Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/10-16   -   Pressemeddelelse

Ventetid på genoptræning på vej ned

Selv om flere kommer til genoptræning i Tønder Kommune efter sygehusophold, er det lykkedes at reducere ventetiden

Borgerne i Tønder Kommuner kommer hurtigere i gang med genoptræning efter sygehusophold. Inden for det seneste år er det lykkedes at reducere ventetiden, selv om der i samme periode er kommet flere borgere til genoptræning.

Sundhedsstyrelsen udsendte i foråret en rapport, der viste, at over halvdelen af borgere i Tønder Kommune med behov for genoptræning måtte vente mere end 27 dage på at komme i gang med træningen. Dermed var Tønder en af kommunerne i Region Syddanmark med længst ventetid.

Rapporten, der har været omtalt i pressen de seneste dage, bygger på tal fra 2015. I 2016 viser kommunens registreringer, at der siden 1. april har været et fald på 50 pct. i antallet af borgere med ventetid på over tre uger.

Det er en udvikling, som formanden for Sundhedsudvalget, Irene Holk Lund, glæder sig over.

- Rapporten fra Sundhedsstyrelsen gav anledning til øjeblikkelig reaktion. 27 dages ventetid er ikke godt nok, så vi besluttede og iværksatte en handlingsplan for at få ventetiderne ned på et mere acceptabelt niveau. Vi er ikke i mål, men vi kan se, at det går den rigtige vej, og vi vil fortsat arbejde målrettet på at få ventetiderne bragt så langt ned som muligt. Det har stor betydning for borgernes trivsel og udvikling, at de kommer i gang med den vigtige genoptræning hurtigst muligt, siger Irene Holk Lund.

15 pct. flere i genoptræning
Den positive udvikling skal som nævnt ses i sammenhæng med, at kommunens Træningsafdeling har fået flere opgaver.

- Vi har i år haft en stigning i antallet af genoptræningsplaner på ca. 15 pct. sammenlignet med 2015. Det er en udfordring, som stiller store krav til planlægning og nytænkning af opgaven. Men det er også positivt, at borgerne bliver henvist til genoptræning og får den rette hjælp fra kompetente fysio- og ergoterapeuter, så de hurtigere kan vende tilbage til en normal hverdag og genoptage deres arbejde, siger fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked, Anne-Mette Dalgaard.

Mere inddragelse
Konkret arbejder Træningsafdelingen med at inddrage borgerne mere og give dem større medansvar, så genoptræningen tilrettelægges mere individuelt ud fra den enkeltes behov og muligheder. Nogle har brug for et længerevarende forløb sammen med terapeuten, mens andre efter et kortere forløb sammen med terapeuten kan fortsætte på selvtræningshold i Træningsafdelingen eller i sundhedshusene i Skærbæk og Toftlund.

Træningsafdelingen inddrager også nye teknologiske løsninger, så udvalgte borgere kan udføre dele af træningen derhjemme via øvelser på en iPad eller computer. Derved slipper de for at skulle tage ind til Træningsafdelingen på Tønder Sygehus hver gang.

Samtidig er samarbejdet mellem Træningsafdeling og de mange gode frivillige motionstilbud i lokalområderne blevet styrket og udbygget.

Som de fleste kommuner har Tønder også søgt om at få andel i Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid på genoptræning. Helt konkret har kommunen søgt om 733.000 kr. til perioden 2016-2018 og håber på et positivt svar inden for få uger.

Fakta:
Genoptræning efter sygehusindlæggelse varetages i Tønder Kommune af den kommunale enhed Træningsafdelingen, der har til huse på Tønder Sygehus. Afdelingen består af fysio- og ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter samt administrativt personale.

Pressekontakt

Irene Holk Lund
Formand for Sundhedsudvalget
  50 84 64 54
Anne-Mette Bork
Ledende BørnebibliotekarTønder Kommunes Biblioteker
  +45 74 92 98 40

Firma

Tønder Kommune
Kongevej 57
6270 Tønder, Danmark

  74 92 90 12
  23 29 34 60

http://www.toender.dk/

Modtag nyheder fra Tønder Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire