Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/06-17   -   Pressemeddelelse

På rette vej med børn- og ungeindsatsen

Tønder Kommunes samarbejde med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force om at kvalitetsudvikle børn- og ungeområdet giver resultater

Indsatsen for udsatte børn og unge i Tønder Kommune bliver fortsat bedre og bedre på en række områder. Men der er også fortsat områder med udfordringer.

- Vi kan især glæde os over, at vi er blevet væsentlig bedre til at handle rettidigt på de underretninger, vi modtager. Det er meget vigtigt, at vi har et højt niveau her, så børn og unge kan få den hjælp og støtte, de har brug for så tidligt som muligt, siger formanden for Børn- og Skoleudvalget, Henrik Mehlsen.

Fremgangen er et resultat af kommunens samarbejde med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force om at kvalitetsudvikle arbejdet med børn og unge.

I processen er der særlig fokus på fire udvalgte temaer, nemlig underretninger, handleplaner, børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler. Der gennemføres systematiske målinger af udviklingsarbejdet inden for de tre første temaer, og udviklingen af børnesamtaler vil også blive genstand for målinger.

Markant fremgang for underretninger

Da der første gang blev målt på behandlingen af underretninger, blev kun 41 pct. af de modtagne underretninger vurderet inden for de lovpligtige 24 timer. Ved opfølgende måling nr. 3 var tallet steget til 91 pct., og ved den nyeste måling er det steget yderligere til 95 pct.

- Så der er tale om en markant fremgang i forhold til udgangspunktet. Men vi fortsætter arbejdet, for vi vil fastholde det høje niveau, siger Henrik Mehlsen.

I forhold til udgangspunktet var der ved forrige måling også fremgang for rettidige partshøringer og afgørelser om det videre forløb. Men den seneste måling viser dog en mindre tilbagegang på 3 pct.

- Vi kan konstatere, at langt de fleste rådgivere i høj grad følger arbejdsgangene og lever op til de kriterier, vi har opstillet. Derfor vil vi nu have fokus på at højne niveauet individuelt ved de rådgivere, der har brug for yderligere læring og støtte, oplyser fagchef for Børn og Unge, Heidi Andersen.

Bedre til handleplaner

Kommunen er også blevet væsentlig bedre til at få lavet de lovpligtige handleplaner for børn og unge, der har brug for en særlig indsats.

Det er dog gået den forkerte vej, når det gælder om at høre børnene og de unge selv i forbindelse med handleplanerne. Men resultatet skal ses i sammenhæng med, at målingerne er baseret på forholdsvis få sager. Derfor vil bare 1-2 undersøgelser give ret store procentvise udsving i det samlede billede.

Ved udgangspunktet blev børnene og de unge hørt i 75 pct. af sagerne. Det er nu faldet til 50 pct. Så selv om resultatet skal tages med et vist forbehold på grund af det lave antal sager, vil kommunen have særlig opmærksomhed på dette område i det fortsatte udviklingsarbejde.

Børnefaglige undersøgelser

I forbindelse med de børnefaglige undersøgelser blev sagens parter orienteret om iværksættelse af undersøgelserne i 50 pct. af sagerne ved første måling. Det steg ved næste måling til 80 pct., men er nu faldet til 72 pct.

- Det vil vi naturligvis følge op på, men også her er målingerne baseret på forholdsvis få sager, understreger Heidi Andersen.

Udvalgsformand Henrik Mehlsen:

- Sammenfattende kan vi sige, at vi er på rette vej. Det er lykkedes at løfte kvaliteten af indsatsen markant, men på nogle områder har vi fortsat udfordringer, som vi skal håndtere.

Pressekontakt

Henrik Mehlsen
Formand for Børn- og Skoleudvalget
  23 28 04 74

Firma

Tønder Kommune
Kongevej 57
6270 Tønder, Danmark

  74 92 90 12
  23 29 34 60

http://www.toender.dk/

Modtag nyheder fra Tønder Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire