Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/06-16   -   Pressemeddelelse

Stort unikt moseområde indvies i Tønder

Det 240 hektar store moseområde nord for Tønder, Sølsted Mose, har gennemgået en omfattende forvandling til glæde for natur, fugle og de mange besøgende. Sølsted Mose indvies fredag den 17. juni

Et godt partnerskab har båret frugt: takket være et samarbejde mellem Tønder Kommune og Fugleværnsfonden fejres afslutningen på et storstilet EU-LIFE projekt, der markant har forbedret forholdene for den truede og sjældne højmosenatur i Sølsted Mose ved Tønder. Til glæde for natur, fugle og de mange besøgende, der allerede er begyndt at lægge vejen forbi.

Det hele kan opleves fredag den 17. juni, hvor Sølsted Mose indvies med deltagelse af repræsentanter fra Tønder Kommune og Fugleværnsfonden. Søren Ryge Petersen vil også være blandt talerne. Arrangementet starter kl. 14, og der vil efter taler og indvielse blive mulighed for en guidet tur rundt i området.

Det 240 ha store moseområde 10 km nord for Tønder har fra 2011 - 2016 gennemgået en omfattende forvandling. Tønder Kommunes borgmester Henrik Frandsen glæder sig over, at et af kommunens mest værdifulde naturområder bliver sikret for fremtiden.

- Projektet har været med til at skabe rammerne for det særlige dyre- og planteliv, som tilhører højmosen som naturtype, og som alle naturglade mennesker nu kan få del i ved hjælp af de mange nye publikumsfaciliteter, siger borgmesteren. Han gør desuden opmærksom på det omfattende arbejde, som ligger til grund for områdets nye udseende. Store rydninger, anlægsarbejder og vandstandshævninger har præget mosen de sidste par år, ikke mindst i form af store køretøjer og megen aktivitet. Men borgmesteren er ikke i tvivl om at resultatet har været værd at vente på: åbne vidder erstatter nu det tidligere tilgroede, udtørrede moseområde.

Fugleværnsfondens formand, Martin Iversen, er også positiv:

- Det glæder Fugleværnsfonden som lodsejer at være med til at genskabe de forhold, der er så karakteristiske for denne sjældne naturtype. Hermed sikres et stykke truet natur og ikke mindst de fugle som hører til her.

Fugleværnsfonden tilbyder løbende guidede fugleture i området, og glæder sig på vegne af fuglelivet, som allerede er ved at indtage de nye våde og helt åbne områder.

- Fugleværnsfonden fejrer jo også 50 års jubilæum i år, og det er indsatser som denne, som understreger fondens formål. Vi (gen)skaber fristeder for fugle og for mennesker, og vi glæder os til at vise resultatet frem, siger Martin Iversen.

Fakta om projektet:
Det er overordnede mål med EU LIFE Sølsted Mose projektet er at genskabe større arealer med aktiv højmose, blandt andet ved at øge vandstanden i mosen, mindske næringsstofbelastningen og rydde store områder med træer og buske, der i de seneste 50 år har omdannet den oprindelige åbne høj- og tørvemose til et tilgroet landskab.

Et andet vigtigt delmål er at sikre dyndsmerlingen, men også planter, insekter, dyr og fugle, som er tilknyttet højmoser, vil få bedre vilkår. Altså en indsats for at bedre biodiversiteten i Sølsted Mose. I forbindelse med projektet vil der også - i dele af mosen - blive etableret gode publikumsfaciliteter. Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 240 ha.

Projektets samarbejdspartnere og bidragsydere
Projektet er støttet af EU's LIFE program, Fugleværnsfonden, Tønder Kommune samt A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og 15. Juni Fonden. Naturstyrelsen har også bidraget til projektet.

Derudover er der i projektområdet i alt 20 private lodsejere, som generelt har udvist en positiv holdning til projektet, især ved den store jordfordelingsproces, som har udgjort en helt central del for projektets realisering.

Pressekontakt

Ole Ottosen
Projektleder Tønder Kommune
  74 92 92 79

Firma

Tønder Kommune
Kongevej 57
6270 Tønder, Danmark

  74 92 90 12
  23 29 34 60

http://www.toender.dk/

Modtag nyheder fra Tønder Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire