Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/02-16   -   Pressemeddelelse

Intet mirakuløst ved vandremuslingen

"Der er intet mirakuløst ved vandremuslingens indvirkning på vandmiljøet i Gudenå", udtaler zoolog Morten Vissing. "Tværtimod er den en trussel mod biodiversiteten".

I flere medier har man de seneste dage kunne læse om vandremuslingen som en mirakuløs vandløbsrenser i Gudenå, som har afhjulpet de store algeforekomster, der har gode vækstforhold i den næringsrige å. De mange alger har betydet, at der var rigeligt med føde til vandremuslingen, da den begyndte sit indtog i Gudenåsystemet og den blev derfor hurtigt meget udbredt. De store mængder af vandremuslinger gjorde et stort indhug i algebestanden og langsomt klarede Gudenå op. Hvilket af mange blev betragtet som et mirakel.

Det synspunkt er zoolog Morten Vissing fra AQUA Akvarium & Dyrepark helt uenig i: "Der er intet mirakuløst ved vandremuslingen, da den ikke renser vandet for de næringsstoffer, der helt usynligt befinder sig i vandet. Vandremuslingen æder de alger, der skulle have optaget næringsstofferne, og det giver klart, men ikke rent vand, hvilket er en afgørende forskel". Morten Vissing understreger desuden, at når man på nuværende tidspunkt kan se klart vand i Gudenå skyldes det ikke vandremuslinger, men derimod det faktum, at det er vinter og at der derfor ikke forekommer alger i vandløbene.

Han fortsætter: "Vandremuslingen er så effektiv til at æde alger, at den ikke efterlader meget til de andre arter, der også ernærer sig af alger. Det går blandt andet ud over hjemmehørende arter som dammusling og malermusling, men også den dyreplankton, der fungerer som føde for fisk og vandinsekter". Man kan med andre ord sige, at vandremuslingen angriber fødekæden nedefra, og det vil med tiden ændre hele økosystemet i en negativ retning, hvor andre arter må vige pladsen for denne nye dominerende art.

Ifølge Morten Vissing slutter problemet ikke her: "En yderligere konsekvens af vandremuslingens udbredelse er den øgede forekomst af blågrønalger i søerne. Det skyldes at vandremuslingen ikke kan æde blågrønalgen, der mere minder om en bakterie end en alge. Vandremuslingen æder de andre alger og fjerner dermed de konkurrenter, som blågrønalgen har i kampen om sollys og næringsstoffer". Han uddyber: "Blågrønalger udskiller giftstoffer, der både er farlige for fisk, men også for mennesker og hunde, der bader i søerne".

Konklusionen er at vandremuslingen er til skade for biodiversiteten, men også kan have indflydelse på sundhed og økonomi i form af forringede vilkår for badeturismen. Vandremuslingen er stadigvæk en invasiv art, og det har den seneste mediedækning ikke ændret på.


Relevant information

Intet mirakuløst ved vandremuslingen
http://www.visitaqua.dk/da-DK/Nyheder/Pressemeddelelser/Intet-mirakuløst-ved-vandremuslingen.aspx


Pressekontakt

Morten Vissing
Zoolog
  20904622

Firma

AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg, Danmark

  +45 20 90 46 40

http://www.visitaqua.dk

Modtag nyheder fra AQUA Akvarium & Dyrepark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire