Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/04-16   -   Pressemeddelelse

Glæden er stor i Tønder

Tønder Sygehus er sikret i denne omgang, og nu går Tønder Kommune i dialog med regionen om at udvikle og styrke aktiviteterne på den lange bane

Nyheden om, at Tønder Sygehus bliver taget ud af Region Syddanmarks sparekatalog, vækker selvsagt stor glæde i Tønder Kommune. Her har lokale kræfter med Tønder Sygehus' Venner og kommunen i spidsen kæmpet målrettet og vedholdende for at bevare det lokale nærsygehus.

- Det er en glædens dag. Nu har vi vished for, at vi beholder vores velfungerende sygehus med alle funktioner, og det var selvfølgelig målet med den kampagne, vi har gennemført i et tæt parløb med Sygehusets Venner, Kalb - pr & kommunikation og en lang række andre lokale aktører, siger borgmester Laurids Rudebeck.

Borgmesteren fremhæver den gode og konstruktive dialog, der har været med regionen under hele forløbet og glæder sig over, at regionsrådspolitikerne har vist stor lydhørhed. Han ærgrer sig dog over, at det ikke lykkedes at bevare akutbilen i Skærbæk og peger samtidig på, at verden ikke står stille. Det aktuelle resultat er ikke ensbetydende med, at sygehuset er sikret for tid og evighed.

- Afstanden til sundhedsydelserne vil altid spille en vigtig rolle. Det er vi glade for, at Regionsrådet også er opmærksom på. Men selv om vi i denne omgang næsten har opnået det, vi ønskede, har vi stadig en opgave med at fremtidssikre aktiviteterne på sygehuset. Derfor vil vi som det aller første nu tage kontakt til regionen for at tilbyde dialog og samarbejde om sygehusets udvikling på den lange bane. Vi vil også drøfte med regionen, hvad vi sammen kan gøre for at sikre, at vi fortsat har et godt og effektivt akutberedskab i hele kommunen.

Vellykket kampagne

På Rådhuset i Tønder er det ikke alene selve resultatet, der vækker glæde. Borgmester Laurids Rudebeck er også både tilfreds og stolt af den kampagne, der er gennemført for sygehuset.

- Vi har stået sammen og i fællesskab tilrettelagt og gennemført en professionel og sober kampagne, hvor vi har fokuseret på saglige argumenter og gode historier i stedet for klynk og konfrontation. Vi har argumenteret for, at Tønder Sygehus ikke kun er velfungerende, men faktisk også en fantastisk model for fremtidens nærsygehuse, fordi det her er lykkedes at skabe et stærkt samspil mellem regionale og kommunale sundhedstilbud, almen lægepraksis og en række private ydelser, siger Laurids Rudebeck.

Taknemmelig formand for sygehusvennerne

Formanden for Tønder Sygehus' Venner, Tina Grøhn, er både lettet og taknemmelig.

- Det er meget vigtigt for mig at få sagt tak. Tak til borgerne, medlemmer af foreningen, medarbejdere, kommunen, patient- og interesseorganisationer, erhvervslivet m.fl. Det, at vi alle har kunnet stå sammen om en fælles dagsorden og ét fælles budskab, har været unikt og meget værdifuldt. Det har været opløftende at være med i denne kampagne, og det er selvfølgelig fantastisk, at vi er blevet hørt i Regionsrådet, siger Tina Grøhn.

Glæde hos lokale regionsrådsmedlemmer

De tre lokalt valgte regionsrådsmedlemmer, Mette Bossen Linnet og Jens Møller fra Venstre samt Peter Christensen fra Socialdemokraterne, er også tilfredse med udfaldet.

- Med et stort sparekrav på sundhedsområdet har Regionsrådet en bunden opgave, og vi kommer ikke uden om at nedlægge aktiviteter. Men det er naturligvis afgørende at spare de rigtige steder. Derfor har det været vigtigt at analysere alle forhold grundigt og veje argumenter og synspunkter op mod hinanden i et overordnet regionalt perspektiv.

- Ud fra en samlet vurdering er det helt klart vores opfattelse, at det ville være forkert at nedlægge sygehuset i den sydvestlige del af regionen, og det er meget positivt, at det er lykkedes at sikre opbakning til dette synspunkt i Regionsrådet, siger de tre regionsrådsmedlemmer i en fælles udtalelse.

Pressekontakt

Tina Grøhn
Formand for Tønder Sygehus' Venner
  30 72 19 07

Firma

Tønder Kommune
Kongevej 57
6270 Tønder, Danmark

  74 92 90 12
  23 29 34 60

http://www.toender.dk/

Modtag nyheder fra Tønder Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire