Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/06-12   -   Pressemeddelelse

Bosch opfører nyt center for forskning og udvikling i Renningen i Tyskland

- Knudepunkt for det globale forskningssamarbejde - Nyt forskningscenter er forudsætningen for en fortsat høj innovationshastighed

Bosch-koncernen har påbegyndt opførelsen af et helt nyt center for forskning og udvikling, og ønsker med det nye forskningscenter i Renningen at skabe et nyt knudepunkt for sine globale aktiviteter inden for forskning og udvikling. Over de næste to år vil der på ca. 100 hektar blive opført 14 bygninger med en samlet størrelse på næsten 110.000 m2. Omkostningerne til etablering af centret ligger på ca. 160 mio. euro. Efter planen begynder de første af ca. 1.200 medarbejdere at arbejde i Renningen i foråret 2014. Deres forskningsarbejde vil have fokus på materialer, metoder og teknologier samt udvikling af nye systemer og komponenter samt produktionsprocesser. Hidtil har disse aktiviteter været fordelt i Stuttgart-området i Gerlingen-Schillerhöhe, Schwieberdingen og Waiblingen.

Renningen som knudepunkt for otte forskningscentre over hele verden
"Det tætte netværk mellem vores udviklingsfolk og forskere gør, at vi støtter kreativiteten og fremskynder overførslen af viden til vores forretningsenheder", udtaler Bosch. Fremover vil Renningen være knudepunkt for Bosch's internationale forskningsnetværk. I dette netværk vil otte af Bosch's forskningscentre fra 2014 være kombineret med hinanden. Udviklingsfolk fra Bosch og deres opfindelser har til dato fået talrige teknologi- og innovationspriser. Det omfatter prisen "European Inventor of the Year 2007" og den tyske fremtidspris 2008.

Det nye forskningscenter
De 2-3-etagers laboratorie- og værkstedsbygninger vil blive forbundet med hinanden via glasbroer og transparente forbindelsesbygninger. Åben konstruktion og korte veje mellem bygningerne skal fremme kommunikationen og det tværfaglige samarbejde. Midt i centret vil der blive et imponerende grønt område med vandområder. Det nye forskningscenters blikfang er en ca. 60 m høj hovedbygning.
For selve bygningerne er eksperter for øjeblikket ved at udarbejde et fremtidsorienteret kontor- og arbejdspladskoncept sammen med Bosch-medarbejdere. Også her er det målet at skabe optimale betingelser for de fremover ca. 1.200 medarbejdere.

Bæredygtig energistyring og anvendelse af egen bygningsteknik
Ved planlægningen lægger Bosch stor vægt på en miljøvenlig konstruktion samt energi- og ressourcebevarende materialer, anlæg og udstyr. Den planlagte varmegenvinding fra laboratorie- og værkstedsbygninger vil dække ca. 50 % af stedets varmebehov. Desuden vil regnvand, der opsamles fra stedets damme og underjordiske kilder blive anvendt til afkøling af bygningerne. Kombineret med brug af et membranvandbehandlingssystem kan der spares ca. 30.000 m3 rent drikkevand om året. Solenergianlæg skal installeres på bygningernes græstage, og Bosch vil også bruge egne produkter og systemer på andre områder - således f.eks. i forbindelse med opvarmning, klimaanlæg og adgangskontrol samt tyveri- og brandalarmer.

Forskning og udvikling støtter strategien "Invented for life"
Bosch anmelder i gennemsnit 16 patenter pr. arbejdsdag. Dermed ligger virksomheden helt i top på verdensplan, når det gælder patentanmeldelser.
I Tyskland er Bosch nr. 1. I 2012 forventer Bosch at bruge 4,6 mia. euro på forskning og udvikling. Beløbet, der er 400 mio. euro højere end i 2011, vil blive brugt på udvikling af nye systemer, komponenter, teknologier og metoder. I 2011 blev ca. halvdelen af forskningsudgifterne brugt på produkter, der skåner miljø og ressourcer.

Foto: 1-RB-18400
Fototekst: Renningen - ny forskningscenter for Bosch

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Koncernen havde med auto- og industriteknik samt forbrugsgoder og bygningsteknik i regnskabsåret 2011 mere end .300.000 ansatte og en omsætning på
51,4 milliarder euro. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 350 datter- og regionalselskaber i ca. 60 lande. Inkl. distributionspartnere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst. I 2011 brugte Bosch mere end 4 milliarder euro på forskning og udvikling og anmeldte over 4.100 patenter på verdensplan. Med alle sine produkter og serviceydelser øger Bosch livskvaliteten med innovative og nyttige løsninger.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som "Værksted for finmekanik og elektroteknik". Robert Bosch GmbH's virksomhedsstruktur sikrer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Relevant information

http://www.bosch.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire