Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/03-17   -   Pressemeddelelse

Ny mulighed for erhvervslivet gav pote

Gennem den nye IGU-ordning har landmand Helmuth Thomsen fået tiltrængt arbejdskraft til sit landbrug. Andre virksomheder med samme behov kan også få glæde af ordningen

Der er kommet nye kræfter til i stalden hos landmand Helmuth Thomsen i Løgumkloster. Under den nye 2-årige integrationsgrunduddannelse (IGU) blev den 39-årige syriske flygtning Yasser A. Abazaid i februar ansat som landbrugsmedhjælper.

Yasser kom til Danmark for lige knap to år siden og bor i Løgumkloster med sin familie. Han har ingen uddannelse med fra sit hjemland, men har en bred erfaring indenfor mange forskellige job-områder. Familien blev familiesammenført i december 2016.

Jobcenteret fik aftalen med Helmuth Thomsen på plads med hjælp fra Projekt Jobmatch, der er finansieret af Industriens Fond. Jobcenteret arbejder sammen med Jobmatch om at finde jobåb-ninger til kommunens integrationsborgere.

Yasser startede i praktik hos Helmuth Thomsen i september 2016. Samtidig med at han arbejder på gården, følger han også danskundervisning på sprogskolen i Tønder. Nu, hvor han er startet som IGU-elev, følger han stadig danskundervisning, men der er også planlagt et 20 ugers AMU-kursusforløb ved Landbrugsskolen i Gråsten. Når han er færdig om to år, står han med en grund-uddannelse indenfor landbruget.

Netværk, trivsel og arbejdsglæde
Landmand Helmuth Thomsen synes, at samarbejdet med Yasser fungerer rigtig godt. Han beskri-ver Yasser som en god og stabil medarbejder. Helmuth uddyber:

- Vores kemi passer godt sammen, og jeg kan mærke, at han virkelig vil det her. Men naturligvis er der også bump på vejen, for eksempel trækker godkendelsen af Yassers syriske kørekort i langdrag. Jeg kunne ønske mig større fleksibilitet i myndighedernes behandling af sager, som har stor betydning for at få hverdagen til at fungere.

Personer i IGU-forløb modtager løn svarende til de overenskomstbestemte elevsatser, hvilket også har været medvirkende for Helmuths beslutning om at få en IGU-elev.

Yasser er rigtig glad for, at det nu er lykkes ham at finde et job, som han trives i og nu kan hjælpe med at forsørge sig selv og sin familie:

- Jeg lærer noget på mit job hver eneste dag. Vi taler sammen på dansk, så jeg lærer en masse danske ord, som jeg ikke tror, at jeg ville få lært så hurtigt, hvis jeg bare var i skole, - det giver mit dansk et kæmpe løft, forklarer Yasser og bliver suppleret af Helmuth:

- At han samtidig får et dansk netværk og får den danske kultur helt ind under huden gennem sine arbejdskollegaer, er bare et ekstra plus.

Jobcenteret forventer fremgang
I Tønder er det ikke kun indenfor landbruget, at der bliver vist interesse for IGU'en. Også hos stål-industrien, indenfor transportområdet og ved fabrikationsvirksomheder gør IGU'en sit indtog.

Formand for arbejdsmarkedsudvalget Susanne Linnet er meget begejstret for, at det lykkes at få lavet IGU-aftaler med virksomhederne i Tønder Kommune, for holdningen er, at IGU er vejen til uddannelse for integrationsborgerne og uddannelse er vejen frem for en fast tilknytning til det danske arbejdsmarked.

- Sydvestjyske virksomheder har hårdt brug for kvalificeret arbejdskraft, mens nye integrati-onsborgere mangler arbejde. Det er en virkelig god ordning, som vi slet ikke benytter fuldt ud endnu, fortæller Susanne Linnet og udtaler afslutningsvist: Der er potentiale for at få flere pladser til IGU-elever, men som de fleste nye ordninger skal det have nogen tid for at komme i gang.

Hvis du ønsker at få tilknyttet en IGU-elev til din virksomhed, eller du blot vil høre mere om ord-ningen, kan Jobcenter Tønder kontaktes på 74 92 82 40.

Fakta om IGU:
· Målet med den 2-årige integrationsgrunduddannelse (IGU) er gennem praktisk og sproglig arbejdserfaring at kvalificere eleverne til erhvervsuddannelser eller fast ansættelse på almindelige arbejdsmarkedsvilkår.

· IGU-eleverne modtager elevløn efter gældende overenskomst. I løbet af uddannelsesperioden kan eleven modtage op til 20 ugers erhvervsrelevante kurser. Staten betaler alle udgifter til de 20 ugers skoleophold, herunder løn og kursusgebyrer.

· Kravet for at ansætte en flygtning i et IGU forløb er, at personen er mellem 18-40 år og har opholdstilladelse i Danmark.

· Private virksomheder, der ansætter en IGU-elev, modtager en bonus på op til 40.000 kroner.

· Personer i IGU-forløb modtager løn svarende til de overenskomstbestemte elev-satser, som svinger fra 49-120 kr. i timen. I skoleperioder modtages uddannelsesgodtgørelse, som svarer til integrationsydelse.

Pressekontakt

Susanne Linnet
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget
  40 40 07 31

Firma

Tønder Kommune
Kongevej 57
6270 Tønder, Danmark

  74 92 90 12
  23 29 34 60

http://www.toender.dk/

Modtag nyheder fra Tønder Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire