Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/02-10   -   Pressemeddelelse

Ny bog går i fisk

Gyldendal sender den 26. februar en ny bog på gaden om fisk i ferskvand i Danmark.

Bogen behandler alle de fiskearter der findes i ferskvand, både de gængse, de strejfende og de udsatte. Særligt ved denne bog er de fantastiske undervandsfotos.

Forfatteren Gunnar Høj Christensen døde i 2007. Han boede i Silkeborg i mange år og brændte for fisk og natur. Det var nok den væsentligste årsag til at han flyttede hertil fra Sjælland. Han fik med tiden samlet viden om fiskene både i Søhøjlandet og andre steder i Danmark, hvor han huserede som en meget ivrig lystfisker, men også deltog i undersøgelser af forekomster af nye fiskearter herhjemme som f.eks. dværgmalle og solaborre.

Gunnar Høj Christensen var samtidig kendt som en knagende god fotograf, hvad vi gennem årene har været mange der har lukreret groft på. For eksempel er mindst to tredjedele af alle AQUAS fiskefotos taget af Gunnar Høj Christensen, så rigtig mange har set hans arbejde.

Det kan derfor heller ikke overraske at bogen er gennemillustreret med fremragende billeder af fiskene og af deres levesteder. Fiskebillederne er helt overvejende taget under vandet, så man ser fiskene i deres naturlige omgivelser, og i den stilling de normalt ville indtage.

Billederne af levesteder er dels smukke og stemningsfyldte, men de giver også et tydeligt billede af hvor variabel fiskenes levesteder faktisk er fra små bække til store søer og åer. Bogen bliver herved både en nydelse for øjet og en god kilde til viden om fiskene.
I forhold til tidligere bøger om danske fisk, er en af styrkerne også at den får det hele med - også arter der er udsat eller trækker op i ferskvand fra havet. Kriteriet for om en fisk skulle med har været, om man faktisk kan træffe den i ferskvand ude i naturen, ikke hvorfra den oprindelig kommer, om den er naturlig, udsat eller måske blot trækker op i vandløbene på fødesøgning eller gydning. Enkelte nu uddøde arter er også medtaget så bogen omtaler i alt 58 arter, der både er afbilledet og beskrevet så det burde være muligt at artsbestemme dem ud fra bogen.

Ved Gunnar Høj Christensen død lå bogen faktisk færdig. Bogen var hans livsdrøm som han har arbejdet på i mange år. "Det ville have glædet ham at se det færdige resultat, som Gyl-dendal er sluppet rigtig godt fra at lave de sidste tilretninger af," siger biolog Jan Kjærgaard fra Skov- og Naturstyrelsen, der har hjulpet med at skrive slutkapitlerne.

"Danske ferskvandsfisk" vil blive præsenteret ved en reception på AQUA ferskvandsakvariet den 26. februar kl. 14.00, hvor alle fiskeinteresserede kan se bogen, og evt. snakke med de involverede parter. Samtidig kan man se nogle af Gunnars billeder i stor størrelse og en del af det øvrige arbejde han i tidens løb har været involveret i.

Nærmere oplysninger: Naturvejleder Jan Kjærgaard, Skov- og Naturstyrelsen. Tlf. 87 98 91 25

Appendix
Fakta om bogen .

Danske ferskvandsfisk
Af Gunnar Høj Christensen
Med bidrag af Jan Kjærgaard Jensen

isbn 978-87-02-07893-0
232 sider, indbundet, 14,5 × 20,5 cm
Kr. 269,95 inkl. moms

Gennemillustreret og levende fortalt bog om danske ferskvandsfisk for lystfiskere og alle an-dre naturinteresserede.

Bogen gennemgår 58 fiskearter fra Danmarks ferske vande - både dem, der udelukkende opholder sig i ferskvand, og dem, der fra havet vandrer op i vandløbene for at gyde og/eller fouragere. Teksten er let at overskue og indeholder oplysninger om kendetegn, størrelse og vægt, levevis, føde, gydning og udbredelse iht. de seneste oplysninger i FishBase.
Foruden artsbeskrivelserne indeholder bogen afsnit om fiskenes fødeorganismer og fjender, om de typiske levesteder og om fiskeriet gennem tiderne.

Både arterne, levestederne, fødeorganismerne og fjenderne er illustreret med over 150 af forfatterens egne fotografier. En stor del af billederne viser fiskene i deres rette element og er enten taget ved hjælp af særlige opstillinger i hans egne akvarier eller i udstillingsakvarierne i Aqua. Ikke mindst de mange undervandsbilleder giver bogen sin helt egen stemning.

Forfatteren Gunnar Høj Christensen, der har arbejdet med fisk og fiskefotografering i Søhøj-landet omkring Silkeborg siden 1970, nåede ikke selv at se bogen udgivet. Efter hans død i 2007 har hans hustru, Jutta H. Kristensen, sammen med naturvejleder Jan Kjærgaard Jensen og vennen Jan Kristensen ført værket frem til den endelige udgave, som hermed foreligger.

Relevant information

http://www.fvc.dk


Pressekontakt


Firma

AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg, Danmark

  +45 20 90 46 40

http://www.visitaqua.dk

Modtag nyheder fra AQUA Akvarium & Dyrepark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire