Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/02-11   -   Pressemeddelelse

Teknologisk Institut skaber vækst for danske virksomheder

Teknologisk Institut er godt rustet til fortsat at hjælpe dansk erhvervsliv tilbage i vækstsporet.

Teknologisk Institut opnåede en rekordhøj omsætning på 963 millioner kr. mod 841 millioner kr. sidste år. Årets resultat udgør 27 millioner kr. mod 24 millioner kr. sidste år. Fremgangen kan især tilskrives de nye aktiviteter i Danish Meat Research Institute (det tidligere Slagteriernes Forskningsinstitut) og datterselskabet Danfysik A/S. Teknologisk Instituts positive udvikling i 2010 glæder administrerende direktør Søren Stjernqvist.

- Vi vil bruge vores styrkede position til at blive endnu bedre til at skabe nye forretningsmuligheder i Danmark ved at bringe ny teknologi og viden i spil ude i virksomhederne. Danske virksomheder er generelt for små til at være teknologiførende, og vækst kræver tilførsel af ny viden og hårdt arbejde ude på den enkelte arbejdsplads samt et konstant fokus på innovation og nytænkning - og mod og vilje til at tænke i nye baner, slår Søren Stjernqvist fast.

Lys forude for danske virksomheder
Søren Stjernqvist vurderer, at danske virksomheder lige nu har gode muligheder for at begå sig i den globale konkurrencesituation, hvis de er åbne og samarbejdsvillige og deltager i ét eller flere forsknings- og udviklingsprojekter og innovationsnetværk.

- Vores erfaring er, at når det lykkes at omsætte ny viden til kommerciel succes, skyldes det sjældent alene den enkelte forskers eller virksomheds egne kompetencer og præstationer men snarere viljen og evnen til at koble teori og praksis ude i produktionsmiljøet i samspil med forskellige aktører og netværk, siger Søren Stjernqvist.

Derfor står Teknologisk Institut eksempelvis i spidsen for det nye innovationsnetværk 'InnoBYG' i byggebranchen, der skal gøre Danmark til et forgangsland i innovative løsninger til byggeriet. Instituttet har også taget initiativ til 'Packtrade' - et nyt selvfinansieret innovationsnetværk for emballering, handel og distribution. Netværket skal styrke samspillet om forskning, innovation og teknologiudvikling. Søren Stjernqvist pointerer, at Teknologisk Instituts rolle som et GTS-institut netop er at være brobygger mellem erhvervslivet og universiteterne og bringe de gode ideer frem til noget, der skaber vækst og dermed værdi for dansk erhvervsliv og det danske samfund.

Eksempelvis samarbejder Instituttet med otte danske virksomheder, DTU og tyske Fraunhofer i det nye innovationskonsortium 'F·MAT', der skal udvikle unikke metalmaterialer og kompositter med egenskaber, der vil kunne distancere dansk industri fra prisdrevet konkurrence gennem højteknologiske produkter.

- For at kunne rådgive danske virksomheder om nye teknologier, må vi selv gå foran og investere i nye risikobaserede forsknings- og udviklingsaktiviteter - for ved at satse og forandre vores egne produkter og ydelser hjælper vi bedst dansk erhvervsliv med at øge produktiviteten og åbne døren til nye markeder, så Danmark har noget at leve af i årene fremover, slutter Søren Stjernqvist.

Relevant information

http://www.teknologisk.dk


Pressekontakt


Firma

Teknologisk Institut
Gregersensvej 1
2630 Taastrup, Danmark

  +45 72 20 20 05

http://www.teknologisk.dk

Modtag nyheder fra Teknologisk Institut på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire