Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/11-15   -   Pressemeddelelse

Bosch etablerer nyt selskab til smart home

Nyt smart home-system fra Bosch gør det muligt at styre forskellige ting som varme og belysning ved hjælp af kun én app. ï‚„ Fokus på databeskyttelse og datasikkerhed. ï‚„ Stefan Hartung: Et vigtigt strategisk skridt mod en samling og udbygning af vores udbud af løsninger til smart home.

Bosch styrker sin forretning med løsninger til smart home. Fra 1. januar 2016 vil det nye datterselskab Robert Bosch Smart Home GmbH samle virksomhedens smart home-aktiviteter inkl. tilhørende software- og sensorsystemkompetencer og tilbyder fremover mange produkter og serviceydelser til smart home fra én og samme kilde: f.eks. en ny løsning, der kan anmelde indbrud og hjælpe med til at kontrollere varmen for at spare energi. Fra januar 2016 vil kunderne kunne bestil-le de første Bosch-produkter online.

De omfatter Bosch smart home-controller, en smart termostat og en kontakt til døre eller vinduer. Premieren vil finde sted på Consumer Electronics Show (CES - 6.-9. januar 2016) i Las Vegas. Virksom-heden betjener et stort marked med sine smart home-løsninger: Ifølge markeds-eksperterne vil ca. 230 millioner husholdninger på verdensplan være udstyret med smart home-teknologi inden 2020 - det svarer til næsten 15 % af alle hus-holdninger.

Stort forretningspotentiale
Etableringen af Robert Bosch Smart Home GmbH er et vigtigt strategisk skridt mod en samling og udbygning af vores udbud af løsninger til smart home. Smart home giver mulighed for nye serviceydelser, der letter hverdagen og har et stort forretningspotentiale, siger Stefan Hartung fra ledelsen hos Robert Bosch GmbH, der er ansvarlig for virksomhedsområdet Energy and Building Technology.

Bosch-smart home-systemet er nemt at installere og betjene: et system, en app, en brugererfaring. Vores løsninger aflaster brugerne for besværlige rutineopga-ver og giver dem mere komfort og sikkerhed, supplerer Peter Schnäbele, den fremtidige administrerende direktør for Robert Bosch Smart Home GmbH.

Databeskyttelse og datasikkerhed har højeste prioritet
Smart home-løsningerne fra Bosch opfylder de højeste standarder for databe-skyttelse og datasikkerhed. Der tages højde for disse standarder lige fra starten i produktudviklingen. Bl.a. derfor har Bosch oprettet et center of competence for produktsikkerhed. Kunder og brugere har fuld gennemskuelighed og bestemmer selv, hvordan deres data anvendes.

Nye serviceydelser og en app gør hverdagen lettere
Smart home-systemløsningerne fra Bosch gør det bl.a. muligt for brugerne at forbinde varme, belysning, røgalarmer og husholdningsapparater i huset med hinanden via en platform. Disse kan herefter nemt betjenes ved hjælp af smart-phone eller tablet. Kernen i systemet er smart home-controlleren fra Bosch, en central styreenhed, der forbinder komponenterne med internettet og hinanden. Fremover vil brugerne kunne anvende Bosch smart home-app til at kombinere grundfunktionerne i produkter fra forskellige anvendelsesområder. F.eks. rappor-terer løsninger med dør-vindueskontakt, at et vindue står åbent. Systemet kan herefter automatisk skrue ned for varmen i rummet alt efter brugerens forindstil-linger. Desuden kan brugeren ved hjælp af sin smartphone til enhver tid og over-alt kontrollere, om døre og vinduer er åbne eller lukkede. I fremtidige produktver-sioner kan systemet også udløse en alarm via dør-vindueskontakten, hvis et vin-due eller en dør er brudt op, mens man har været væk - et separat alarmsystem er således ikke længere nødvendigt.

Kompatibelt med udstyr fra andre producenter
Ved sammenkoblingen satser Bosch på åbne standarder og åbne platforme for at gøre teknikken så brugervenlig som mulig. Bosch smart home-systemet er derfor modulært og kan udvides. Også kompatibelt udstyr fra andre producenter kan nemt integreres.

Ny webshop
De første Bosch smart home-produkter kan bestilles fra 1. januar 2016 på www.bosch-smarthome.com.

###

Simply.Connected
Besøg Bosch på CES 2016 i Las Vegas, Nevada, USA:
Tirsdag, d. 5. januar 2016 - kl. 08:00 - 08:45 lokal tid: Pressekonference med koncernchef Volkmar Denner på Mandalay Bay Hotel, South Convention Center, Level 3, Banyan Rooms A-D.

Onsdag til lørdag (6.-9. januar 2016): Bosch-messestande med fokus på smart home, smart city og Industry 4.0 på Smart Home Marketplace, Sands Expo Center, stand #71517 samt med fokus på connected mobility i North Hall, stand #2302.

Følg Bosch CES 2016 highlights på Twitter: #BoschCES

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydel-ser. Koncernen har ca. 360.000 ansatte (pr. 1. april 2015) og havde en omsætning i 2014 på 49 milliarder euro*. Bosch-koncernen er opdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, In-dustrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 440 datter- og regionalselskaber i ca. 60 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst.

I 2014 anmeldte Bosch mere end 4.600 patenter på verdensplan. Bosch-koncernens strategi-ske mål er at levere innovationer inden for den netværksforbundne livsstil. Bosch forbedrer livskvaliteten verden over med produkter og løsninger, der er innovative, og som vækker be-gejstring. Kort sagt, Bosch tilbyder teknologi, der er "Invented for life".

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som "Værksted for finmekanik og elektroteknik". Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sik-rer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at fore-tage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapital-andelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der vareta-ger virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Pressekontakt

Lisa Berg Nielsen
Kommunikationschef
  +45 44 89 82 11

Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire