Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/06-12   -   Pressemeddelelse

Gode råd om Sankt Hans-bå­let

Tønder Brandvæsen vejleder om, hvordan du undgår, at Sankt Hans-bålet udvikler sig til en brand

Sankt Hans-bålene spreder hygge og god stemning. Men når bålene blusser, er der også større risiko for brand. Faktisk opstår der dobbelt så mange brande på en Sankt Hans-aften som på en normal aften og nat. Derfor giver Tønder Brandvæsen her gode råd om sikker placering og afbrænding af Sankt Hans-bål.

For at sikre at det kun er sankthansbålet, der går op i røg Sankt Hans-aften, skal afstandsreglerne for afbrænding af sankthansbål overholdes.

Afstandsreglerne for bålafbrænding

Afstandsreglerne er fastsat ved lov. Sankt Hans-bål skal således være placeret i en afstand af mindst:

- 30 meter fra bygninger med hårdt tag
- 60 meter fra brændbare markafgrøder
- 200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale

Detaljerede angivelser af mindsteafstande til bygninger, bevoksning og materialer kan findes i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Vis hensyn
Husk også at vise hensyn til omgivelserne generelt og vær opmærksom på, at smådyr kan have taget ophold i Sankt Hans-bålet inden afbrænding. Det er derfor en god idé at flytte bålet kort tid før, det skal tændes.

Relevant information

http://www.toender.dk/


Pressekontakt


Firma

Tønder Kommune
Kongevej 57
6270 Tønder, Danmark

  74 92 90 12
  23 29 34 60

http://www.toender.dk/

Modtag nyheder fra Tønder Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire