Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/05-17   -   Pressemeddelelse

Jens Ole Pedersen fra Philips Danmark er ny formand for Welfare Tech

Direktør for Philips Health Systems Danmark, Jens Ole Pedersen, afløser Allan Søgaard Larsen, tidligere koncernchef for Falck A/S, som bestyrelsesformand for Welfare Tech.

Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi, Welfare Tech, har fået ny formand. Bestyrelsen har den 24. april 2017 konstitueret sig med Jens Ole Pedersen som formand. Jens Ole Pedersen har siden 2012 været tilknyttet Philips Health Systems Danmark, der er del af Philips i Holland, først som forretningsudvikler og senest som direktør.

"Det er med glæde jeg tager fat på opgaven. Hvis vi skal løse de udfordringer, som sundhedsvæsnet står over for i fremtiden, er det vigtigt, at vi løser dem i fællesskab. Meningsfuld innovation frembringes bedst i samspillet mellem offentlige og private aktører - det være sig små start-ups eller store, multinationale virksomheder som Philips. Dette samsspil er Welfare Tech et glimrende eksempel på. Her har vi mulighed for i fællesskab at skabe innovative løsninger til gavn for såvel patienter som personale og pårørende, samtidig med at vi kan skabe eksport og arbejdspladser til gavn for samfundet", siger Jens Ole Pedersen.

Jens Ole Pedersen overtager formandsposten efter Allan Søgaard Larsen, tidligere koncernchef for Falck A/S. Allan Søgaard Larsen har stået i spidsen for en professionalisering af Welfare Tech, der på få år har udviklet sig fra et regionalt projekt til Danmarks største medlemsbaseret klyngenetværk for sundhed og velfærdsteknologi. Arbejdet er i 2014 og 2016 belønnet med en guldcertificering under EU-Kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative, ECEI, der overvåger flere end 1.000 registrerede klynger i 40 lande.

Allan Søgaard Larsen har efter fire år i spidsen for Welfare Tech valgt at træde tilbage fra formandsposten og Welfare Techs bestyrelse for at kaste sig over nye opgaver, bl.a. som formand for regeringens ledelseskommission.

"Jeg har med glæde set, hvordan Welfare Tech er vokset fra en lidt famlende organisation til at være et centralt omdrejningspunkt for den velfærdsteknologiske klynge. Det med stolthed og glæde, at jeg overdrager stafetten og arbejdet til det nye formandskab", siger Allan Søgaard Larsen.

Også Welfare Techs administrerende direktør, Christian Graversen, udtrykker stor tilfredshed med, at Jens Ole Pedersen har sagt ja til at overtage posten som bestyrelsesformand for Welfare Tech.

"Jens Ole Pedersen kommer med en stærk kommerciel profil fra sundhedsområdet. Han er velanset og har gennem mange år engageret sig i udvalg og projekter, der udvikler og transformerer den måde vi leverer sundhedsydelser i Danmark og i Norden. Desuden har han stor forståelse for Welfare Techs rammevilkår fra hans rolle som styregruppeformand for Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi", siger Christian Graversen.

"Qua sit virke i Philips er Jens Ole Pedersen del af en inspirerende udvikling, der bevæger sig fra traditionel medicoteknisk virksomhed til digital sundhed- og velfærdsinnovation, som hjælper mennesker i hjemmet, på plejehjem og på sygehuse. På denne rejse er Jens Ole Pedersen med til at åbne op for, at mindre innovative virksomheder og offentlige samarbejdspartnere kan bidrage til udviklingen i et digitalt økosystem - til gavn for alle. Vi ser frem til det tætte samarbejde", siger Christian Graversen, adm. direktør i Welfare Tech.

Jens Ole Pedersen har mange års erfaring inden for biotech og medicinalbranchen og et dybt engagement for velfærdsteknologi og offentlig-privat samarbejde. Han har et omfattende netværk og siden foråret 2016 været tilknyttet Welfare Tech som styregruppeformand for Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

"Det er vigtigt at fastholde og udbygge positionen af Welfare Tech som den logiske indgang til offentlig-privat innovation i Danmark. Vi skal samtidig sikre, at alle bliver taget med på råd i den kommende konsolidering af innovationsnetværkene, hvor Welfare Tech vil være det naturlige samlingspunkt med henblik på at matche andre internationale innovationsklynger som eksempelvis Stockholm og Hamborg", siger Jens Ole Pedersen:

"Jeg vil bygge videre på den viden og de erfaringer, som der er opbygget i Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi og som skal fungere som afsæt for nye tiltag og projekter i Welfare Tech-klyngen, herunder udbygge de internationale ben for dermed at gøre afstandene til eksportmarkederne mindre", slutter Jens Ole Pedersen.

Fakta om Welfare Tech
Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation inden for sundhed og velfærdsteknologi. Klyngen har 200 medlemmer fra hele landet og kontorer i Odense og København. Welfare Tech er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Fakta om Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi
Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er et nationalt netværk for udvikling, implementering og eksport af dansk sundheds- og velfærdsteknologi. Innovationsnetværket samler førende danske kompetencer på området og arbejder særligt for at sikre danske virksomheder lettere adgang til viden og kompetencer på de danske forsknings-, uddannelses- og videninstitutioner, herunder kommuner og hospitaler. Målet er at give virksomhederne de bedste forudsætninger for at udvikle og sælge eksportklare løsninger, der bygger på den nyeste viden inden for hjælpemidler, services og sundheds-it.


Relevant information

Welfare Tech
http://www.welfaretech.dk


Billeder


Pressekontakt

Christian Graversen
Adm. direktør i Welfare Tech
   +45 2128 8419
Mette Thiel
Kommunikationskonsulent
  +45 2058 5138
Rasmus Vestergaard
presseansvarlig Philips Nordic, Philips Danmark
  +45 2155 0081

Firma

Welfare Tech
Forskerparken 10 H
5230 Odense M, Danmark

  33 37 99 89
  20 58 51 38

http://www.welfaretech.dk

Modtag nyheder fra Welfare Tech på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire