Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/03-14   -   Pressemeddelelse

AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg gennemfører lovende forsøg med sælværn

Miljøministeren og fødevareministeren har udsendt en pressemeddelelse om regulering af garnsæler. Heri lægges op til opprioritering af arbejdet med at udvikle sæl-sikre redskaber

AQUA, der har som hovedformål at formidle om og beskytte dyrene i den danske natur, har siden sælproblematikken arbejdet intenst med en løsning, der både kunne hjælpe kystfiskerne og samtidig forhindre bortskydning af sæler. I modsætning til regulering, vil udvikling af sæl sikre redskaber være en permanent løsning.

AQUA har sammen med producenten af en særlig type el hegn opstillet et forsøg i saltvand hvor det, med små modifikationer af det allerede eksisterende udstyr, lykkedes at bevare en spænding på ca. 200 volt i tråden. Til sammenligning er der ca. 5000 volt i et almindeligt strømhegn.
AQUA og Esbjerg Fiskerimuseum har sammen testet hegnstypen i Fiskerimuseets sælarium, hvor der går en spættet sæl og to gråsæler.

Ved forsøget blev der lagt en ring af strømførende tråd omkring en død torsk på ca. 3 kg. Først fik sælerne lov til at tage fisken, hvorefter den igen blev placeret i ringen og strømmen blev tændt. Da der kom strøm i tråden kunne sælerne ikke komme til fisken, selvom især gråsælerne, prøvede ihærdigt.
Det er i den henseende vigtigt at understrege, at dyrene ikke fandt det ubehageligt, eftersom de forsøgte igen og igen, men uden held.

AQUA har netop inviteret ministeriernes "arbejdsgruppe om sæler" til en endelig demonstration på Esbjerg Fiskerimuseum. Arbejdsgruppen har taget godt imod invitationen.

Hvis alle parter finder forsøgsresultatet tilfredsstillende er det AQUA's ønske at videregive ideen til arbejdsgruppen, der herefter skal videreudvikle og undersøge om udstyret kan integreres og anvendes på eksisterende eller modificerede fangstredskaber. Metoden skræmmer sælerne væk, men det skal naturligvis sikres, at garnene fortsat er effektive som fiskeredskaber.

Pressekontakt

Morten Vissing
Zoolog
  20904622

Firma

AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg, Danmark

  +45 20 90 46 40

http://www.visitaqua.dk

Modtag nyheder fra AQUA Akvarium & Dyrepark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire