Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/02-16   -   Pressemeddelelse

Fremtidens sygehusvæsen til debat

Tønder Kommune og Sygehusets Venner indbyder til borgerdialogmøde med både kommunale og regionale politikere, en praktiserende læge, Tønder Sygehus' Venner og en ekspert i sundhedstilbud

Fremtidens sundhedstilbud består af flere tilbud, der hænger godt sammen: Når vi er allermest syge, vil vi gerne behandles af specialisterne på de store akutsygehuse. Og de mest almindelige lidelser kan vi få behandlet hos de praktiserende læger. Men er der også behov for et sundhedstilbud imellem de to? Skal vi have nærsygehuse i fremtiden?

Det er det, der skal diskuteres, når Tønder Kommune og Tønder Sygehus' Venner inviterer alle interesserede til dialogmøde med regionspolitikere, kommunalpolitikere, en ekspert i sundhedstilbud, en repræsentant for kommunens praktiserende læger og Tønder Sygehus' Venner mandag den 22. februar kl. 19 i Tønder Sport- og Fritidscenter.

Borgernes sundhedsvæsen
Borgmester Laurids Rudebeck siger: - Vi skal hele tiden huske, at det er borgernes sundhedsvæsen, vi taler om. Og borgerne skal have den bedste behandling og de bedste og mest sammenhængende forløb. Kort sagt: De bedste betingelser for at leve det liv, de ønsker. Derfor skal der også fremadrettet være en bred vifte af tilbud til regionens borgere. Både akutte og højtspecialiserede, almene dag- og ambulante tilbud og opfølgning ved egen læge og i de kommunale sundhedstilbud.

Til at sætte gang i debatten vil professor Jakob Kjellberg fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, lægge ud med et oplæg om fremtidens nærsygehuse.

Jakob Kjellberg har 15 års erfaring med at gennemføre evalueringer af sundhedsvæsenet og har blandt andet beskæftiget sig med koordination og sammenhæng, kommunale og regionale effektivitetsanalyser og det fremtidige sundhedsvæsen.

Tønder Sygehus som fremtidens model for nærsygehuse
Med korte ventetider, et sammenhængende forløb, der sikrer hurtig diagnosticering og dermed en tidlig indsats er Tønder Sygehus en rollemodel for de nærsygehuse, der i fremtiden skal supplere de store akutsygehuse.

Formanden for Tønder Sygehus' Venner, Tina Grøhn, siger: - Vi ser det eksisterende samspil mellem Tønder Sygehus, de praktiserende læger, patientforeninger og Tønder Kommune som enenestående mulighed for at videreudvikle modellen for fremtidens nære sygehus. Her er en model for det, vi alle ønsker: Et sammenhængende sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i borgeren.

Chefredaktør Gwyn Nissen fra Der Nordschleswiger vil som ordstyrer lede slagets gang, når fremtidens sygehusvæsen - og nærsygehuse især - sættes til debat i Tønder.

FAKTA OM DEBAT OM FREMTIDENS NÆRSYGEHUSE

De deltagende regionsrådspolitikere er Poul-Erik Svendsen (A), formand for Sundhedsudvalget, Kristian Grønbæk Andersen (B), næstformand for Sundhedsudvalget og Thyge Nielsen (V), medlem af Sundhedsudvalget.

Fra kommunen deltager borgmester Laurids Rudebeck (V) og Irene Holk Lund (V), formand for Sundhedsudvalget.

Derudover deltager professor Jakob Kjellberg, KORA, formand for Tønder Sygehus' Venner, Tina Grøhn, og Henrik Ommen, praktiserende læge og formand for PLO i Tønder Kommune.

Pressekontakt

Tina Grøhn
Formand for Tønder Sygehus' Venner
  30 72 19 07

Firma

Tønder Kommune
Kongevej 57
6270 Tønder, Danmark

  74 92 90 12
  23 29 34 60

http://www.toender.dk/

Modtag nyheder fra Tønder Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire