Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/02-17   -   Pressemeddelelse

Tønder vil have alle i uddannelse

Det er ikke længere nok for Tønder Kommune at ligge på niveau med resten af landet på uddannelsesområdet. 100 pct. af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Tønder Kommune hæver nu ambitionsniveauet på uddannelsesområdet markant og sætter fuld kraft på for at få alle i uddannelse.

- Vi ligger på niveau med resten af landet, når det gælder om at få unge gennem en ungdomsuddannelse. Men det stiller vi os ikke længere tilfreds med. Vi vil skille os ud fra de andre på den positive måde. Vi vil simpelthen have alle til at gennemføre en ungdomsuddannelse, siger direktør Henrik Schou fra Børn og Skole.

Sammen med ledere og medarbejdere inden for hele Børn- og Skole-området har Henrik Schou sat en supertanker i søen for at opfylde den nye målsætning om uddannelse til alle.
På en "turné" i organisationen har Henrik Schou haft omkring 1.200 medarbejdere i tale for at formidle sine visioner og lægge op til den videre proces.

Det har sat gang i et koncentreret forløb, hvor der i grupper inden for både dagplejen, daginstitutionerne, skolerne, uddannelsesvejledningen, sundhedsplejen, tandplejen, børn og ungeområdet mm. bliver arbejdet intenst med input til en konkret plan/strategi, der skal bane vej for, at alle unge i Tønder Kommune får en uddannelse.

Alle skal med

- Det er helt afgørende, at vi har alle med og arbejder på tværs af fagområder og aldersgrupper. At sikre uddannelse til alle er ikke kun en folkeskoleopgave. Hvis vi virkelig skal flytte noget i forhold til de unge, skal vi sætte ind, mens børnene er små. Derfor er det en opgave, vi kun kan løse i fælleskab. Alle, der arbejder med børn og unge, skal spille sammen. Dagpleje, daginstitutioner, sundhedspleje, tandpleje og folkeskole skal bidrage.

- Det er også helt afgørende, at vi koordinerer indsatsen. Vi gør rigtig mange gode ting i Tønder Kommune på mange forskellige områder. Men vi er ikke så gode til at koordinere indsatserne. Vi skal være meget bedre til at indtænke de mange forskellige indsatser for børn og unge i en større og bredere sammenhæng, siger Henrik Schou.

Samtidig skal samarbejdet med forældre og pårørende styrkes.

- Forældrene har viden og kompetencer, som vi kan få meget mere ud af, når vi arbejder mere målrettet og koordineret med forældresamarbejde, siger børn- og skoledirektøren.

Engagement i hele organisationen

Henrik Schou er meget opmærksom på, at han med søsætningen af det nye skib stiller store krav til organisationen og medarbejderne. Men efter sin turné i organisationen er han overbevist om, at der er både lyst og vilje til at arbejde med de nye mål.

Samme opfattelse har Sanne Nielsen, områdeleder for dagtilbudsområdet i Skærbæk.

- Det er stort, at der nu bliver valgt at se på helheden i barnets liv fra 0 -18 år og på tværs i hele organisationen. Uddannelse til alle kræver, at der løftes i flok på alle fagområder og med fokus på kerneopgaven fra alle sider, siger Sanne Nielsen, der også glæder sig over, at der kommer endnu mere fokus på den tidlige indsats i forhold til børnenes udvikling.

- Jo mere der investeres tidligt i barnets liv, jo større effekt vil det give for barnet på sigt.

Hanne Gammelgaard, dagplejepædagog, ser også frem til at få mere sammenhæng i arbejdet med børn og unge.

- I dagplejen forventer vi, at strategien Uddannelse til alle i højere grad sikrer en rød tråd for alle børn og unge mellem 0-18 år i Tønder Kommune. Vi forventer også et styrket tværfagligt samarbejde, hvor de overordnede mål er kendt af alle, og vi forventer, at fagligheden bliver løftet ud i alle led, både i dagplejen, daginstitutioner, skoler osv., siger Hanne Gammelgaard.

Fakta:

I Tønder Kommune går 96 pct. af de unge direkte fra grundskolen til en ungdomsuddannelse. Det er stort set på linje med landsgennemsnittet på 97 pct.

I hele landet er der et betydeligt frafald. Seks år efter grundskolen har 75,1 pct. af de unge i Tønder Kommune gennemført en ungdomsuddannelse. Landsgennemsnittet er 75,2 pct. Her ligger Tønder således også på niveau med resten af landet.

Tønder Kommune har hidtil haft en målsætning om, at 95 pct. af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Men nu hæves ambitionsniveauet til 100 pct.

Efter input fra fagmedarbejdere i organisationen bygges den kommende strategi for uddannelse til alle op om syv hovedtemaer:
- Barnet i centrum
- Forældresamarbejde
- Øget faglighed
- Tidlig indsats
- Fællesskab
- Fagprofessionelt samarbejde
- Trivsel

Pressekontakt

Henrik Schou
Direktør, Børn og Skole
  74 92 95 25
  29 74 71 88

Firma

Tønder Kommune
Kongevej 57
6270 Tønder, Danmark

  74 92 90 12
  23 29 34 60

http://www.toender.dk/

Modtag nyheder fra Tønder Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire