Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/04-09   -   Pressemeddelelse

Bosch Termoteknik overtager den tyske kedelproducent Loos og bliver hermed komplet udbyder af storkedler og industrikedler

Loos-koncernen: En omsætning på ca. 130 mio. euro i regnskabsåret 2008 og ca. 600 medarbejdere.

Bosch Termoteknik har underskrevet kontrakt om 100 % overtagelse af den tyske producent Loos Deutschland GmbH og dennes tilhørende datterselskaber og kapitalinteresser uden for Tyskland.

Loos er en førende europæisk udbyder af effektive damp- og varmtvandskedler inden for det kommercielle og industrielle segment. Med overtagelsen udbygger Bosch Termoteknik sin markedsposition på dette globale vækstmarked. Som internationalt førende leverandør af teknologi og serviceydelser fortsætter Bosch-koncernen dermed konsekvent sin strategi om at styrke virksomhedsområderne Forbrugsgoder og Bygningsteknik samt Industriteknik yderligere. Overtagelsen afventer monopolmyndighedernes godkendelse.

Loos udvikler, fremstiller og sælger damp- og varmtvandskedler til kommercielle og industrielle kunder til produktion af opvarmnings- eller procesvarme inden for ydelsesområdet 0,5 - 38 megawatt. De anvendes inden for industrien, på hospitaler, i varehuse, offentlige institutioner, på hoteller og i fjernvarmenet. Virksomheden blev grundlagt i 1865 og har i dag tre produktionsanlæg i Tyskland og Østrig. Loos kan trække på en omfattende ekspertise inden for international projektplanlægning og salg.

"Overtagelsen af Loos vil gøre Bosch Termoteknik til en førende udbyder af storkedler og industrikedler i Europa", siger Uwe Glock fra ledelsen af Bosch Termoteknik. Verdensmarkedet stiger hvert år mere end 5 %. Ved en sammenslutning med Loos kan vi fremover tilbyde flere kunder integrerede komplette løsninger fra én kilde. "Kombinationen af vores globale distributionsnet på den ene side og det produktprogram og den knowhow, der kendetegner Loos, på den anden gør det muligt for os at vinde ekstra markedsandele og åbne adgang til nye markeder - både geografisk og teknisk", fortsætter Glock. Også i det industrielle kundesegment er der en vedvarende tendens mod mere effektive kedelsystemer.

"Knowhow og erfaring hos ledelse og medarbejdere i Loos-koncernen, der i 2008 kunne fremvise det bedste år i virksomhedens historie, er nøglen til succes", understreger Uwe Glock. Bl.a. planlægger Bosch Termoteknik at etablere et kompetencecenter hos Loos for kommercielle og industrielle kedler.

Bosch Thermotechnik GmbH står for Bosch-koncernens division Termoteknik. Sammen med sine internationale datterselskaber er Bosch Termoteknik en førende producent af miljøvenlige opvarmningsprodukter og varmtvandsløsninger. I regnskabsåret 2008 havde Bosch Termoteknik en omsætning på ca. 3 milliarder euro og ca. 13.000 ansatte. Bosch Termoteknik har stærke internationale og regionale brands og et differentieret produktspektrum, der produceres på i alt 18 fabrikker i 9 lande i Europa og Nordamerika.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Med auto- og industriteknik samt forbrugsgoder og bygningsteknik havde koncernen i regnskabsåret 2008 ca. 282.000 ansatte og en omsætning på 45 milliarder euro. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 300 datter- og regionalselskaber i over 60 lande. Inkl. distributionspartnere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst.

Bosch bruger mere end tre milliarder euro om året på forskning og udvikling og anmelder over 3.000 patenter på verdensplan. Med alle sine produkter og serviceydelser øger Bosch livskvaliteten med innovative og nyttige løsninger.
Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som "Værksted for finmekanik og elektroteknik".

Robert Bosch GmbH´s virksomhedsstruktur sikrer Bosch koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Relevant information

http://www.bosch.dk


Pressekontakt


Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire