Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/03-17   -   Pressemeddelelse

Kommunale midler brugt efter reglerne

Uvildig undersøgelse af turistforeningens økonomi frifinder foreningen i forhold til anvendelse af kommunalt tilskud. Men der er også kritikpunkter

Tønder Kommunes tilskud til Rømø-Tønder Turistforening er anvendt helt efter hensigten og reglerne. Det fastslår en dugfrisk rapport med resultaterne af en omfattende ekstern revisorundersøgelse.

Den eksterne, uvildige undersøgelse om "mulig sammenblanding af økonomiske forhold" i turistforeningen er bestilt af Tønder Kommune efter aftale med foreningens bestyrelse. Baggrunden er opstået uro om foreningens økonomi.

Undersøgelsen er gennemført af revisionsfirmaet PwC og omfatter de seneste tre års regnskaber. Turistforeningen har stillet alt materiale til rådighed, som PwC har haft brug for, og i alt 430 bilag blevet udleveret og gennemgået minutiøst.

- Det er en meget omfattende og meget grundig analyse, PwC har udført, og jeg har fuld tillid til deres kvalifikationer og rolle som uvildig undersøger. Jeg glad for og meget tilfreds med, at al mistanke om urent trav i forhold til det kommunale tilskud nu er manet i jorden, siger borgmester Henrik Frandsen.

Turistforeningen modtager årligt et tilskud fra Tønder Kommune på ca. 2,5 mio. kr., og revisorundersøgelsen dokumenterer, at de kommunale midler ikke er anvendt til andre formål end almindelige turistforeningsaktiviteter.

- Undersøgelsen viser med andre ord, at der ikke er brugt skatteyderpenge på at drive sommerhusudlejning, siger borgmesteren.

Revisionsfirmaet har også konstateret, at der ikke er usædvanlige udsving i lønninger til de ansatte i turistforeningen.

Frifindelsen i de tungtvejende forhold betyder dog ikke, at alt bare er i den skønneste orden. Undersøgelsen peger på visse mangler og forhold, som kræver særlig opmærksom, bl.a. i forhold til korrekt kontering af sponsorater.

Der er også konstateret tøjkøb, hvor det ikke har været muligt at kontrollere, om tøjet er anvendt erhvervsmæssigt. Det drejer sig om køb for godt 31.000 kr.

Revisionsfirmaet peger desuden på, at der ifølge foreningens egne vedtægter skal være en manual, der beskriver, hvordan omkostninger til sommerhusudlejningens og turistforeningens aktiviteter skal fordeles. Men en sådan manual eksisterer ikke. Selv om der ikke er konstateret uregelmæssigheder, er det et kritikpunkt, at manualen ikke findes som foreskrevet i vedtægterne.

Tønder Kommune forventer, at turistforeningen sørger for at få rettet op på de fejl og mangler, som er påpeget i rapporten, oplyser borgmester Henrik Frandsen.

Pressekontakt

Henrik Frandsen
Borgmester
  21 24 40 89

Firma

Tønder Kommune
Kongevej 57
6270 Tønder, Danmark

  74 92 90 12
  23 29 34 60

http://www.toender.dk/

Modtag nyheder fra Tønder Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire