Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/11-10   -   Pressemeddelelse

Samarbejde mellem Opfinderrådgivningen og Patent- og Varemærkestyrelsen synliggør de udfordringer, opfindere står med i de tidlige faser af idéudviklingen

Det sydede af hektisk aktivitet da mere end 50 opfindere og idérige personer tirsdag var med til arrangementet "Hvad er det værd? på Teknologisk Institut. Arrangementet var et samarbejde mellem Opfinderrådgivningen og Patent- og Varemærkestyrelsen, og havde som dedikeret formål at give opfinderne rådgivning og viden om, hvordan de kan modne deres idéer og sikre, at de kommer videre fra det tidlige idéstadie.

Ved arrangementet kunne opfinderne møde eksperter fra Patent- og Varemærkestyrelsen og rådgivere fra Opfinderrådgivningen, som i to-mands rådgivningsteams under fortrolighed vurderede de idéer og opfindelser, som deltagerne havde medbragt. Derudover var det muligt at høre en række oplæg om forskellige elementer i patentsystemet, licensering som forretningsmodel, søgning i varemærkedatabaser og om Opfinderrådgivningens services til private opfindere.

Fokus på den tidlige idéfase
Ved arrangementet blev der sat fokus på den tidlige idéfase. Mange nye idéer og opfindelser skabes uden tilstrækkeligt fokus på den helt tidlige fase - en fase, som er helt grundlæggende for en opfindelses muligheder for at lede til en kommerciel succes. Derfor handlede "Hvad er det værd"-arrangementet om at sætte fokus på tre spørgsmål, som er grundforudsætninger for succesfulde innovationer: 1) Kan opfindelsen beskyttes? 2) Kan opfindelsen produceres? 3) Kan opfindelsen sælges?

Hands-on idéudvikling
Målet for aftenen var ikke, at alle opfindere gik hjem med et helt klart svar på disse tre spørgsmål. Det var lige så meget formålet at give deltagerne information og viden om, hvordan de bedst muligt arbejder videre med at afklare disse tre spørgsmål. En af de væsentligste forudsætninger for at opnå succes som opfinder handler om at være i stand til at vælge de rigtige idéer at satse på. Derfor er det vigtigt, at man som opfinder føler sig klædt bedre på til selv at udarbejde sine analyser af eksempelvis patent- og markedssituation i den tidlige fase. Denne lyst og erfaring til selv at analysere mulighederne, inden yderligere udviklingsarbejde igangsættes, kan spare opfindere for megen tid og mange penge.

Vækst gennem licensering
Arrangementet er en del af UGE 46 - Global Entrepreneurship Week, som er en årligt tilbagevendende begivenhed, der skal fremme iværksætteri. Iværksætteri er meget ensidigt kommet til kun at handle om opstart af nye virksomheder. Ved at holde et stort arrangement for opfindere og idéhavere ønsker Opfinderrådgivningen og Patent- og Varemærkestyrelsen at sætte fokus på, at innovation og vækst også kan realiseres på andre måder. Nyttiggørelse af opfindelser gennem indgåelse af licensaftaler med eksisterende virksomheder rummer et stort potentiale, og rigtig mange idéer og opfindelser egner sig bedre til licensering end til virksomhedsopstart.

Relevant information

http://www.teknologisk.dk


Pressekontakt


Firma

Teknologisk Institut
Gregersensvej 1
2630 Taastrup, Danmark

  +45 72 20 20 05

http://www.teknologisk.dk

Modtag nyheder fra Teknologisk Institut på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire