Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/08-17   -   Pressemeddelelse

Nu bliver det endelig muligt at oprette fremtidsfuldmagterFremtidsfuldmagter - er det et spørgsmål om spådom og krystalkugler? Nej, det er faktisk et spørgsmål om juridisk sund fornuft. Flere og flere rammes af demens og pr. 1. september 2017 bliver det endelig muligt med en fremtidsfuldmagt at indrette sig på, at man en dag ikke er i stand til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. økonomi.

Ingen af os ved, om vi mod livets slutning rammes af demens eller anden form for mental svækkelse, som vil gøre os ude af stand til at træffe de rette beslutninger. Hvis tilstanden kun varer en relativ kort periode, er konsekvenserne og de mulige skadelige virkninger selvsagt af begrænset omfang. Men man ved jo aldrig ...

Med en fremtidsfuldmagt skåner man sine pårørende
Gør man ingenting, overlader man det til de pårørende at forsøge at få det bedste ud af situationen med værgebeskikkelse eller lign. Det kan også være, at de pårørende ikke er enige, og så kan det være en langstrakt og ulykkelig affære.

"For mange har det derfor været relevant at oprette en generalfuldmagt, som man havde liggende i skuffen, til det eventuelt blev nødvendigt at tage den i brug. Men pr. 1. september 2017 bliver det muligt at lave en fremtidsfuldmagt - og det er godt nyt" siger advokat Jette Jessen

Hvad er en fremtidsfuldmagt?
Man kan stadig give fuldmagter - såvel generalfuldmagter som mere konkrete fuldmagter, men fra 1. september 2017 kan man også oprette og lade registrere en såkaldt "fremtidsfuldmagt". Det forventes, at den skal underskrives for notaren, som registrerer den på fuldmagtsgivers cpr. nr., og derefter "lader den ligge" til den en dag måtte blive sat i kraft. Måske bliver det aldrig nødvendigt eller relevant.

Man kan selvfølgelig både tilbagekalde sådan en fremtidsfuldmagt eller udskifte den/de personer man har indsat som fuldmægtige. Det kræver blot, at man stadig har den fornødne mentale habilitet, og så skal man underskrive et nyt dokument herom hos notaren.

Ikraftsættelsen af fremtidsfuldmagten sker af Statsforvaltningen, og det forudsætter en anmodning herom enten fra fuldmagtsgiver selv (hvis man er i stand til det), eller efter anmodning fra den eller de personer man i fuldmagten har givet ret til at disponere. Den/disse personer skal dog også normalt dokumentere fuldmagtsgivers mentale tilstand med lægeerklæring.

Fremtidsfuldmagten kan være generel og omfatte alle økonomiske aspekter, eller den kan være afgrænset til enkelte spørgsmål (aktiver) eller dispositioner. Fremtidsfuldmagten kan også omfatte mere personlige forhold som bopæl, pleje og behandling.

Hvis man opretter en fremtidsfuldmagt, vil den kunne bruges til at annullere andre "konkurrerende" fuldmagter, og den vil ofte også træde i stedet for et værgemål.

En fremtidsfuldmægtigs dispositionsmuligheder og pligter vil på mange måder være de samme, der påhviler en værge, og Statsforvaltningen fører tilsyn med håndteringen af opgaven.

I skrivende stund har Justitsministeriet ikke offentliggjort vejledninger, blanketter eller nærmere detaljer for, hvordan den praktiske gennemførelse af ordningen skal ske. I Ret&Råd følger vi naturligvis emnet tæt, og vi er klar til at yde kompetent rådgivning herom.


Relevant information

Få mere at vide om Jette
https://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/hinnerup-syd/jette-jessen


Billeder


Pressekontakt


Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 1. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

http://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire