Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/05-14   -   Pressemeddelelse

Robert Bosch Automotive og IBM skaber udviklingsplatform for mere intelligente, hurtigere og mere sikre bilkomponenter

Continuous Engineering og åbne standarder optimerer produktudvikling og markedslancering

ARMONK, NY & STUTTGART, GERMANY: IBM (NYSE: IBM) og Robert Bosch GmbH har etableret et samarbejdspartnerskab for at skabe en ny databaseret udviklingsplatform for mere effektivt og nøjagtigt at udvikle bilprodukter, der er intelligente og sammenkoblede. Softwareplatformen Continuous Engineering er baseret på åbne standarder og IBM designværktøjer og kan hurtigt udvides til tusinder af udviklingsfolk, teknikere, partnere og kunder. Ved at inddrage alle relevante i leverandørkæden og overføre de rigtige data fra disse bliver den standardbaserede platform til grundpillen i Bosch's langsigtede vision om et samarbejde på tværs af brancherne om hurtig levering af mere intelligente og sikre biler.

Innovationerne inden for underholdningselektronikken kræver konstant videreudvikling fra bilbranchen. Med næsten 100 elektroniske styreenheder og 10 mio. linjer softwarekoder er bilerne i dag mere sammenkoblet end nogensinde tidligere. Bilernes stigende kompleksitet øger omkostnings- og innovationspresset på leverandørerne og giver dem samtidig enorme udfordringer ved kvalitetssikring.

Bosch har erkendt nødvendigheden af en standardbaseret sammenkobling af alle ingeniørteam og organisationer i leveringskæden. Desuden forlanger en ny generation af softwareingeniører en mere transparent kommunikation, fleksibilitet og samarbejde på tværs af branchen.

Via platformen kan Bosch integrere alle team og udviklingspartnere i udviklingsprocesserne.
Det er vigtigt for en effektiv udvikling, der er baseret på en strategi om målrettet og transparent genanvendelse.
"Det er vores mål at accelerere innovation og udvikling af produkter ved mere optimerede processer", sagde Dirk Hoheisel fra ledelsen hos Robert Bosch GmbH. "Med en udviklingsplatform for software og systemer, der er baseret på integrering og genanvendelse forbedrer vi både vores integrationsgrad og udviklingskvaliteten. Vi sætter således ikke kun højere sikkerheds- og kvalitetsstandarder for vores virksomhed, men også for branchen som helhed."

Afgørende for IBM-løsningen var muligheden for en enkel udvidelse til forskellige fagområder og organisationer inden for virksomheden. Derved kan Bosch omsætte sit langsigtede initiativ for en standardiseret udviklingsplatform for effektivitet og strategisk genbrug af udviklingskomponenter. Desuden opfylder virksomheden også uden problemer fremtidige versioner af sikkerhedsnormer og standarder som ISO26262, ASPICE og AUTOSAR.

"Strategisk genbrug og adgang til faglig udviklingsviden er centrale elementer i IBM's koncept, der kaldes 'Continuous Engineering'", forklarede Kristof Klöckner, General Manager hos IBM Rational Software. "Ved procesrådgivning og -automatisering giver vores design- og udviklingsværktøjer vores kunder inden for autobranchen - som Robert Bosch GmbH - mulighed for at optimere produktudviklingen og forenkle og accelererede markedslanceringen. De kan derfor koncentrere sig om innovationer og hurtigere gøre sig gældende i konkurrencen. Da vores platforme er bygget på åbne standarder, kan værktøjerne udvides hurtigt og omfattende. Vores kunder arbejder således med deres team efter den samme standard over hele verden."

Udviklingsplatformen fra Bosch er baseret på principperne for Continuous Engineering og anvender IBM-teknologien til udvikling af systemer og software. Herunder hører IBM Rational-løsninger til krav-, design- og kvalitetsstyring samt Collaboration and Engineering Lifecycle Management.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. I 2013 havde koncernen ca. 281.000 ansatte og en omsætning på 46,1 milliarder euro. (Bemærk: På grund af en ændring i regnskabspraksis, kan tallene for 2013 kun sammenlignes i begrænset omfang med 2012-tallene.) Bosch-koncernen er opdelt inden for fire forretningsområder: Autoteknik, Industriteknik, Forbrugsgoder og Energi- og bygningsteknik. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 360 datter- og regionalselskaber i ca. 50 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst.

I 2013 investerede Bosch-koncernen ca. 4,5 mia. euro i forskning og udvikling og anmeldte omkring 5.000 patenter. Dette svarer til gennemsnitlig 20 patenter pr. arbejdsdag. Bosch-koncernens produkter og serviceydelser er designet til at fascinere og til at forbedre livskvaliteten ved at levere løsninger, der er både innovative og nyttige. På den måde tilbyder Bosch teknologi over hele verden, der er "Invented for life".

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som "Værksted for finmekanik og elektroteknik". Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sikrer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Pressekontakt

Lisa Berg Nielsen
Kommunikationschef
  +45 44 89 82 11

Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire