Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/11-15   -   Pressemeddelelse

Trafiksikker landbrugskørsel skal reducere antallet af uheld

Tønder Kommune opfordrer til at huske trafiksikkerheden, når mange landbrugskøretøjer denne tid indtager vejene

I løbet af den kommende uge ventes majshøsten at være på sit højeste, og der vil derfor være flere landbrugskøretøjer på vejene end normalt. Tønder Kommune opfordrer derfor til trafiksikker landbrugskørsel.

- Trafiksikker landbrugskørsel handler primært om at tage hensyn til andre trafikanter og selvfølgelig om at overholde færdselsloven. Det er især vigtigt at overholde vigepligten i kryds og at have ordentlig lys på landbrugskøretøjerne. I perioder med dårlig sigtbarhed er det en god idé at supplere med rotorblink, udtaler Tønder Kommunes trafiksikkerhedsmedarbejder Anders Hørkjær Pedersen.

Han minder om, at den øvrige trafik naturligvis også skal udvise respekt og hensyn til landbrugskøretøjerne

Anders Hørkjær Pedersen påpeger desuden, at det er meget vigtigt, at maskinstationerne husker at anvende advarselstavler, hvis en vej tilsvines. Ligesom det er vigtigt, at vejen efter arbejdstidsophør rengøres.

- Det er maskinstationen, der pålægges ansvaret, hvis der som følge af en tilsvinet kørebane opstår uheld, og der ikke er opstillet advarselstavler, siger Anders Hørkjær Pedersen.

Syd- og Sønderjyllands Politi øger i forbindelse med majshøsten fokus på landbrugskøretøjerne og vil særligt have fokus på, at køretøjerne er korrekt afmærket, og at der ved tilsvinede veje er opstillet advarselstavler.

5 gode råd til trafiksikker landbrugskørsel

1. Signaler i god tid med blinklyset, at du ønsker at svinge til højre/venstre. Kontroller i øvrigt, at dine blinklys virker og husk at kigge dig over skulderen, inden du svinger

2. Brug vigelommerne langs de større veje, så bagvedliggende biler kan passere

3. Undgå at følges ad (kolonnekørsel). Det er svært nok, for den øvrige trafik at passere et enkelt landbrugskøretøj (særligt i myldretiden)

4. Forsøg at undgå at køre på de stærkt trafikerede veje i myldretiden

5. Kører man på strækninger med mange skolebørn, anbefales det desuden, at man tager af sted lidt tidligere/senere eller vælger en alternativ rute. Herved undgås konflikter med gående/cyklende skolebørn.

Statistik
I perioden 2010-2014 er der registreret 14 uheld med landbrugskøretøjer i Tønder Kommune. I de 14 uheld kom 10 personer til skade (1 dræbt, 5 alvorligt til skade og 4 lettere til skade).

Uheldene sker primært i landzone (10 uheld) og oftest på lige vej (6 uheld) eller i kryds (4 uheld).

Uheldene sker oftest i morgen- (4 uheld) og eftermiddagstimerne (5 uheld).

Pressekontakt

Anders Hørkjær Pedersen
Ingeniør
  74 92 92 57
  24 94 05 07

Firma

Tønder Kommune
Kongevej 57
6270 Tønder, Danmark

  74 92 90 12
  23 29 34 60

http://www.toender.dk/

Modtag nyheder fra Tønder Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire