Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/11-10   -   Pressemeddelelse

Liberaliseringen af spillemarkedet udskydes

Den nye spillelovgivning, der skulle være trådt i kraft den 1. januar 2011, udskydes midlertidigt, da der er indgivet klage til EU-Kommissionen.

Den nye spillelovgivning, der skulle være trådt i kraft den 1. januar 2011, udskydes midlertidigt, da der er indgivet klage til EU-Kommissionen. Det er spilleautomatbranchen og et kasino, der har klaget. De mener, at der er tale om statsstøtte, når afgiftssatserne på spil i kasinoer og på spilleautomater er højere end afgiftssatsen for online spil.

- Det er naturligvis min opfattelse, at den vedtagne lovgivning er helt i overensstemmelse med EU-reglerne, og at afgiftssatserne ikke udgør statsstøtte. Jeg har orienteret partierne bag den indgåede spilleliberaliseringsaftale herom, og de bakker fuldt op om de initiativer, jeg og mine embedsmænd har taget", siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

Dette har Skatteministeriet også gennem de seneste måneder fremført over for Kommissionens statsstøttekontor. Det har imidlertid ikke på embedsmandsniveau været muligt at få Kommissionen til at tage stilling i sagen, selvom flere har taget turen til Bruxelles.

- Jeg vil derfor hurtigst muligt selv tage til Bruxelles og mødes med Kommissæren for at presse på for en hurtig afklaring, siger skatteministeren.

Liberaliseringen af spillemarkedet skulle efter planen være trådt i kraft den1. januar 2011, men da ansøgningsproceduren for udbyderne tager et par måneder, vil lovgivningen ikke kunne træde i kraft den 1. januar. Det præcise tidspunkt for lovgivningens ikrafttræden afhænger af, hvornår Kommission træffer afgørelse i sagen. Det forventes dog, at der er en afklaring inden næste sommer.

De gældende regler på spillemarkedet fortsætter derfor indtil videre.

Situationen vil dog ikke med de nuværende forventninger til tidsforløbet mv. berøre de beløb til overskudsmodtagere og ludomani, som partierne bag den indgåede spilleliberaliseringsaftale har aftalt.

Relevant information

http://www.skat.dk


Pressekontakt


Firma

SKAT
Økonomi og Kommunikation, Østbanegade 123
2100 København Ø, Danmark

  7237 0900

http://www.skat.dk

Modtag nyheder fra SKAT på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire