedet for hver 30.000 km.

Regelmæssig kontrol
Både af hensyn til miljø og økonomi kan det betale sig at få Lambda-sonden kontrolleret og udskiftet regelmæssigt. En defekt sonde kan nemlig ikke blot medføre, at de tilladte grænser for emission overskrides, men også et motormæssigt effekttab og et op til 15% højere benzinforbrug. En forkert brændstofblanding forårsaget af forkerte signaler fra sonden til benzinindsprøjtningen kan desuden beskadige katalysatoren.

Bosch har fremstillet over 250 millioner Lambda-sonder. Det store antal sonder anvendes både som førstemontering af verdens bilproducenter og til eftermontering.

Relevant information

http://www.bosch.dk


Pressekontakt


Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire