Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/03-10   -   Pressemeddelelse

Hvordan står det til i den danske natur?

Danmarks Miljøundersøgelser og Aarhus Universitet gav i rapportform svaret i Natur og Miljø, 2009, der udkom i november 2009. Den 8.-9. april 2010 præsenterer Ferskvandscentret i samarbejde med DMU, Aarhus Universitet, den danske natur netop nu.

Målet med konferencen er at få sat naturen og vandmiljøet højt på den offentlige dagsorden. En ambitiøs, hurtig og effektiv implementering af natur- og vandplanerne er nødvendig for at bevare og forbedre den danske natur. Samtidig trænger de mange små vandhuller og andre små stykker natur udenfor Natura2000-områderne også til hjælp. De udgør en del af en grøn infrastruktur, som er med til at sikre indholdet af vilde dyr og planter i landskabet.

Oplægsholderne er fra KTC's Faggruppe for Natur- og Overfladevand, DMU, GEUS, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer, Århus Vand, By- og Landskabsstyrelsen og fra Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg.

For flere oplysninger kontakt kursuschef Thomas Plesner på tlf. 22 97 23 51


Relevant information

http://www.fvc.dk


Pressekontakt


Firma

AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg, Danmark

  +45 20 90 46 40

http://www.visitaqua.dk

Modtag nyheder fra AQUA Akvarium & Dyrepark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire