Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/09-19   -   Pressemeddelelse

Ny lovgivning kan skade barnets tarvStik imod hensigten med et nyt system for skilsmissesager kan den nye lov om delt bopæl vise sig at være mere til skade end gavn for børnene.

Fra 1. april kan skilsmisseforældre aftale delt bopæl. Med den nye bestemmelse bliver det muligt for forældrene at nedskrive en aftale, hvori de nærmere præciserer, hvilken betydning den delte bopæl skal have for dem og deres barn. Hvis den ene forælder vil flytte længere væk end aftalt, kan der opstå problemer.

”Ifølge den nye lov har sådan en aftale desværre vidtrækkende konsekvenser for børnene. Uden at børnene skal høres om deres ønsker overhovedet, bestemmer loven nemlig, at barnets bopæl skal flyttes fra den fraflyttende forælder til den anden forælder. Det gælder hvis den fraflyttende forælder flytter ud over de geografiske begrænsninger, der er aftalt mellem parterne, og straks når den anden forælder forlanger det,” siger Henriette Lyhne, advokat fra Ret&Råd Advokater.

Når aftalen udfordres
”Mange forældre, der ikke har barnets folkeregisteradresse hos sig, vil have et naturligt ønske om at nedskrive i aftalen, at ingen af parterne må flytte udenfor et bestemt geografisk område for at fastholde, at begge parter har lige meget kontakt til barnet. Fx kunne en aftale gå ud på, at ”Vi har aftalt delt bopæl, og vi har aftalt, at ingen af os hverken mor eller far vil flytte udenfor Århus Kommune” eller ”Ingen af os vil flytte længere end 15 km. fra Olivers skole,” siger Henriette Lyhne.

Men hvad nu når mor venter barn med sin nye kæreste, der bor med sine egne børn i Randers Kommune? Eller når Oliver ikke trives i skolen eller skal i gymnasiet? Eller der kun har været hveranden weekendsamvær med Olivers anden forælder, og mor har fået en lejlighed 16 km væk?

Henriette Lyhne forventer, at mange skilsmisseforældre vil komme til at diskutere delt bopæl. Og hvorfor ikke aftale delt bopæl, hvis man regner med at have et godt og respektfuldt samarbejde med den anden forælder? Måske føler man sig ligefrem presset til at underskrive en aftale om delt bopæl? Under alle omstændigheder skal man overveje nøje, hvad en aftale skal indeholde.

Flere advokater har udtrykt bekymring
Børne- og Socialministeriet er under behandlingen af lovforslaget blevet gjort bekendt med de betænkeligheder, som blandt andet advokater har på børnenes vegne.

I bemærkningerne til høringssvarene anfører ministeriet:
"Ministeriet skal til bemærkningerne fra Foreningen Mor samt fra Danske Advokater og Danske Familieadvokater vedrørende aftalt delt bopæl henvise til, at den forælder, der ikke har overholdt en aftale om geografisk placering af bopælen, og som barnet dermed ikke har bopæl hos efter en ophævelse af aftalen, har mulighed for at starte en sag efter forældreansvarsloven om barnets bopæl. Afgørelsen om barnets bopæl vil blive truffet ud fra barnets bedste".

Herefter vil det være overladt til den fraflyttende forælder at anlægge en sag om at få barnets bopæl på ny – en proces der kan vare mange måneder.

”Det er svært at overskue konsekvenserne af en aftale om sin og sit barns bopæl mange år frem i tiden. Som advokater må vi anbefale, at man på det kraftigste overvejer det, før man indgå aftale om delt bopæl med geografiske begrænsninger – og at søge rådgivning herom inden underskrift og registrering,” siger Henriette Lyhne.

Fakta
Den nye bestemmelse om delt bopæl, som er vedtaget i Folketinget, giver forældre mulighed for at aftale, at de har delt bopæl. Det betyder, at de – selvom de ikke længere er samboende forældre – alligevel skal træffe afgørelse om væsentlige forhold i barnets liv i fællesskab. I loven er det formuleret således, at såfremt der er delt bopæl ”kræver afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv enighed mellem forældrene.”
Formålet med bestemmelsen er at give mulighed for et ligeværdigt forældreskab. Den delte bopæl kan registreres i Familieretshuset. Det vil stadig være sådan, at barnet har folkeregisteradresse hos den ene forælder, men der vil således være en registrering af, at barnet har delt bopæl med en anden forælder.
For mere information om det nye system til skilsmissesager med børn. Se her.

Kontakt:
Henriette Lyhne, advokat (L) og medindehaver af Ret&Råd Randers & Århus C
Tlf: 89 15 25 18
Mail: hl@ret-raad.dk

Relevant information

Henriette Lyhnes profil på Ret&Råds hjemmeside
https://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/randers/henriette-lyhne

ret-raad.dk
https://www.ret-raad.dk/Billeder


Pressekontakt

Anne Marie Løkkegaard
Kommunikationskonsulent
  69663011

Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 1. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

http://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire