Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/09-09   -   Pressemeddelelse

Havedammen der giver liv og naturlig bekæmpelse af dræbersnegle

I den kommende weekend 5.-6. september har AQUA i Silkeborg tema om vand i haven og har fokus på, at vand i haven ikke kun virker afstressende og giver ro, men er en kæmpe bonus til naturen i forbindelse med tilførsel af et rigere dyre- og planteliv.

Baggrund for projektet
I Danmark har vi idag cirka 120.000 søer og vandhuller over 100 m2. Engang var der meget mere vand i det danske landskab, men i løbet af de sidste 200 år skønnes det, at 80-90 % af vandhullerne, de våde enge og søerne er blevet inddraget til landbrugsjord, byudvikling og infrastruktur gennem en intensiv afvanding og dræning. Samtidig har de resterende søer og vandhuller været truet af udledning af spildevand, kemikalier og næringsstoffer fra byer og landbrug. Mange dyre og plantearter i og omkring vandet er i perioden forsvundet eller stærkt truet.

En måde at hjælpe naturen på i denne forbindelse, er at etablere vand i haven i form af en havedam, som kan være alt fra et naturligt vandhul med organisk form, bløde kanter og mange planter, til en stor japansk dam med kæmpe sten, klippede træer langs kanten og små broer eller trædesten.

Begge typer af havedamme har ulemper og fordele og på AQUA i Silkeborg vil vi i weekenden 5.-6. september have fokus på alle aspekter af havedammen. Vi har bygget både den store og den lille havedam og kyndige fagfolk vil hele weekenden give gode råd om opbygning og vedligehold, fisk og planter, samt fodring og rensning. Vi vil have speciel fokus på havedammens mange afledte fordele for natur- og dyreliv. Havedammen tiltrækker blandt andet padder (heriblandt skrubtudser), som udover at være mad for havens fugle, også kan medvirke til at reducere bestanden af dræbersnegle på naturlig vis, idet at noget af skrubtudsers foretrukne føde er dræbersnegle.

Der vil være aktiviteter og oplysninger hele weekenden til både den erfarne havedams ejer og nybegynderen og masser af aktiviteter til børnefamilien.
I weekenden formidler vi ligeledes om AQUA's engagement i projekt vandtjek (se www.vandtjek.dk)

For yderligere oplysninger kontakt også gerne Chefdyrepasser Morten Vissing på 2090 4622

Relevant information

http://www.fvc.dk/aqua


Pressekontakt


Firma

AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg, Danmark

  +45 20 90 46 40

http://www.visitaqua.dk

Modtag nyheder fra AQUA Akvarium & Dyrepark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire