Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/07-16   -   Pressemeddelelse

Hvornår må du registrere dine skyldnere i RKI?Flere end 230.000 danskere over 18 år er i dag registreret i RKI og udviklingen er stigende. I 2015 blev der foretaget 20.000 flere registreringer end året før. En virksomhed med for mange dårlige betalere kan komme ud i alvorlige problemer. Det er derfor en god idé at sætte sig ind i reglerne for, hvornår man som virksomhed må registrere sine kunder i RKI, når de ikke betaler.

Stadig flere registreres i RKI
Flere end 230.000 danskere over 18 år er i dag registreret i RKI og udviklingen er stigende. En opgørelse fra 2015 viser, at der i gennemsnit blev foretaget ca. 1.000 nye registreringer hver dag, som i forhold til 2014 giver en samlet stigning på ca. 20.000 om året (kilde: Experian).

En registrering i RKI kan have stor betydning for skyldner, idet registreringen kan medføre, at man bliver afvist, hvis man for eksempel gerne vil låne penge i banken. Det er et stort indgreb at blive registeret i RKI. Derfor er der naturligvis en række betingelser, som skal være opfyldt, når man som kreditor ønsker at registrere en skyldnere i RKI.

Hvornår kan en person registreres i RKI?
Man kan kun registreres i RKI, når man er 18 år eller derover. Der sondres herefter imellem registreringer på baggrund af skylderkendelser, domme m.v. og registreringer uden skylderkendelse.

Registrering på baggrund af skylderkendelser m.v.
Hvis skyldner skriftligt har anerkendt at skylde penge til kreditor, eller hvis der eksempelvis er dom for det skyldige beløb, kan kreditor, hvis denne er kunde hos Experian, der udbyder registeret, indberette skyldneren til RKI, hvis der er tale om en gæld på mindst kr. 1.000 inkl. diverse rykkergebyrer, tilskrevne renter, inkassoomkostninger m.v.

Registrering uden skylderkendelser
Hvis kreditor vil registrere skyldner i RKI uden en egentlig skylderkendelse, er det et krav, at der er fremsendt 3 skriftlige rykkere til skyldner. I den sidste rykker skal skyldner endvidere være blevet advaret om, at han vil blive registreret i RKI, hvis ikke han betaler inden den angivne frist. Det er i denne forbindelse et krav, at kreditor er kunde hos Experian, for at det er tilladt at true med registrering i RKI.

Der kan dog i dette tilfælde kun registreres i det såkaldt lukkede register. I det lukkede register kan andre ikke se, om den pågældende er registreret, men skyldner får selv besked om, at han er registreret.

Det er også et krav for registrering i det lukkede register, at skyldner ikke har bestridt gælden eller at kravet udgør kr. 200 eller mere.

Øvrige
Beløbsgrænsen er imidlertid højere, hvis kreditor er en offentlig myndighed, eksempelvis en kommune, idet gælden i dette tilfælde skal udgøre mere end 7.500 kr. Hvis kreditor er en offentlig myndighed, er det endvidere også en betingelse for registrering, at der er gået 4 uger eller mere fra advarslen om registreringen, til registreringen faktisk sker.

Er kreditor imidlertid enten et forsikringsselskab eller pengeinstitut, kan disse ikke registrere skyldnere i RKI, medmindre der er afsagt dom for kravet i enten foged- eller civilretten.

Registreringens ophør
Når man er blevet registreret i RKI, får man altid et brev fra Experian, der ligeledes angiver, hvordan man kan blive slettet fra registeret. For at blive slettet fra registeret, skal man naturligvis betale sin gæld.

Der er dog en del danskere som er registreret for flere forhold. Alle forhold skal bringes i orden, før man er ude af RKI. Det er kreditor, der afmelder skyldner fra registeret så snart, det skyldige beløb er betalt.

Er man registeret for at skylde mere end kr. 1.000 bliver man registreret i RKI's åbne register. En registrering i det åbne register kan alene stå i 5 år, hvorefter det slettes automatisk - også selvom gælden ikke er betalt.

Er man registreret i det lukkede register (beløb under kr. 1.000), vil registreringen blive slettet automatisk efter 2 år. Der kan kun registreres én gang pr. fordring.

Behandling af oplysninger i registeret
Når man har adgang til RKI-registeret, er der tale om personfølsomme oplysninger. RKI er underlagt persondataloven, som tilsynsføres af Datatilsynet. Det er ikke tilladt at søge oplysninger for andre eller søge oplysninger om personer eller firmaer, som ikke indgår i et kreditforhold til den, der søger oplysninger i registeret.

Relevant information

Få mere at vide om inkasso
http://www.ret-raad.dk/Erhvervsraadgivning/Virksomhedsraadgivning/Inkasso

Kontakt Michael Viborg Rasmussen
http://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/randers/michael-viborg-rasmussen


Billeder


Pressekontakt


Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 1. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

http://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire