Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/12-11   -   Pressemeddelelse

Nordiske forsikringsselskaber går sammen om at forebygge skader

Fire nordiske forsikringsselskaber vil sammen med forskningscenteret Nord-Star udvikle en ny visualiseringsteknologi, der kan give husejere konkrete informationer om, hvordan de kan undgå klimarelaterede skader lige dér, hvor de bor.

De seneste somre har Danmark været plaget af voldsomme skybrud. Alene skybruddet i juni måned var skyld i skader på bygninger og indbo til en anslået værdi på ca. 5 mia. danske kroner. Lignende ekstreme vejrforhold ses ligeledes i de øvrige nordiske lande. Forsikringsselskaberne kan ikke prise sig ud af problemerne ved de mere ekstreme vejrforhold, men må have fokus på, hvordan de klimarelaterede skader kan forebygges.

- I hele forsikringsbranchen er skadeudbetalingerne steget kraftigt gennem de seneste år, og prognoserne siger, at de kommer til at stige endnu mere i hele Norden i årene fremover. Derfor må forsikringsselskaberne samarbejde endnu mere aktivt med skadeforebyggelse både enkeltvis og sammen - men også i samarbejde med forskere og husejere, fortæller Tom Anders Stenbro, CSR-rådgiver i Tryg.

Et fælles anliggende
Forsikringsbranchen er traditionelt meget konkurrenceorienteret, men klimatopmødet i København i 2009 inspirerede toplederne i de nordiske forsikringsselskaber If, Gjensidige, Codan og Tryg til at samles for at diskutere mulighederne for et klimasamarbejde. Selskaberne blev blandt andet enige om at støtte den nordiske klimaforskning med henblik på at udvikle et web-baseret værktøj, som kunderne kan bruge til at undersøge klimarisikoen der, hvor de bor.

Tilpasning og forebyggelse ved hjælp af ny visualiseringsteknologi

- Forestil dig en familie, som overvejer at bygge drømmehuset i nærheden af vandet. Vi skal udvikle et netbaseret visualiseringsprogram, som blandt andet kan fortælle dem, området er udsat for oversvømmelser i dag, og hvordan det vil være i fremtiden. Programmet skal også vise, om der findes tiltag, som kan reducere faren for bygningsskader på grund af for eksempel oversvømmelser eller kraftig vind, og hvad de forskellige tiltag kan betyde for forsikringspræmien, forklarer klimaforskeren Bjørn-Ola Linnér ved Linköpings Universitet i Sverige.

Til gavn for mange
Det nye dataværktøj skal først og fremmest udvikles til private husejere, men at det dermed også kan anvendes af andre grupper som for eksempel arealplanlæggere og ejendomsmæglere.

- Dette er en todelt problemstilling, i den forstand at private husejere kan gøre meget for at beskytte deres egne ejendomme. Men der findes også mange skader, som bare kan forhindres med kommunale tiltag, som for eksempel at sørge for tilstrækkelig kapacitet på afløbsrørene. Både kommunerne, virksomhederne og de enkelte husejere kan i det hele taget bygge på mere "klimasmarte" måder, og det vil vi gerne hjælpe dem med, slutter Jeanette Fangel Løgstrup, direktør for kommunikation og CSR i Codan, på vegne af de fire forsikringsselskaber.

Det nye værktøj forventes klar til lancering i 2014

For yderligere information: læs mere om Nord-Forsk her: http://www.nordforsk.org/no

Relevant information

http://www.tryg.com/dk


Pressekontakt


Firma

Tryg
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup, Danmark

  +45 30 56 30 72
  +45 30 56 30 72

http://www.tryg.com/dk

Modtag nyheder fra Tryg på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire