Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/04-12   -   Pressemeddelelse

Deutsche Bahn-koncernen præsenterer ny strategi og flot årsresultat

DB's CEO Grube præsenterer bæredygtig strategi "DB2020". Fokus på kunder, medarbejdere og kvalitet. Omsætningsmål EUR 70 milliarder. Kraftig stigning i omsætning, fortjeneste og investeringer i 2011.

Dr. Rüdiger Grube, CEO og formand for direktionen i DB AG, præsenterede den nye "DB2020"-strategi ved den årlige pressekonference den 29. marts 2012. Denne strategi skal hjælpe med til at nå målet med at øge omsætningen til EUR 70 milliarder inden for 8 år. Dr. Grube udtalte: "Vi har grundlæggende revideret DB's strategiske retning. For at opnå succes med hensyn til bæredygtighed behøver vi tilfredse kunder, høj kvalitet, kvalificerede og stærkt motiverede medarbejdere samt produkter, som hjælper med til at bevare miljøet. Kort sagt: Vi afstemmer økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn. Derfor er vore mål klare: Vi vil være den profitable markedsleder, vi vil være én af Tysklands top-10 arbejdsgivere, og vi vil være pioner, når det drejer sig om miljøet."

DB CEO Grube præsenterede den nye strategi i lyset af endnu et positivt årsresultat. I løbet af regnskabsåret 2011 er DB steget kraftigt i indtægter samt fortjeneste inden renter og skatter (EBIT) og har samtidig øget sine nettoinvesteringer. Derudover steg antal passagerer i DB's tog yderligere. Grube: "Vi var ikke kun i stand til at forøge vore økonomiske nøgletal betydeligt, vi har også gjort bemærkelsesværdige fremskridt ved at forbedre den service og kvalitet, som vi yder vore kunder. Vi er på rette spor, men vi har endnu ikke nået vor målsætning."

Deutsche Bahn AGs omsætning steg med EUR 3,5 mia. eller 10,1% sammenlignet med samme periode sidste år til EUR 37,9 mia., hvilket slår alle rekorder. Sammenlignelig omsætning ekskl. virkningerne af konsoliderings- og valutaændringer steg med EUR 1,5 mia. eller 4,3% til EUR 35,9 milliarder trods et svagere andet halvår på grund af den økonomiske krise. Justerede resultater fra de operative sektorer (justeret EBIT) beløb sig til EUR 2,3 milliarder eller EUR 443 mio. (+23,7%) mere end i samme periode sidste år. DB forøgede endda sine nettoinvesteringer i 2011 med 24% eller en halv milliard euro til EUR 2,57 milliarder. Samtidig reducerede DB sin nettogæld yderligere med EUR 347 millioner (-2%) til omkring EUR 16,6 milliarder.

CFO Dr. Richard Lutz udtalte: "Sidste år udmærkede vi os igen med vor økonomiske succes, finansiel stabilitet og store pålidelighed. Resultaterne af disse egenskaber blev ikke mindst afspejlet i kapitalmarkedets store tillid til os samt de deraf følgende gunstige bedømmelser af ratingbureauerne."

De solgte godsmængder for banetransport steg med 5,8% til 112 milliarder ton-kilometer. Desuden er udnyttelsesgraden for tog steget med 2,2%.
Den overordnede udvikling for DB Schenker Logistics var gunstig i 2011: Antal forsendelser i den europæiske landtransportsektor steg med 18,6% sidste år, søfragtmængderne steg med 7%, medens luftfragt faldt med 6,2%. De bogførte indtægter fra kontraktlogistik øgedes med 13,5%.

I Danmark genkender adm. dir. DB Schenker Logistics, Henrik Dam Larsen, billedet fra koncernens årsregnskab: "De gode resultater viser, at vi for alvor har lagt finanskrisen bag os. Vi har en solid tro på fremtiden og har sat mange spændende projekter i søen." I Danmark har dette bl.a. allerede udmøntet sig i den største rekruttering af nye elever nogensinde. Samtidig har selskabet siden efteråret 2011 oprustet på udvalgte specialist- og nøglefunktioner.

Banegodstransporten steg med 1,6% i samme periode sammenlignet med sidste år til 1.051 millioner banesporskilometer (Trkm), hvilket var det højeste tal, der nogensinde er blevet registreret for banenetværket i Tyskland. Indtil videre udgør andelen af baner uden for koncernen 20,9%, hvilket er en stigning på 12,5% sammenlignet med samme periode sidste år.

Anmærkning til redaktører:
Yderligere informationer findes på www.deutschebahn.com/mediacenter.

Relevant information

http://www.dbschenker.com/dk


Pressekontakt


Firma

Schenker A/S
Helseholmen 31-39
2650 Hvidovre, Danmark

  36 86 95 56

http://www.logistics.dbschenker.dk

Modtag nyheder fra Schenker A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire