Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/06-11   -   Pressemeddelelse

Bosch planlægger ny solcelleproduktion i Malaysia

Udvidelse inden for fotovoltaik Bosch planlægger ny solcelleproduktion i Malaysia Stedet skal dække hele værditilvækstkæden

- Hensigtserklæring underskrevet med regeringen
- Opførelsen er planlagt til at starte i år
- Yderligere produktion rettet mod det asiatiske marked
- Området Solar Energy vil for første gang nå en omsætning på en milliard euro i 2011

Bosch-koncernen vil udbygge sine aktiviteter inden for fotovoltaik yderligere og planlægger at bygge et nyt produktionsanlæg i den malaysiske stat Penang. Med den planlagte investering på ca. 520 millioner euro er byggeprojektet det største i virksomhedens historie. En hensigtserklæring er allerede underskrevet med den malaysiske regering. "Med denne investering fortsætter Bosch den påbegyndte kurs for internationalisering af fotovoltaik", sagde koncernchef hos Bosch Franz Fehrenbach. Det nye produktionsanlæg i Batu Kawan er hovedsagelig rettet mod det dynamiske solenergimarked i Asien, der i de kommende år vil tegne sig for vækstrater på 30 % i gennemsnit. Derudover skal der også leveres komponenter til lokal produktion fra Malaysia, forklarede Fehrenbach.

Opførelsen af det nye produktionsanlæg er planlagt til at starte inden årets udgang. Det planlagte anlæg omfatter hele værditilvækstkæden fra siliciumkrystaller - de såkaldte ingots - og solceller til moduler, der kan monteres på tage eller i solkraftværker. Produktionen skal starte i slutningen af 2013. Den endelige udbygning er planlagt året efter. Ca. 2.000 medarbejdere vil så være beskæftiget i det nye produktionsanlæg i Penang og hvert år fremstille celler med en samlet ydelse på 640 megawatt peak. Modulproduktionen er dimensioneret til en produktionskapacitet på 150 megawatt peak om året. Inden for solcelleindustrien angives de producerede strømmængder med enheden watt peak (Wp), og dermed bedømmes en solcelles bedst mulige ydelse. I praksis afhænger strømudbyttet meget af, hvor i verden solcellen anvendes. Den årlige celleproduktion fra den nye fabrik i Malaysia ville altså kunne dække strømbehovet for 165.000 (Mellemeuropa) til 300.000 (Malaysia) husholdninger.

Internationalisering svarende til udviklingen på verdensmarkedet
Allerede i foråret havde Bosch besluttet at bygge et yderligere produktionsanlæg for moduler i Vénissieux i Frankrig for bedre at kunne betjene det franske og sydeuropæiske marked. Ved at internationalisere Bosch Solar Energy yderligere planlægger Bosch endnu en gang at give udviklingen et løft. Allerede i år forventes at omsætningen for første gang vil overstige en milliard euro. Beslutningen om at bygge et nyt produktionsanlæg i Asien afspejler den generelle udvikling på det internationale fotovoltaikmarked. I denne region forventes der at blive installeret en samlet ydelse på mere end 130 gigawatt peak frem til 2020, hvilket svarer til at opfylde strømbehovet for knapt 200 millioner europæere. I dag er det 5 gigawatt. Tyskland, der for øjeblikket er hovedmarkedet for Bosch Solar Energy AG, vil derimod konstant blive på et niveau på ca. 3,5 gigawatt nyinstalleret ydelse om året. "Vi forudsætter, at de politiske rammer er stabile, at virksomheder og kunder har et pålideligt planlægningsgrundlag, og at efterspørgselssituationen stabiliserer sig igen", udtaler Bosch.

Malaysia har gode forudsætninger
Malaysia hører til det såkaldte "solbælte", altså de lande i verden, der ligger indtil den 35. breddegrad over eller under ækvator. Her er solstrålingen dobbelt så høj som i Tyskland. Derfor forventes der en særlig dynamisk markedsudvikling i denne region. Afgørende for Malaysia er desuden en kvalificeret arbejdsstyrke inden for elektronik og halvledere samt den gode infrastruktur på stedet. En sikker energiforsyning er af afgørende betydning for de krævende og følsomme produktionsprocesser inden for fotovoltaik.

Bosch har været aktiv i Malaysia siden 1923. Virksomheden er allerede bekendt med betingelserne i staten Penang. Med en arbejdsstyrke på 1.100 medarbejdere fremstiller Bosch Power Tools her akkuskruetrækkere, boremaskiner og måleudstyr. Desuden fremstiller Car Multimedia med 680 medarbejdere bilradioer og navigationsudstyr i Malaysia. I alt havde Bosch i 2010 en omsætning på ca. 130 millioner euro og 2.300 medarbejdere i Malaysia.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Koncernen havde med auto- og industriteknik samt forbrugsgoder og bygningsteknik i regnskabsåret 2010 ca. 285.000 ansatte og en omsætning på 47,3 milliarder euro. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 350 datter- og regionalselskaber i over 60 lande. Inkl. distributionspartnere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst. I 2010 brugte Bosch 3,8 milliarder euro på forskning og udvikling og anmeldte over 3.800 patenter på verdensplan. Med alle sine produkter og serviceydelser øger Bosch livskvaliteten med innovative og nyttige løsninger.

Bosch kan fejre 125-års jubilæum i 2011. Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som "Værksted for finmekanik og elektroteknik". Robert Bosch GmbH's virksomhedsstruktur sikrer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Bosch Solar Energy AG er den del af divisionen Solar Energy i Bosch-koncernen og en førende udbyder af fotovoltaikløsninger. Fra små anlæg til enfamilieshuse til store færdige fotovoltaikprojekter: Bosch Solar Energy AG tilbyder solceller og solmoduler til strømproduktion fra sollys af høj kvalitet over hele verden. Derudover påtager virksomheden sig at opføre solanlæg fra planlægning til realisering og nøglefærdig overgivelse af anlægget. Bosch-divisionen Solar Energy, som også aleo solar AG hører til, har i alt ca. 3.000 medarbejdere.

Yderligere information på www.bosch.dk, www.bosch-press.com, og www.125.bosch..com


Relevant information

http://www.bosch.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire